Evropska agencija za životnu sredinu nedavno je objavila Izvještaj „Buka u životnoj sredini u Evropi – 2020”, koji predstavlja sveobuhvatan pregled i analizu buke u životnoj sredini u Evropi, pregled svih mjera preduzetih u cilju upravljanja i smanjenja buke u životnoj sredini i pregled ispunjenih obaveza utvrđenih Direktivom o procjeni i upravljanju bukom iz životne sredine.

Podgorica, foto arhiva

U Izvještaju koji obuhvata 32 zemlje članice i šest zemalja saradnica Evropske agencije za životnu sredinu navodi se da je Crna Gora jedina zemlja saradnica iz regiona zapadnog Balkana koja je izradila Stratešku kartu buke za Glavni grad Podgorica.

Podsjećamo, Glavni grad je u septembru 2018. usvojio Stratešku kartu buke za teritoriju Glavnog grada, a budući da je usvojena 2018. obuhvatila je i Opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci i Tuzi, sa ciljem dobijanja podataka o nivoima buke, uključujući prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti, kao i o broju ljudi izloženih buci na određenom području.

Područje za koje je izrađena Strateška karta buke obuhvata urbani dio glavnog grada- Podgorice (8584,9ha) , Opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci (1805,3 ha) i Opštine Tuzi (909,3ha).

U izvještaju Evropske agencije za zaštitu životne sredine je konstatovano da je Glavni grad u cilju adekvatnog upravljanja bukom usvojio i Akcioni plan za zaštitu od buke u životnoj sredini, koji će doprinijeti boljoj zaštiti ljudi od buke koja potiče iz životne sredine. Strateška karta buke i Akcioni plan izrađeni su u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve