Utorak, 17 Maja, 2022
Rubrika:

POLICIJSKA AKADEMIJA Čudo neviđeno

Za vršioca dužnosti postavljen je Pavličić, iako ne ispunjava uslove koji su predviđeni Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju. Naime, u članu 78 propisani su uslovi za izbor direktora: sedam godina radnog iskustva u nastavi, licenca za rad u nastavi i da ispunjava uslove za nastavnika. Gle čuda (neviđenog), Dragan Pavličić ne ispunjava niti jedan od ovih uslova

Dio zaposlenih u Policijskoj akademiji obratio se redakciji portala Aktuelno povodom dešavanja u toj obrazovnoj ustanovi. 

Obraćanje dijela zaposlenih prenosimo u cjelosti

Javnost je ovih dana ostala zatečena bolnim fotografijama Vesne Pećanac, supruge čuvenog crnogorskog reditelja pok. Živka Nikolića. Fotografije su, do kraja, ogolile i oslikale surovu realnost današnjice. Ovakvoj realnosti doprinijelo je i to što su mnogi likovi, opisani u opusu Živka Nikolića, dobili priliku da upravljaju našim životima.

U filmu „Čudo neviđeno“ Šćepan želi preduzeti nevjerovatan poduhvat – prokopati tunel kroz brdo, sve do mora, kako bi od jezera napravio plodnu zemlju. Sjećate se kako se taj poduhvat završio, umjesto da isuši jezero, more plavi cijelo mjesto. A bivši i sadašnji vršioci dužnosti direktora Policijske akademije kao da su pravljeni po kalupu glavnih likova u filmovima Živka Nikolića.

Svi smo svjedoci da je došla voda do poda u ovoj obrazovnoj ustanovi. Svetomir Knežević od 5. 07. 2021. godine, potpuno je nezakonito „izigravao“ direktora i još važnije, nezakonito raspolagao i trošio budžetska sredstva, čime je počinio ozbiljna krivična djela. Ovo je utvrđeno i u zapisniku prosvjetnog inspektora Boška Lazarevića u kojem konstatuje da Svetomir Knežević nema rješenje o imenovanju za vršioca dužnosti te navodi: „ Nakon pomenutog rješenja (od 05.01.2021.g)  pa do dana vršenja ovog inspekcijskog nadzora (21.12.2021.g), a u vezi sa imenovanjem vršioca dužnosti direktora Ustanove ili imenovanjem direktora Ustanove, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta nije donosilo nikakvo rješenje.“ Nadalje, u istom zapisniku, na istoj stranici (str.2), prosvjetni inspektor tvrdi: „U vezi sa prethodno konstatovanim inspektor je već prethodno obavijestio Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.“

Iako je iz navedenog jasno da MPNKS nije napravilo rješenje i da je Knežević pola godine nezakonito vršio funkciju direktora, u ministarstvu se budi duh pomenutog Šćepana te probaju jedan poduhvat koji je unaprijed osuđen na propast. Naime, na sjednici Upravnog odbora Policijske akademije, 30.12.2021.godine,  predstavnica ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, izjavila je da postoji rješenje o imenovanju Svetomira Kneževića za vršioca dužnosti od 05.07.2021. godine, ali da se ono „zagubilo“ i da iz tog razloga nije uručeno Kneževiću. Naravno, za vrijeme praznika se to famozno rješenje „pojavilo“. Tada Knežević, kao i Šćepan, počinje unaprijed slaviti te objavljuje medijima predmetno rješenje. S tim što to rješenje nema djelovodni broj, odnosno nije zavedeno u djelovodnik. Takođe, broj tog rješenja se razlikuje za samo jednu cifru od rješenja o imenovanju novog vršioca dužnosti direktora Dragana Pavličića. Razlika u samo jednom broju rješenja ima smisla jedino ako su oba rješenja donijeta u kratkom vremenskom razmaku (istog ili sljedećeg dana), a ne u razmaku od šest mjeseci s obzirom da MPNKS tvrdi da je sporno rješenje donijeto 05.07. 2021. godine a rješenje za Pavličića 05.01.2022. godine. Moramo biti iskreni i priznati da je Knežević uspješniji od Šćepana jer će svoj poduhvat završiti. Naime, iznošenjem u javnost ovakvog rješenja, Knežević je prokopao sebi tunel u pravcu Spuža.

Sjećate se i da je pomenuti Šćepan u filmu probao preko lijepe Amerikanke prikupiti glasove seljana za svoj poduhvat. Kako je MPNKS probalo isušiti jezero (spasiti Kneževića), tako je u igru uvela i prelijepu Amerikanku – Dragana Pavličića. Za vršioca dužnosti postavljen je Pavličić, iako ne ispunjava uslove koji su predviđeni Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju. Naime, u članu 78 propisani su uslovi za izbor direktora: sedam godina radnog iskustva u nastavi, licenca za rad u nastavi i da ispunjava uslove za nastavnika. Gle čuda (neviđenog), Dragan Pavličić ne ispunjava niti jedan od ovih uslova. Stoga, ostaje nejasno koji su kriterijumi bili presudni da Pavličić bude podoban da „očisti“ stanje na Akademiji. Ipak, na sjednici Upravnog odbora, održanoj 11.01.2022. godine, Pavličić je uspio članovima Upravnog odbora „dokazati“ šta ga je preporučilo za vd direktora. Već na prvoj sjednici kojoj je prisustvovao, Pavličić je „briljirao“, te nakon više nego poltronskog zahvaljivanja premijeru, resornoj ministarki i Vladi što su prepoznali njegove kvalitete i izabrali ga na ovu odgovornu funkciju, priznao da ne ispunjava uslove za direktora. Tu se nije zaustavio te je  izrazio svoju želju da Policijska akademija pređe pod nadležnost MUP-a. I tu dolazimo do još jednog čuda (neviđenog), jer Pavličić svoju o ideju o prelasku Policijske akademije pod MUP nije donio na osnovu uporedne analize sli;nih ustanova, niti u cilju unapređenja rada i slično. Naprotiv, tu svoju ideju zasniva na samo jednom cilju, a to je objasnio, ad litteram, ovim riječima: „Samo ako pređemo (Policijska akademija) pod MUP ja mogu biti izabran za direktora:“ Osim što je sve podredio ličnom interesu, Pavličić smatra da pravila oko konkursa i izbora direktora ne važe za njega. Stoga, ako je neko planirao da konkuriše za direktora ove ustanove, mora znati da će se Dragan ljutiti jer je to njegovo mjesto.

Nakon svega samo nam ostaje da upotrijebimo jednu od poznatijih replika iz filma „Čudo neviđeno“, koja je i u duhu novih svjetonazora u našoj Crnoj Gori:

„Šta je ovo oče Makarije…“

Upravni odbor Policijske akademije – „Šta će ti oko, ko da ćeš njime nišaniti“

Upoznati ste da je je na sjednici Upravnog odbora Policijske akademije, 30.12.2021.godine,  predstavnica ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Jovana Ostojić, izjavila da postoji rješenje o imenovanju Svetomira Kneževića za vršioca dužnosti od 05.07.2021. godine, ali da se ono „zagubilo“ i da iz tog razloga nije uručeno Kneževiću. Upravni odbor odložio je sjednicu za 11. 01.2022.godine do kada je MPNKS trebalo da „nađe“ izgubljeno rješenje. Na zakazanoj sjednici, Upravni odbor nije raspravljao o volšebnom pojavljivanju spornog rješenja bez djelovodnog broja niti o navodima prosvjetnog inspektora da su sve odluke Kneževića, počevši od 05.07.2021. godine nelegitimne.Izgleda da Upravni odbor ne želi nišaniti ni sa tim jednim okom, već da je dobro zažmurio na svoje zakonske obaveze. Dužnost prijavljivanja krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti propisana su zakonom, a dužnost prijavljivanja posebno se odnosi na državne i lokalne organe. Ukoliko članovi Upravnog odbora ne znaju, želimo ih upoznati o sljedećem:

  • Upravni odbor je organ upravljanja obrazovne ustanove, predviđen Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju;
  • Upravni odbor je odgovoran za zakonit rad ustanove;
  • Vršenjem funkcije direktora bez pokrića (od 05.07.2021.godine), Svetomir Knežević je napravio krivično djelo lažno predstavljanje kao i krivično djelo pronevjera, koja se gone po službenoj dužnosti;
  • Nepoznato lice ili lica zaposleni u MPNKS su učinili krivično djelo falsiifikovanja isprave, takođe djelo koje se goni po službenoj dužnosti.

Osim navedenog, Upravni odbor treba da, u narednom periodu, usvoji značajne dokumente kao što su finansijski izvještaj i izvještaj o sprevedenim javnim nabavkama. Problem predstavlja što se ovi izvještaji odnose na period kada je na čelu ustanove bilo lice (Svetomir Knežević) koji nije imao rješenje da upravlja ustanovom, što za direktnu posljedicu ima to da je svaka njegova odluka, počev od 05.07.2021. godine, nelegitimna i nezakonita. Otežavajuća okolnost je što se u tim izvještajima navodi koji je iznos potrošen, i to izgleda potpuno bez pravnog osnova jer Knežević nije imao rješenje za vd direktora. Upravni odbor želi da zažmuri na ovo, želi da zažmuri da su napravljena ozbiljna krivična djela? Gospodo iz Upravnog odbora, hoćete li i dalje žmuriti ili ćete nišaniti, pa makar sa tim jednim okom?

Ponašanje polaznika i dalje bez kazni – „Đe ste sad sokolovi, država je napadnuta“

Ove riječi , u sceni iz serije  „Đekna još nije umrla, a ka će ne znamo“, izgovara Joksim dok Radosav juri za njim,  najbolje odslikava situaciju na Policijskoj akademiji povodom skandaloznog ponašanja polaznika ove ustanove. Naime, budući policajci su proslavljali poraz reprezentacije svoje zemlje – zemlje u kojoj su rođeni i čiji ustavni poredak treba da štite. Sreća je što se evropsko prvenstvo u rukometu za muškarce igra tokom raspusta, inače bi polaznici dostojno „proslavili“ poraz od Danske. Iako je prošlo više od dva mjeseca, još uvijek rukovodstvo PA nije donijelo odluku u vezi ovog događaja. Samo dan nakon „proslave“ pitomaca,  Policijska akademija je reagovala i osudila takvo ponašanje te se izvinila javnosti i obećala da će vinovnici biti kažnjeni. Realnost je bila drugačija – Svetomir Knežević je na sve načine opstruirao rad Nastavničkog vijeća sa ciljem da prođe zakonski rok za preduzimanje pravnih radnji protiv polaznika. U tome su mu pomogali nastavnici Damir Zejnilović i Žarko Mrdović, koji su dolaskom Kneževića, unaprijeđeni u pomoćnike direktora. Na sjednicama Nastavničkog vijeća, ovaj trojac, probao je svim silama opravdati ponašanje polaznika sa namjerom da se ne kazne. Argumenti su im bili jaki kao i Radosavov njemački jezik koji je učio u kultnoj seriji. Nažalost, novopostavljeni vd direktora nastavlja istom, utabanom, stazom. Na već pomenutoj sjednici Upravnog odbora, održanoj 11.01.2022. godine, Dragan Pavličić je naveo da je za navedene polaznike adekvatna kazna – ukor? Ukor je najblaža mjera koja se može primijeniti za učenike jedne obrazovne ustanove. „Sine Mišo, ja ne vidjoh…“

Nažalost, ni članovi Upravnog odbora nijesu reagovali na ovu izjavu Pavličića, te i dalje polaznici ostaju bez kazne. Protekom vremena, polaznici će se izvući nekažnjeno za onakvo ponašanje koje je uzdrmalo cjelokupnu crnogorsku javnost. Kakva se poruka šalje svim drugim polaznicima kao i građanima Crne Gore, iluzorno je i pričati. Očekujemo da novi vd uspostavi, po prvi put, muzičku sekciju na Policijskoj akademiji.

Novom vršiocu dužnosti direktora i članovima Upravnog odbora Policijske akademije poručujemo da je krajnje vrijeme da se uozbilje i da rade svoj posao u ime državnih interesa. Ako to ne umiju, ne mogu ili ne smiju, možemo im poslati poruku kroz, još jednu repliku iz kultne serije „Đekna“: „Najbolje će biti tata da vi ja ostavim glavu pa se vi lijepo dogovorite kako ćete , pa ću se ja za nju vrnuti kasnije”.

Najnovije

U utorak sunčano i toplo

Vrijeme sjutra - pretežno sunčano. U popodnevnim satima i tokom noći uz promjenljivu oblačnost, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim...

Prvi komercijalni let iz prijestonice Jemena poslije šest godina

Iz prestonice Jemena Sane, koju kontrolišu pobunjenici Huti, danas je, poslije šest godina, poletio prvi komercijalni avionski let, saopštili su zvaničnici Sane. Avion nacionalnog prevoznika...

Šehović: Premijer Abazović je pontonski most za destrukciju Crne Gore

Jeftinom interpretacijom pomirenja koju plasiraju predstavnici manjnske vlade, da je predsjednik države Crnogorac, predsjednik Skupštine iz reda srpskog naroda a predsjednik vlade iz albanskog...

Abazović i Marović od sjutra u Briselu sa najvišim zvaničnicima EU

Premijer Dritan Abazović i potpredsjednica Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministrica evropskih poslova Jovana Marović boraviće od sjutra u trodnevnoj posjeti Briselu, gdje...

Đeka: Neophodnost jakih institucionalnih mehanizama za postizanje pune rodne ravnopravnosti

Rodna ravnopravnost jedan je od prioriteta ove Vlade u njenom radu na uspostavljanju pune demokratije i zaštite ljudskih prava, istakao je ministar ljudskih i...

Najčitanije

Povezano

Bivši v.d. direktora Policijske akademije imenovan za državnog sekretara Ministarstva odbrane

Vlada je na današnjoj sjednici za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane imenovala Svetomira Kneževića, bivšeg v.d. direktora Policijske akademije. Knežević je po obrazovanju magistra vojnih nauka. Knežević...

Knežević falsifikovanim rješenjem nezakonito upravljao policijskom akademijom?

Dio zaposlenik u Policijskoj akademiji Danilovgrad obratio se medijima navodeći kako je prosvjetna inspekcija zapisnikom o inspekcijskom nadzoru konstatovala da je, od 5. jula...

Smijenjen Knežević: Dragan Pavličić izabran za direktora Policijske akademije u Danilovgradu

Ministarka nauke, prosvjete, kulture i sporta Vesna Bratić imenovala je danas za direktora Policijske akademije u Danilovgradu Dragana Pavličića, ekonomistu iz Podgorice. Prethodno, sa mjesta...

Policijska akademija: Funkcionerka iz resora Vesne Bratić sprema falsifikat pred očima državnog sekretara MUP-a!?

Dešavanja na Policijskoj akademiji ne prestaju da uzburkavaju javnost. Nakon skandaloznog navijanja polaznika protiv svoje države, otkriveno je da vršilac dužnosti Svetomir Knežević zloupotrebljava...

Komentari

5 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
Pregedaj sve
Fjodor
18.01.2022-07:06 07:06

Bravooo

Drug Marko
18.01.2022-07:43 07:43

Ovome cirkusu nema kraja izgleda… Šta čeka tužilaštvo? Da im spaja krivična djela?

Safet
18.01.2022-10:24 10:24

Znamo da ne ispunjava uslove ali partija ispunjava!

Siskovic
18.01.2022-15:47 15:47

Kirbijem ih usisati obojicu i poslati u spuz

gagi
18.01.2022-19:22 19:22

Nebi me iznenadilo da ovaj dzukac Pavlicic “uvede”predmet “Joanikije i pedofilija”.