Glavni grad Podgorica i Montenegro Biznis Alijansa, uz podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva ekonomije i Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) organizuje Sajam poljoprivrede na Trgu nezavisnosti u Podgorici na temu: “Neophodnost većeg učešća domaćih proizvoda u ponudi sektora turizma i trgovine.”

Sajam će se održati u četvrtak, 18.04.2019. godine, sa početkom u 11.00 sati. Ovo je treći Sajam zaredom koji se na prijedlog MBA organizuje prije početka glavni turističke sezone.

Cilj organizovanja ovog događaja je dalja promocija domaćih poljoprivrednih proizvoda uz naglasak na neophodnost jačanja saradnje poljoprivrednih proizvođača i predstavnika turističkog i trgovinskog sektora.

Upravo su ovakve i slične manifestcije prilika da se osnaži saradnja sektora turizma i trgovine sa poljoprivrednim proizvođačima. Ovo su aktivnosti koje zahtijevaju kontinuitet kojim se jedino može i ostvariti željeni cilj. Organizatori su obezbijedili prostor i štandove na kojima će biti izloženi poljoprivredni proizvodi, uz napomenu da poljoprivredni proizvođači nemaju obavezu plaćanja bilo kakve nadoknade.

Ovo je pravi primjer intenziviranja saradnje javnog i privatnog sektora koji u kontinuitetu treba podsticati i razvijati u interesu stvaranja što podsticajnijeg poslovnog ambijenta kao neophodnog uslova za ukupan razvoj naše ekonomije.

Komentari

avatar