Pokrenut postupak za izbor dekana Muzičke akademije UCG

Posebnom odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore utvrdiće se rokovi za izborne radnje, saopšteno je sa UCG

Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore pokrenut je postupak za izbor dekana Muzičke akademije UCG, za mandatni period od 2019. do 2022. godine.

Posebnom odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore utvrdiće se rokovi za izborne radnje, saopšteno je sa UCG.

Predsjednik Upravnog odbora UCG Duško Bjelica kazao je da je Upravni odbor UCG danas potvrdio mandat dr. Miljanu Gogiću, višem istraživaču na Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore, za članstvo u četvrtom sazivu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

„Između ostalog, na današnjoj sjednici Upravni odbor UCG je, uz prethodnu saglasnost Rektora Univerziteta Crne Gore, dao i saglasnost Biotehničkom fakultetu UCG za zaključenje ugovora sa Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za vršenje usluga koje se odnose na realizaciju dijela Programa fitosanitarnih mjera za 2019. godinu, a na osnovu ovlašćenja koje je ova Uprava izdala Biotehničkom fakultetu“, kazao je Bjelica po završenoj sjednici.

Komentari

avatar