Utorak, 19 Januara, 2021
Rubrika:

Planirana isključenja struje u više opština u ponedjeljak i utorak

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 23. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Foto: Arhiva

Podgorica

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša, i Pajkov Vir;

– u terminu od 11 do 15 sati: dio Golubovaca, Mojanovići, Krst Mojanovića, Vujačića Mahala, dio Balijača i Rutoš;

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Zlatice -ul. Pohorska, Pljevaljska, dio Mosorske ulice i dio Bul. Vilija Branta, dio Gornjih Vranića (ul. Đura Čagorovića), dio Tološa- dio ul. Boška Buhe, ul. Aleksandra Ace Prijića, Obodska, Marka Rašovića, Vlada Raičevića, dio ul. Vlada Ćetkovića i dio Dalmatinske ulice;

– u terminu od 08 do 16 sati – dio Dahne;

– u terminu od 08 do 15 sati – dio obale Ribnice i dio Drača u okolini OŠ 21.maj i dio ul. IV proleterske brigade.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Dušići, Kodra, Sukuruć, Lekovići, Vladne, Vranj i Dubrava.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati – dio Spuža u okolini mlina – Šajo.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati – Petrov Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 16 sati – Orah;

– u terminu od 08 do 18 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje, Bijela Vrata, Cerovačka Glavica, Zlatna Strana, Dubočke Gornje, Pećinovac, Krtine, Šljeme, Garevac, Baljački Do, Crni Kuk, Zanuglina, Gornja i Donja Somina.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen;

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Unač i repetiror “Unač”,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora.

Budva

– u terminu od 07:30 do 15 sati – hotel “Montenegro”.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati – Pečurice.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati – naselje Kodre i područje iznad SŠ “Drita”.

Kotor

– u terminu od 09 do 17 sati: Grbalj, Lastva grbaljska, Kovačko Polje, Bratešići, Gorovići, Petoselica, Višnjeva, Krimovica, Platamuni i Ograde;

– u terminu od 09 do 13 sati – Krivošije i Ledenice.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati – Crnci;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: repetitor – Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Rađevići, Mironići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci i Pliješ (mogući kratkotrajni prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Metaljka, Prisoje, Babino Brdo, Đakovići, Repetitor Vraca, Skenderovina, Jakupov Grob i Boljanići;

– u terminu od 08 do 15 sati: Hodžići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče.

Žabljak

– u terminu od 08 do 16 sati – Uskoci.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Đuranovića Luke;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio sela Ređžovići, Paučina, Rijeka, Blace, Crnokrpe, dio sela Biševo, Razdolje, Binjoši, Grablje I Kačari (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu).

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Babino Polje, Jara i Meteh (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Komarača.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Goražde, Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj – Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Jošanica.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Lagatori i Dašča Rijeka.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 12 sati – Godijevo;

– u terminu od 12 do 15 sati – Sipanje;

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Nikoljca (od Sportske hale do kapele i naselje Ribnik), Babića Brijeg, Kisela Voda, Sljepašnica, Rasovo, Kukulje, Sela, Malo Polje-Rakonje i Nedakusi.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 08:30 do 18 sati – Starče;

– u terminu od 10 do 14 sati – Kos i Trebješica;

– u terminu od 09 do 15 sati: Jasenova, Ocka Gora, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Višnje, Velje Duboko, Medjuriječje, Velje Duboko, Smolice,Bulje, Andrijevo, Rovca, Bogutiv Do, Jasenov Do i Trmanje;

– u terminu od 09 do 14 sati – Sela.

Mojkovac

– u terminu od 10:30 do 12:30 sati – povremeni prekidi u napajanju područja opštine Mojkovac;

– u terminu od 10 do 14 sati – Žari i Brezovac.

Obavještenje o planiranim prekidima za 24. novembar

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 24. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati – željeznička stanica Bratonožići i Jelin Dub;

– u terminu od 10 do 14 sati – dio Mojanovića, željeznička stanica Golubovci, Goričani i dio Beglaka;

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Gornjih Vranića ( ul. Đura Čagorovića), dio Tološa, dio ul. Boška Buhe, ul. Aleksandra Ace Prijića, Obodska, Marka Rašovića, Vlada Raičevića, dio Ul. Vlada Ćetkovića i dio Dalmatinske ulice;

– u terminu od 08 do 16 sati – dio Dahne.

Tuzi

– u terminu od 08 do 16 sati: Gornje i Donje Drume, Ramza Ćaf, Spinja, Vitoja, Božaj, Kremza, granični prelaz Božaj, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Danilovgrada oko Crnagorakop-a i Gimnazije, Grlić, Kasarna, Glavica, Branelovica, Orja Luka, Filender, Okov, Komunalno, Vuković, Velje Polje, Sladojevo Kopito, Oraška Jama, Frumonte, Montenomaks, Rimini, Garmin, Đurović i Stefani (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 15 sati – Zagreda i Grlić.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati – Bobija;

– u terminu od 10 do 14 sati: Utrg, Podgor, Ljudotinj, Rijeka Crnojevića i sela Riječke nahije.

Plužine

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići i Ravno.

Nikšić

– u terminu od 08 do 16 sati – dio Oraha.

Bar

– u terminu od 10 do 14 sati: Sotonići, Bijele Poljane, Bukovik i Brčelo;

– u terminu od 09 do 14 sati – Pečurice.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati – naselje Kodre i područje iznad SŠ “Drita”.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: područje od Crkve Sv. Stasije do Raškovog Brijega, područje od zgrade “Urbing” do Kavalina, Turist B, naselje od Fakulteta za pomorstvo do Gradske plaže, Krivošije i Ledenice.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 13 sati: Kameno, Žlijebi i Ubla;

– u terminu od 10:30 do 16 sati – Topla 2 (zgrade oko trafostanice TS 35/10 kv Topla, ulice Nikole Ljubibratića i Braće Grbića) – povremeni prekidi u napajanju električnom energijom.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati – Crnci;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: repetitor “Gradac”, Crno Brdo, Glisnica, Rađevići, Mironići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci i Pliješ (mogući kratkotrajni prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Metaljka, Prisoje, Babino Brdo, Đakovići, Repetitor Vraca, Skenderovina, Jakupov Grob i Boljanići;

– u terminu od 09 do 14 sati – Radosavac.

Žabljak

– u terminu od 08 do 16 sati – Uskoci.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Ulotina.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 12 do 15 sati – Rudnik mrkog uglja.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Grnčar.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 – dio sela Đuranovića Luke i dio sela Kalače;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Binjoši, Grablje, Kačari, Blace, Paučina i Rijeka (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Gevčina, Poda, Božovića Polje, Bistrica, Lješnica, Crhalj, Banje Selo, Ćukovac, Lozna i Sipanje;

– u terminu od 12 do 15 sati – Orahovica.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta

– u terminu od 08:30 do 18 sati – Starče;

– u terminu od 09 do 14 sati – Smira;

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćiba, Vladoš, Lugovi, Pčinja, Crkvine, Žirci i Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 14 sati – Feratovo Polje i Podbišće.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Najnovije

Snapchat obrisao nalog Donalda Trampa

Prošle nedelje, dok su mnoge društvene mreže preduzimale korake da zabrane ili ograniče postove predsjednika Trampa nakon nasilnih nereda koji su zadesili Capitol Hill,...

Milutin Đukanović: Sekulović da razriješi rukovodioce policije u Nikšiću

Poslanik DF-a Milutin Đukanović pozvao ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića razriješi sve rukovodioce policije u Nikšiću. Đukanović je, na konferenciji za novinare, kazao da Demokratski...

Popović: Fokus protiv Vlčee mora da bude tokom svih 60 minuta

Rukometašice Budućnosti u srijedu (17 sati) gostuju Ramniku Valčei u odloženoj utakmici sedmog kola DELO EHF Lige šampiona. Utakmica je trebalo da bude odigrana osmog...

Dogovoren rad Savjeta za odbranu i bezbjednost u novom sazivu

Na današnjoj sjednici Savjeta za odbranu i bezbjednost u novom sazivu su dogovoreni principi daljeg funkcionisanja Savjeta u skladu sa Ustavom Crne Gore, zakonima...

Kompanija M:tel donirala vrijednu opremu Kliničkom centru

Kompanija M:tel uručila je vrijednu računarsku opremu Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), a dio opreme obezbijeđen je iz sredstava inovativnog projekta "Uvođenje elektronskih protokola...

Najčitanije

Povezano

Podgorica: U subotu neće biti struje u ulici Arsenija Boljevića

Zbog planiranih radova na mreži, u subotu 16. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati: Podgorica – u terminu od 08 do 16 sati: dio ul....

CEDIS: Sjutra bez struje više gradova zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, sjutra će bez struje biti jedan dio Podgorice, Danilovgrada, Nikšića, Cetinja, Bara, Ulcinja, Budve, Kotora i Pljevalja, saopšteno je...

EPCG: U decembru potrošnja veća 20 odsto, prosječan račun iznosio 38,48 eura

Domaćinstva su u decembru 2020. godine potrošila 124.084.498 kWh (kilovatsati) električne energije, što je 20 odsto više u odnosu na potrošnju ostvarenu u novembru...

CEDIS: Nakon dva dana otklonjeni kvarovi na dalekovodu Skrbuša u Kolašinu

Nakon dva dana neprekidnog rada otklonjeni u kvarovi i oštećenja na otcjepu za Rečine i manastir Ćirilovac, saopštili su danas iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Na...

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve