Utorak, 17 Maja, 2022
Rubrika:

O nazivalu tkz. SPC, Dritanu i Ostrogu, otetim grobovima, lipsalomu Sotoninom bojovniku-razbojniku, isfrustriranim klerofašistima sa asfalta poviše Dobrskoga sela (dne 9. maja)

Kad je od 1988. do 1996., na osnovu postojećega popisnoga katastra, urađen katastar nepokretnosti Crne Gore - protivuzakonito (bez (imalo) pravnoga osnova - viđet treba (sve) hronologije upisa), daklen - uz krivično djelanje, uknjiženo je ili, učinjen je prijepis u katastru/ima na stotine crnogorskih crkava i desetine naših manastira sa Republike Crne Gore na tkz. SPC. Sve te crkve i manastiri na protivuzakoniti način uknjiženi-oteti, bile/i su do 1918. svojina-imovina-vlasništvo države Crne Gore, tačnije: Kraljevine Crne Gore.

Za aktuelno.me

Piše: Miodrag Draga Blažo'a BAJKOVIĆ – iz Građanah (svrh Oberah), Riječka nahija

NAJPRVI DIO

Začem (zašto) tu ”crkvu” nazivam: takozvana SPC?

Odgovore koji na postavljeno pitanje slijede je: važno znavati, potrebito svakodnevno  javno, polujavno i u privatnim kontaktima opetovati, i tijem tamo-njima (Srbaljima – negatorima svega crnogorskoga) na nos nabijati.

Veli se ka’ što napisah, a da se veli: ”na obraz nabijati” – u njihovom slučaju imali bismo već objektivni problem: manjka’ bi objekat (na kojemu ili na čemu se vrši-obavlja radnja).

Ona (ta ”crkva”) je tkz. SPC zaradi toga što je:

 • 1219. godine Savo Nemanjić kuferima zlata podmitio vaseljenskoga patrijarha Manojla I i cara Teodora Laskar(is)a, i tijem na prijevarni način (korupcijom-mitom) pridobio autonomiju za svoju ”crkvu” u okviru Ohridske arhiepiskopije;
 • 1220. god. sporad ozgor navedenoga ”finoga čina”, taj njezin osnivač (Savo Mafijozo) – proklet od strane ohridskoga arhiepiskopa Dimitrija Homatijana, postavši (logično): Prokleti Savo Mafijozo;
 • 1350. njezin ”patrijarh” (skupa sa tom ”crkvom” i narodom srpskijem) proklet od strane Svetoga vaseljenskoga patrijarha Kalista I;
 • 1459. ukinuta i nije postojala do 1557. (dugačkijeh 98 godina Srbalji (ni pod navodnicima) crkvu nemaju);
 • 1766. Pećka patrijaršija iznovice ukinuta (nikad ni do dana-danjega nije (kanonski) obnovljena);
 • 1831. osnovana beogradska mitropolija koja se desetinama godina nije pitala od same sebe – bila je pod jurisdikcijom Carigradske patrijaršije (znači: dugačkijeh 65 godina tamo-oni ”crkvu” nemaju (ukupno: 98 + 65 = 163 godine su bez svoga šljemena crkovnoga));
 • 1918. protivuzakonito (ni trećinom potpisa članova Svetoga sinoda Crnogorske pravoslavne crkve (2 od 7)) i nesojski (uz prijetnje smrti staromu crnogorskomu mitropolitu Mitrofanu Banu) ukinuta Crnogorska pravoslavna crkva – koja je bila autokefalna;
 • 1922. ta tkz. SPC, tj. Kraljevina SHS, odnosno – Beograd uz mito (korupcijom) od 1.500.000 (slovima: meleonipo) francuskih franaka – trgova’ ili kupio taj sramotni i krvavi ”tomos”.

Mnim da je ovo ozgor sasma dovoljno da ta tamo-njihova ”crkva” mora bit takozvana – iako nabrojano nije sve iz njezinoga pedigrea koji je ”krasi”.

DRUGI DIO

Kad je od 1988. do 1996., na osnovu postojećega popisnoga katastra, urađen katastar nepokretnosti Crne Gore – protivuzakonito (bez (imalo) pravnoga osnova – viđet treba (sve) hronologije upisa), daklen – uz krivično djelanje, uknjiženo je ili, učinjen je prijepis u katastru/ima na stotine crnogorskih crkava i desetine naših manastira sa Republike Crne Gore na tkz. SPC.

Sve te crkve i manastiri na protivuzakoniti način uknjiženi-oteti, bile/i su do 1918. svojina-imovina-vlasništvo države Crne Gore, tačnije: Kraljevine Crne Gore.

Ništa se u tomu smislu nije promijenilo do te 1988. (period od 70 godina).

Ovakovi pravno nevažeći prijepisi su činjeni i od 1996. godine pa do dana-danjega.

Javno pitam članove novoizabrane Vlade Crne Gore, na čelu sa Dritanom:

Imate li namjeru otkriti – ko je uzeo (primjerice radi):

 • 6 eura,
 • 6.000 eura,
 • 600.000 eura ili
 • 6.000.000 (slovima: šestmeleona) eura mita?,

da bi neđe priđe 15-ak godina Manastir Ostrog u katastru od strane države Crne Gore bio predat takozvanoj SPC, odnosno protivuzakonito učinjen njegov prijepis na – ne takozvanu (već odustadoh), nako na:

PROKLETU SRPSKU PRAVOSLAVNU CRKVU.

Nema sile da je nekoji službenik u katastru to moga’ oposlit za PROKLETU SPC bez znanja (ili naređenja) nadređenoga/nadređenih – i to ne baš njemu najbližih po rangu, no onijeh još dosta put naviše!

Znači:

Ako ste toboš borci protivu korupcije i protivuzakonitih djela, pitam:

 • ko je, IMENOM I PREZIMENOM – iz (samoga) vrha one ”pra-bivše” (DPS-SDP) vlasti-vlade, prodavši svetinju kakav je Manastir Ostrog, nacionalno dobro kulture Crne Gore – šklapio pare?;
 • kad ćete ga uhapsit?;
 • kad ćete protivuzakonito učinjeno, tj. pravno zlodjelo unazad 15-ak godina poništit i vrnut u prvobitno pravno stanje (ka’ što je bilo još u 19. stoljeću)?

Pošto se ova moja pitanja pročitaju, mnim da ne bi smjela ostati zaboravljena ovđe, no – dako dopre do onoga dijela članova Vlade CG, koji nijesu: srbočetničko-klerofašističko-litijaškouličarsko-namjesničkootpadičko-protivucrnogorski nastrojeni (iako ”novi” resorni ministar (figurativno: ukočene šije od više obrtanja svoje čuture put Beogradskoga paŠaluka i paŚaluka) jest tako prestrojen – taman ka’ i kolega mu prosvjetar).

Neko mora odgovarati za to pravno nepočinstvo i moralni fukarluk – sporad toga što je skoro nemoguće i pomisliti da je Manastir Ostrog, koji PROKLETOJ SPC donosi desetine meleona eura na godišnjemu nivou – darivan na lijepe oči (pa i ako je tako – neko odgovarati mora(!)), ne glede na tadanje političke ”igranke” DPS-a sa tom ”crkvom”, tj. njezinim tadanjim kolovođom koji je, od kad preklanik lipsa – nastanjen duboko u Paklu, tačnije – vari se u dno vreloga Pakla!

Ma, i ja sam neke pute zisto ka’ i vazda!

Prozivam Dritana da:

 • sprovede pravdu;
 • donese pravicu Crnogorcima;
 • udri pestom o premijerski astal i Srbaljima rekne:

”Evo vam ga matrak, sad ćete fino i ka’ nezreli vrnut Manastir Ostrog (i ostale crkve i manastire), odnosno – ja ću vam ga zakonski preuzet, sporad toga što ste ga vi protivuzakonito šklapili, tačnije – što vam ga je sramotni, pokvareni i korumpirani DPS apsolutno nezakonski dariva’, a – ako je bilo mita, potpuno ću relaksiran/o ustanovit iznos toga mita i te pare (eure) vrnut u državnu kasu, i – da znadete, popovi – još ću vas predat na sud zaradi podmićivanja!”,

a taj Dritan je dosta više i opasnije zlo od onoga pljanoga a vjerskoga manijaka (iz iste fotelje).

