Crnogorska Vlada zadužila je Organizacionu komisiju da povjereni zadatak o prenesu posmrtnih ostatataka tri sina kralja Nikole (Danila, Mirka i Petra) i njegovog unuka Mihaila, koji je naslijedio krunu Petrovića 1921. godine, obavi do kraja 2019. godine do kraja godine, ističe se u informaciji o dosadašnjim aktivnostima u vezi sa prenošenjem posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović – Njegoš, koju je na sjednici u četvrtak usvojila Vlada.

Vlada je 7. februara zadužila Ministarstvo kulture da obrazuje Stručni tim koji će predložiti Koordinacionom odboru odgovarajuću lokaciju za grobna mjesta potomaka dinastije Petrović Njegoš, kao i da informiše Vladu o formiranju organizacione komisije za svečanu ceremoniju dočeka i sahrane posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović Njegoš.

Ministarstvo kulture je obrazovalo multudisciplinarni stručni tim, sastavljen od 21 člana iz reda istaknutih stručnjaka i predstavnika državnih resora sa zadatkom da razmotri adekvatne lokacije i predloži Koordinacionom odboru lokaciju sa odgovarajućim obrazloženjem, u skladu sa propisima i postojećom planskom i drugom dokumentacijom, kao i da vrši koordinaciono-organizacione poslove za potrebe Koordinacionog odbora za prenos posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović Njegoš iz Italije, Francuske i Austrije.

Nakon informacija dobijenih od Ministarstva vanjskih poslova posredstvom naših ambasada u zemaljama u kojima su pohranjeni posmrtni ostaci potomaka dinastije Petrović Njegoš, vezano za njihovo preuzimanje, Ministarstvo kulture je organizovalo dva sastanka stručnog tima.

“Stručni tim je nakon razmatranja osam lokacija (Grob vladike Danila na Orlovom kršu, Biljarda, Dvorac kralja Nikole, Crkva na Ćipuru sa ostacima Manastira Crnojevića, Vlaška crkva, Cetinjski manastir – Dvorsko groblje, Dvorsko groblje u okviru Novog groblja na Cetinju i lokacije na Njegušima), bio saglasan da to bude lokacija Dvorsko groblje, u okviru Novog groblja na Cetinju”, podsjeća se u informaciji.

Podsjećamo da je princ Nikola Petrović Njegoš, u vezi predložene lokacije dostavio izjašnjenje u kojem između ostalog navodi, želju da posmrtni ostaci potomaka dinastije Petrović Njegoš, budu sahranjeni na cetinjskom groblju na slobodnom, predloženom mjestu, pored svojih sugrađana, kako bi se njihova grobna mjesta adekvatno štitila i održavala i bila pristupačna.

“Takođe, princ Nikola je istakao da neće vjerske obrede, jer ne želi da njegova porodica bude izvor podjele u Crnoj Gori, već zajedništva”, ističe se u informaciji.

Zatim je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u svojstvu predsjedavajućeg sazvao prvu sjednicu Koordinacionog odbora, koja je održana u organizaciji Ministarstva kulture, 29. jula.

Odbor je usvojio prijedlog Stručnog tima da nova lokacija na kojoj će biti prenešeni posmrtni ostaci potomaka dinastije Petrović Njegoš, bude Dvorsko groblje, u okviru Novog groblja na Cetinju.

“Imajući u vidu kompleksnost budućih aktivnosti na toj lokaciji, na sjednici je podržan prijedlog za odabir članova stručnog tima, koji će sagledati prostorne komponente nove lokacije i pripremiti projektni zadatak za predloženu lokaciju. S tim u vezi Odbor je donio Rješenje o obrazovanju navedenog stručnog tima, kojim se obavezuje da povjereni zadatak izvrši do kraja 2019. godine”, ističe se u informaciji.

Odbor je naročito razmatrao koncept ceremonije, kada je u pitanju preuzimanje i doček posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović Njegoš, te bio saglasan da tom događaju treba dati državni značaj.

“U tom smislu, Odbor je donio Rješenje o obrazovanju Organizacione komisije za svečanu ceremoniju dočeka i sahrane posmrtnih ostataka potomaka dinastije Petrović Njegoš iz Italije, Francuske i Austrije, kojom će koordinirati ministar kulture, Aleksandar Bogdanović, a članovi su ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović, gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan, Branislav Mićunović, bivši ambasador i pomoćnik generalnog sekretara Vlade i rukovodilac sektora za poslove protokola, Simeun Raonić “, navodi se u informaciji.

Organizaciona komisija se obavezuje da povjereni zadatak izvrši do kraja 2019. godine.

“Ministarstvo kulture ističe da je u kontekstu povjerenog, a u koordinaciji sa ostalim subjektima realizovalo do sada planirane aktivnosti čiji je glavni cilj istorijska i moralna rehabilitacija dinastije Petrović Njegoš i promovisanje crnogorske istorije, te da će u pogledu daljeg djelovanja u odnosu na ovu inicijativu, nastaviti koordinaciju i komunikaciju sa svim subjektima koji su uključeni u ovaj proces, kako bi se na najvišem nivou realizovao istorijski čin prenošenja posmrtnih ostataka članova dinastije Petrović Njegoš”, zaključuje se u informaciji.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve