Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije su posvećeni politikama Nato alijanse, a posebno pitanjima rodne ravnopravnosti i na tom planu postižu značajne rezultate, poručeno je na današnjem sastanku ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića sa specijalnom predstavnicom Generalnog sekretara NATO-a za program „Žene, mir i bezbjednost“ Kler Hatčinson.

Nuhodžić je istakao da se posebna pažnja posvećuje Akcionom planu za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325-Žene, mir i bezbjednost.

„MUP i Uprava policije u kontinuitetu svojim djelovanjem i proaktivnim pristupom obezbjeđuju poštovanje principa rodne ravnopravnosti i nediskriminacije i time doprinose da svi zaposleni imaju jednake mogućnosti“, naglasio je Nuhodžić.

Prema njegovim riječima, potvrda posvećenosti MUP-a zaštiti žena su i rezultati u oblasti prevencije i zaštite od svih vidova nasilja. Cilj nam je da stvorimo društvo sa nultom tolerancijom na nasilje, a u tome nam pomažu civilni sektor, mediji i regionalni i međunarodni partneri, saopštio je ministar Nuhodžić.

Sastanak je bio prilika da ministar informiše i o novinama u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, na strateškom, normativnom i operativnom planu.

Hatčinson je pohvalila dobre prakse koje crnogorsko društvo ima u oblasti rodne ravnopravnosti i istakla zadovoljstvo odgovornim odnosom MUP-a i Vlade Crne Gore prema ovoj temi.

Zajednički je ocijenjeno da su MUP i Uprava policije jačanjem transparentnosti i osnaživanjem integriteta službenika doprinijeli većem povjerenju građanki i građana Crne Gore u svoj rad, te konstatovano da su žene u Crnoj Gori ohrabrene da prijave nasilje i bilo koji vid diskriminacije.

Komentari

avatar