Prozivam Dritana, a taj Dritan na najmanji pokret kažiprstom svakojega popa (iole višega crnomantijaškoga ”oficira” iz Pr.SPC) ide mu, ma – strkne glavom bez obzira pod skute mu i liže te skute (ima tu neka tajna veza), a pop ka’ pop – mlati š njim ka’ glibavom kanavacom.

Prozivam Dritana kojega niko ne oslovljava: ”gospodine Dritane” – čak ni prezimenom ga niđe niko ne vabi, a sve spram Dritanovih dripačkih ”zasluga” – posebice: septembarskih/cetinjskih!

Jedino ga Srbalji, pripadnici PROKLETE SPC – oslovljavaju sa:

GOSPODINE KANAVACO

On i jest (za svakoga na svoj-poseban način):

GOSPODIN KANAVACA NEPOUZDANOVIĆ

______________________________

Mimogred

Poštovani čitaoci, ka’ što zapaziste, ovu do malo prije tkz. SPC – ja ću ubuduće (od ovoga štiva pa dalje) nazivati: Prokleta srpska pravoslavna crkva (skraćeno: Pr.SPC)!

Ako je nekomu drago da je naziva Crkva Srbije, uz to vrlo jednostavno ide: Prokleta crkva Srbije (skraćeno: Pr.CS).

Pristoji joj u oba slučaja – suština je da kako gođ obrnete njojzi pristoji.

______________________________

TREĆI DIO

Počesto u mojim tekstovima spominjem otete nam grobove – njih na desetine i desetine ‘iljada.

Može se neko pomeđu vas priupitat: na koje grobove ovi čojak misli?

Crnogorci i Crnogorke dukljanskoga porijekla, koji živimo u Crnoj Gori ili po svijetu bijelomu, i koji imamo grobove naših predaka, roditelja, … – u (uglavnom seockim) crkovnim portama, treba da znademo, da su skoro svi ti grobovi (liše samih crkava) vlasništvo Proklete SPC, tačnije – oficijelno su svojina i na zemlji koja je imovina neprijateljske države Republike Srbije.

Pomislite samo kolika silna višina nas Crnogoraca je takvih!?

I, pomislite – molim: što znači oteti nekome grob, a ti otimači se, sve sami pusti ”vjernici” – sporad toga Boga ne boje!

I, iznovice – ka’ podśetnik: nakon uknjižbe svih 50-ak km2 crnogorske zemlje na Prokletu SPC, tj. Republiku Srbiju, Crna Gora po katastarskoj evidenciji više oficijelno neće imati teritoriju površine 13.812 km2 – nako 13.762 km2.

ČETVRTI DIO

Sporad još jedne pričine (razloga-uzroka) pristoji joj ovo nazivalo: Prokleta SPC.

Naime, u naslovu ovoga štiva metnuh i:

”…, lipsalomu Sotoninom bojovniku-razbojniku, …”

Za razbojnika se internacionalno veli: bandit.

U narodu se kaže: za pokojnika treba zborit sve lijepo i najlje(p)še.

Ovo se tumači ka’: poštovanje, pristojnost, obzir, pijetet, posthumni rešpekt, … – a i sažaljenje sporad toga što taj neko nije više na ovi, no  je na oni svijet.

U osnovi – nije to u pitanju.

Radi se o paśemu strahu nas živijeh da, zboreći grdno za mrtve – možemo dočekat da nam se te riječi obiju o glavu, tako što će nam duša toga koji je pod zemljom, toboš, to na nekoji način rđavo vrnut ili – na njezin način nam se s’ onoga svijeta osvetit.

Sporad toga se veli da za mrtve treba zborit lijepo – da nas česovi zvek od njihovoga duha ne s-nađe.

Međutijem, mene su doma stariji učili i naučili da ne lažem.

U Svetomu pismu nađoh da je grijeh lažinjat.

Znači, ja preklanik lipsalomu Sotoninomu bojovniku-razbojniku i srbaljskomu stožernomu Antihristu (u Pr.SPC ih ima na buljuke, ali ovi morački Nepomenik je za nas Crnogorce bio stožerni – najviše zlo) – zborim u skladu sa jednom jedinom istinom i taman spram njegovijeh ”hrišćanskijeh” zaslugah dok krakaše na ovi svijet.

E, sad – igram li se u smislu rizikujem li …?

Viđećemo …!

Sotona ima strašnu i mračnu moć …!

Ipak, o koncu SVEGA – pobijediće: blažena svjetlost, kosmička pravica, uzvišeni smisao, veličanstveni cilj, vječni mir i apsolutna ljubav!

PETI DIO

U pitanju je jedan ”detaljčić”, ali je aktuelan – pa da ne propuštim, da se ne o'ladi.

Kako ovdašnji nesretnji rabi ”ośete” da su Srbalji (u krvi im tijeh primjesa nema – ni jedne kapljice), jedanak se, čoče – identifikuju sa svim i svačim karakterističnim od okolo Brodareva, pa naviše do Beogradskoga paŚaluka.

U smislu spomenute identifikacije, nekaga tamo: preslikani mentalni sklop; mitomansko življenje u svijetu lažavina; zaslijepljenost tamošnjom sakralnom arhitekturom etc., no se jednomašice tamošnjom povjesnicom 100% pelcuju, tj. njezinim tamošnjim tumačenjem priklanjaju.

Gornje znači, da ta povjesnica postane glavni dio njihovoga bića, a to (pomeđu ostaloga) opetovano znači:

 • da poraze proglašavaju pobjedama (ukratko: lažinjaju);
 • da zbore o nečesovoj državotvornoj i kulturnoj tradiciji (doduše višijem dijelom od Crnogoraca pokradenom i prisvojenom), i u tomu smislu o kontinuitetu (a zbiljski: taj ”kontinuitet” im je (pre)kidan ka’ malo komu – ka’ kad kokotu śekiricom prekinete vrat na trupicu, ili vraga ono svojski po ‘rbatu ofojite);
 • da nečesovu prvu pobunicu (poslije 400 godina ropstva podignutu) uzdižu na nivo ”važnoga” ustanka (snile babe folirantkinje što im milo bilo);
 • da su najstariji narod barem u Evropi i od njih je toliko toga poteklo (bolijest je svačija – tamo-njihova je neviđena-nezapamćena u ljuckoj rasi);
 • leleču li za izgubljenijem Kosovom leleču i počesto krupne ali baš ono mlake suze rone (proizvodnja faculeta ćeta li im ćeta) – itd. itd. itd.

Sve nabrojano i sve nenabrojano i nekako, ali to ide (čak) do toga da verbalno ne patišu Turke alaburde (na silu) skidat sa Srpkinjah – prekidat im (vječni) ljubavni zagrljaj.

Zbiljski rečeno: Srpkinje se od Turakah nikad odvojit ili rastavit ne mogu.

Tako je bilo – i ostanulo da se pamti, iako se njihovo (tursko-srpsko) današnje brojno potomstvo ne čini vješto – nešto se ne glaskaju (valjda zato što se geni po tati računaju, a tate su im nepoznate).   

Ipak, ovdašnji nesretnji Srbalji ne patišu Turke (njih na stotine iljada) pokušavat razdvojit od Srpkinjah (njih na stotine iljada), ali zaludnja im muka – razmać ih nikad neće moć iz ‘aljina fetkih.

Velja je muka svakodnevno/noćno to činjet – i raskubat se u tomu smislu narednijeh 500 godinah, tačnije – dok postoji svijeta i vijeka.

Ovih potonjih 7-8 rečenica očito slaaatko posvetih poslanicima crnogorskoga parlamenta: srbočetnicima i klerofašistima, koji 9-oga maja tekuće godine ostadoše zasužnjeni na džadu poviše Dobrskoga sela, i nemogaše se od nas antifašista probit do onamo đe im mjesto nije – na antifašističko Cetinje i proslavu Dana pobjede nad fašizmom!

Kakvi jadni licemjeri!

Baštinici četništva i fašizma ote pa ote da slave pobjedu nad fašizmom (čitati: nad samijema sobom)!

Toga dana, ta nekolicina, ta šaka moralnih jada, tizi litijaši-uli(zi)čari, pri svojija usidrenija automobila (jasno, nizdol od Cetinja – e, tun im već jes’ mjesto) nešto: ”ot dočeku Talijana na Cetinje 1941., i ot nečijim ka’ frustracijama” po društvenija mreža pisahu, pa reko’ da im u svoje ime otpišem dvije i javno ih podśetim na tamo-njihovu debelu isfrustriranost, duboke davnašnje komplekse i obraz im crni.

Na začetku štiva napisah da obraza nemaju (mišljah na: svijetloga obraza), ali zaboravih metnut da: crni obraz imaju.

Još više trebau ili se počesto u zrcalo pogledat morau.

Neka: ”gledau majmuni sebe u zrcalo” – ako čistoga zrcala na dnu balkanskoga šporkoga dna uopšte ima za rabiti.

Jedan od te šačice srbočetnika i klerofašista je izvanjac-dođoš iz jedne obične prekogranične zemljopisne (jasno, srpske) oblasti ili pokrajine, kojemu su preci (turski sužnji):

oružje u ruke svoje gledali – samo ondar kad su im ga Turci davali – da bi ga put Crnogoraca obrtali – da bi protivu Crne Gore ratovali!

Taj bašibozuk ima crnogorski pasaporat, i ima toliko neljucke skoposti da ka’ prdoklačina śedi u Skupštini Crne Gore, i prdoklači protivu slavne, nezavisne, antifašističke, dukljansko-crnogorske Crne Gore – koje je, uzduž i upoprek i po svakojemu pitanju: ne-do-sto-jan.

Ukratko:

Ja znam, da oni znaju, da ja znam – da su oni:

IZDAJNIČKI ŠLJAM  I  OTPADNIČKA BAGRA

P.S.

Kako smatram da u vezi jednoga detalja iz mojega teksta od juče ”Po ure sa mitropolitom tkz. SPC u Vladičanskomu domu na Cetinje, 1984. godine”, trebam priložiti dopunu – to ću učinjet u nastavku.

U tekstu spomenuti jeromonah-izvanjac je nakon (u njegovoj režiji) vandalskoga razbijanja grobnice velikoga vojvode Mirka (15.05.1986.), neđe bio zabio sablju i zlatni lanac koje je pronašao u razvaljenoj grobnici.

Prilikom boravka članova stručne službe ”Zavoda za zaštitu spomenika kulture – Cetinje” (16.05.1986.), ovaj zlonamjerni Srbalj nije im ni spomenuo da je sablju i zlatni lanac našao u grobnici našega slavnoga vojskovođe.

Kasnije (19.05.1986.) on je lično u prostorije Zavoda donio i predao nedostajuću sablju i zlatni lanac, uz obrazloženje da ih je naknadno pronašao u predmetnoj grobnici (naš narod bi reka’: ”strahić kašu ‘ladi”).

Možete misliti: ”naknadno pronašao”, a tri dana prije tročlana komisija Zavoda je: grobnicu pedantno prebiskala, odgovorno izvadila njezin kompletan sadržaj, potanko ga popisala i stručno opisala!

O svemu postoji:

ZAPISNIK O OTVARANJU GROBNICA U CRKVI I DVORIŠTU CETINJSKOG MANASTIRA, SAČINJEN DANA 21.05.1986. GODINE U REPUBLIČKOM ZAVODU ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE – CETINJE

Broj: 02-690/1

Zapisnik je sačinjen na 8 stranica.

Najnovije

U utorak sunčano i toplo

Vrijeme sjutra - pretežno sunčano. U popodnevnim satima i tokom noći uz promjenljivu oblačnost, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim...

Prvi komercijalni let iz prijestonice Jemena poslije šest godina

Iz prestonice Jemena Sane, koju kontrolišu pobunjenici Huti, danas je, poslije šest godina, poletio prvi komercijalni avionski let, saopštili su zvaničnici Sane. Avion nacionalnog prevoznika...

Šehović: Premijer Abazović je pontonski most za destrukciju Crne Gore

Jeftinom interpretacijom pomirenja koju plasiraju predstavnici manjnske vlade, da je predsjednik države Crnogorac, predsjednik Skupštine iz reda srpskog naroda a predsjednik vlade iz albanskog...

Abazović i Marović od sjutra u Briselu sa najvišim zvaničnicima EU

Premijer Dritan Abazović i potpredsjednica Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministrica evropskih poslova Jovana Marović boraviće od sjutra u trodnevnoj posjeti Briselu, gdje...

Đeka: Neophodnost jakih institucionalnih mehanizama za postizanje pune rodne ravnopravnosti

Rodna ravnopravnost jedan je od prioriteta ove Vlade u njenom radu na uspostavljanju pune demokratije i zaštite ljudskih prava, istakao je ministar ljudskih i...

Najčitanije

Povezano

Po ure sa mitropolitom tkz. SPC u Vladičanskomu domu na Cetinje, 1984. godine

Za aktuelno.me Piše: Miodrag Draga Blažo'a BAJKOVIĆ - iz Građanah (svrh Oberah), Riječka nahija Ovo je crtica iz mojega života koja se odnosi na susret sa...

Nekate DPS-ovci, no vi fala na onoj ”divnoj” lokaciji Bogu za ‘rbatom u Titogradu, namijenjenoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi

Za aktuelno.me Piše: Miodrag Draga Blažo'a BAJKOVIĆ - iz Građanah, svrh Oberah Vjerujem da je višina vas čula kako bivša vlast (ona državna do 2020. godine,...

MOJA OSOBITA ”ZAFAL(N)ICA” ZBOJNI LITIJAŠA OD PREKLANIK (II)

Za aktuelno.me Piše: Miodrag Draga Blažo'a BAJKOVIĆ, iz Građanah - Riječka nahija - Cetinjski atar Povrćem se ''časnim'' litijašima. Ovo ''časnim'' je pod navodnicima sporad toga što...

POGLED NA CRNOGORSKU ARHITEKTURU 20. I 21. STOLJEĆA – prošireni kritičko-teorijski tekst (POTONJI DIO)

Za aktuelno.me Piše: Miodrag D. BAJKOVIĆ, univ. dipl. inž. arh. iz Građanah Śetimo se iznovice onoga tuđega a uvezenoga ''neoraško-moravsko-vizantijsko-ruskoga stila'', koji hara Crnom Gorom. Iako je...

Komentari

19 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
Pregedaj sve
Bensendin
14.05.2022-08:28 08:28

Име ми је вјерољуб,
презиме ми родољуб.
Црну Гору, родну груду
камен паше одасвуда.
Српски пишем и зборим,
сваком громко говорим:
народност ми србинска,
ум и душа славјанска.

На једном од заплијењених топова донешених 1835. године са Жабљака, дао је Његош да се уреже стих:

Црногорци кад оно витешки
Жабљак тврди турски похараше,
онда мене старца заробише,
на Цетиње српско донесоше.

Овај топ је изложен у Његош

Kažu da te se zbog ustašluka i srbofobije odrekla familija koja živi u Srbiji.

M.BAJKOVIĆ
14.05.2022-10:10 10:10
Reply to  Bensendin

Ovo: ”Kažu da te se zbog ustašluka i srbofobije odrekla familija koja živi u Srbiji.” – mi je novo i sasma nepoznato!
Inače, u toj državi famelje nemam!

Zorka
15.05.2022-07:03 07:03
Reply to  M.BAJKOVIĆ

Pa i nemaš je kada su te se odrekli zbog ustašluka i nacizma. Bajkovići su časna familija, ali u svakom živu ima kukolja.

gagi
14.05.2022-18:56 18:56
Reply to  Bensendin

Alo “sliskovic”jos ti fali CAKTAR bravino luda da ti svesrpsko “lijepo stoji”,aj se vuci bazdu ubazdjeli,sto ti znas govedo.

Zorka
15.05.2022-07:02 07:02
Reply to  gagi

Stručnjak, šta kažeš za Njegoševe stihove ? Tuc, muc, pojela maca jezik ? :) Ma Njegoš je bio graĐŽanin, sviju veraH i nacijaH.

zvek zivi
15.05.2022-11:48 11:48
Reply to  Bensendin

Turcin vi je vekovima nezno kazu bake kara dok ste hrabro s opancima oblecali oko hara , pa se sada nezna stoste cesova ste vi porekla vi ste cudna ukrstanja bolest strasna bez lijeka. Komplekisi su vasi stari iz davnijeh tijeh dana kad prabake tada vase odmarahu kod dusmana :) oce serebalj da imade to sto dosad nikad nije da se neko njemu klanja koo sto je i on prije ,pa od muke nazna stoce bi da uzme Crnu Goru stonemoga da je uzme ni car sami u Stambolu ! Obrenovic kad im dodje on zastravu svoju ima na njoj… Pročitaj više »

Lješnjanin
14.05.2022-09:15 09:15

Genijalan i hrabar tekst gospodine Bajkoviću! Govoriti istinu je biti hrabar! Nažalost, mnogi Crnogorci su isprepadani i kukavice pa ne smiju da izgovore istinu. Istina je na primjer da se Risto Sotona krčka u 9ti krug Pakla (to je onaj poslednji krug koji je prema Danteu namijenjen za izdajnike).

gagi
14.05.2022-18:58 18:58
Reply to  Lješnjanin

E zato je Rista Cirova Radovica Bog i “nagradio”da bude pod gomilom betona ta stara funjara svetosavska.

Zorka
15.05.2022-07:04 07:04
Reply to  gagi

Opet si preskočio terapiju pa si prso ko kokica ! :)

zvek zivi
15.05.2022-11:55 11:55
Reply to  gagi

Ristsalj the sotonjara se grila u pakao ka cevap hahahahhah

RIR
14.05.2022-12:06 12:06

NA ove CITIRANE NAVODE neće se ZASIGURNO javiti niko iz prošlih garnitura vlasti ,na koje se odnosi ove kriminalne radnje a isto tako neće se ZASIGURNO javiti ni SS SPC koja je isto kriminalac u otimačini /bez obzila platili za upise ili ne /Daće Bog i DOĆI ĆE neko i sve to poništiti i najvažnije vratiti ….NEKA IM JE PROKLETO -OTETO !
Bajkoviću zaćutali i srbaljski komentatori na sve ovo ,mada oni ne vole ISTINU !samo laž mitove ,krađu i podmetačine….

Nikola K Čelebic
14.05.2022-18:58 18:58

Nesporno je da su ovo egzaktno i precizno tačne istoriske činjenice koje niko ne može osporiti ali nije bilo nas da ustanemo i da je snagom naroda povratimo kao Makedonci vec smo mislili da ćen nam je DPS – tačnije Preśednik Đukanovic vratiti..Da ima nas bilo bi i crnogorske crkve no nas nema..Da nije bilo toga DPSa nebi imali ni drzave ni jezika ni CPC koju više niko ne zove “takozvana” i mnogo što….

Zorka
15.05.2022-07:05 07:05

Ceo život si bio komunjara i Titin pionir, a sada bi u crkvu! :)

zvek zivi
15.05.2022-11:56 11:56
Reply to  Zorka

Ne prdi bravu ! serebljacka sekta iskopane loze nemanjicke je dva put prokleta od Veseljanske crkve i proklestvo je nepovratno u Pravoslajvku no si ti brav glupi mrznjom zadojeni koji veze s mozgom nema !

Orahovo
16.05.2022-20:55 20:55
Reply to  Zorka

Gospođo Zore, mora da ste izbjeglica.

U Crnoj Gori se ne kaže:

Titin pionir,

nego:

Titov pionir.

kachawendy
14.05.2022-19:02 19:02

oteto-prokleto, kosmički kantar će sve da namiri..živi bili pa viđeli

!!!
14.05.2022-21:29 21:29

Neko zna koje su fukare upisivale crkve i manastire na srbijansku crkvu.Molimo nekoga da objavi makar jedno ime i prezime tog nesoja.Ima li novinara da to istraži sasvim regularnim i zakonskim putem?

Hey
14.05.2022-21:40 21:40

Kako se koprcaju kad vide ovaj tekst isprani mozgovi i njihovi uzori vampiri u mantijama

Zeljko
15.05.2022-07:45 07:45

Gdine Bajkovicu
Svaka ti je, ali svaga na mjesto