U procesu pristupanja Evropskoj uniji, saradnja sa međunarodnim partnerima pruža značajan doprinos efikasnijem upravljanju migracijama i zaštiti granice. Ovakvi sastanci treba da posluže kao platforma za učvršćivanje partnerstava i prepoznavanje prioriteta za dalju saradnju, poručio je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, otvarajući Prvi koordinacioni sastanak donatora „Zajednički odgovor na mješovite migracije“, koji su organizovali Ministarstvo unutrašnjih poslova, Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR).

Mevludin Nuhodžić

Ministar je saopštio da je Vlada Crne Gore, u prethodnom periodu, odgovorno i posvećeno radila na unpređenju strateškog i normativnog okvira, kao i insititucionalne strukture koja će adekvatno odgovoriti na izazove migracija.

Sa koordinacionog sastanka

,,Posebnu pažnju smo usmjerili na zajedničke aktivnosti sa partnerskim službama iz Regiona i država članica EU. S tim u vezi, intenzivirali smo aktivnosti na jačanju koordinacije i sinergije policijskih tijela, analizu rizika, prikupljanje i razmjenu obavještajnih podataka, kako bi se na taj način unaprijedila borba protiv ilegalnih migracija, krijumčarenja i trgovine ljudima. Takođe, radimo i na jačanju saradnje sa evropskim agencijama. U tom smislu, u februaru ove godine parafirali smo Sporazum između Crne Gore i Evropske granične i obalske straže (FRONTEX), koji ima za cilj zajedničku borbu protiv ilegalnih migracija, a, samim tim, i još bolju zaštitu naših granica od svih oblika kriminala“, saopštio je ministar.

U nastavku, Nuhodžić je posebno istakao da, bez snažne podrške međunarodnih partnera, ne bi bilo moguće ostvariti dobre rezultate na polju migracija što je i konstatovano u nedavno objavljenom Izvještaju Evropske komisije.

Ukazujući na važnost međunarodne saradnje za efikasnije upravljanje migracijama, naglasio je da su značajna sredstva obezbijeđena po osnovu donacija za realizaciju projekata u ovoj oblasti.

Fiona Mekluni, koordinatorka Sistema UN-a u Crnoj Gori je kazala da je generalni sekretar Ujedinjenih nacija s pravom označio migracije kao jedan od ključnih izazova našeg vremena.

,,To je izazov koji može generisati najgore oblike govora mržnje i ljudske tragedije, ali isto tako može generisati i nadu i optimizam. Migranti i izbjeglice mogu dati veliki doprinos lokalnim zajednicama, ne samo kroz znanja i vještine novopridošlih, već i kroz doprinos otvorenosti za nove perspektive između društava”, saopštila je Mekluni.

Ona je naglasila da su migracije neizostavni dio Agende održivog razvoja do 2030. godine, uz podsjećanje da su se sve zemlje članice Ujedinjenih nacija obavezale na ispunjavanje 17 Ciljeva održivog razvoja koji predviđaju zaštitu prava izbjeglica i tražilaca azila, kako niko ne bi bio izostavljen.

Komentari

avatar