Ministarstvo javne uprave je, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, a u vezi sa Javnim konkursom ,,e-Demokratija – predloži, učestvuj, promijeni“ objavljenim 25. marta ove godine donijelo Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti reforme javne uprave za 2019. godinu.

Foto: Arhiva

Ovom odlukom se raspodjeljuju sredstava u iznosu od 93.988,11 eura za realizaciju šest projekata nevladinih organizacija, i to:

1.    e-demokratija: građanska participacija u digitalnoj eri” u iznosu od 18.149,50 eura kojI će realizovati NVO Centar za demokratiju i ljudska prava CEDEM;

2.    ,,Vlada i NVO – dijalog pa povjerenje!” u iznosu od 18.295,48 eura koji će realizovati 3. NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija;

3.    ,JUFU – Javna uprava, funkcionalna uprava” u iznosu od 14.890,00 eura koji će realizovati NVO Centar za mlade PROACTIVE;

4.     ,,Za moj glas u mojoj opštini!” u iznosu od 16.351,30 eura koji će realizovati NVO Novi horizont;

5.    ,,Uloga NVO u razvoju lokalne demokratije-Put do cilja” u iznosu 15.070,00 eurakoji će realizovati NVO Bjelopoljski demokratski centar;

6.    ,,Participativna, informativna, otvorena javna uprava – #PIO u iznosu od 11.231,83 eura koji će realizovati NVO Politikon mreža PIN.

Podsjećaju da je Ministarstvo javne uprave raspisalo javni poziv za NVO za ciljem povećanja informisanosti, razumijevanja i znanja građana o procesu kreiranja javnih politika, veće transparentnosti organa, te povećanja povjerenja građana u rad javne uprave.

Takođe, cilj je veće korišćenje dostupnih elektronskih usluga na portalu eUpravewww.euprava.me, prvenstveno podstranice eParticipacijawww.euprava.me/eparticipacije, kao i servisa ePeticije „Glas građana“ www.epeticije.gov.me.

Putem servisa eParticipacije građani mogu aktivno da učestvuju u kreiranju zakona i strateških dokumenata, davanjem komentara, inicijativa i sugestija u procesu konsultacija zainteresovane javnosti i javnih rasprava, dok servis ePeticije ,,Glas građana” služi za podnošenje peticija za inicijative u nadležnosti Vlade Crne Gore, za čije razmatranje je potrebno 3000 glasova.

Veće učešće šire javnosti u procesu kreiranja javnih politika doprinosi unapređenju demokratskih procesa, povećanju kvaliteta i legitimiteta javnih politika, te povećanju transparentnosti javne uprave.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve