Usvajanjem novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u koji će biti transponovane odredbe Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (GDPR), crnogorski normativni okvir biće u potpunosti usklađen sa onim koji se primjenjuje u Evropskoj uniji, čime će građanima Crne Gore biti omogućen veći nivo zaštite ličnih podataka koji već imaju građani EU, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić otvarajući međunarodnu konferenciju ,,GDPR i zaštita podataka u Crnoj Gori“, u organizaciji Pravnog fakulteta u Podgorici i kompanije Sky Express.

Mevludin Nuhodžić

“Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima je od presudnog značaja za adekvatno ostvarivanje prava građana, ali i razvoj domaćih kompanija koje u svom poslovanju koriste podatke o ličnosti, jer se jedino na taj način obezbjeđuje pravna i socijalna sigurnost vlasnika podataka”, rekao je Nuhodžić.

Kako dodaje, ove zakonske regulative donose novine, omogućavaju bolju zaštitu pojedinca i njegovog prava na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, jačaju ulogu državnih organa za zaštitu ličnih podataka i predviđaju mogućnost da nadzorni organi izriču novčanu upravnu kaznu za subjekte odnosno rukovaoce koji prekrše zakon.

Pojava društvenih mreža i globalna ekspanzija komunikacionih kanala rezultirale su sveopštom digitalizacijom poslovnih tokova, koja je pretvorila korporativne sisteme u virtuelni svijet bez granica.

„To znači da se brojni lični podaci nalaze širom interneta, u masovnim bazama podataka, ne samo društvenih mreža, već i banaka, telekom operatera, kao i svih organizacija čija djelatnost zahtijeva skladištenje i obradu korisničkih podataka. Sve ovo učinilo je lične podatke izuzetno dostupnim, ali samim tim i ranjivim. Prijetnja zloupotrebe ličnih podataka je postala alarmantna, a krađa identiteta skoro svakodnevna pojava. Dakle, imajući u vidu potencijal i prijetnje, koji razvoj digitalne ekonomije nosi sa sobom, Crna Gora će primjenom GDPR uredbe omogućiti korisnicima korporativnih sistema veću kontrolu nad svrhama u koje se njihovi podaci koriste radi jačanja njihovog povjerenja u digitalne ekosisteme“, rekao je ministar.

Foto: MUP

Iako je u ovom trenutku teško predvidjeti tačan uticaj koji će GDPR uredba, odnosno novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti imati u Crnoj Gori, važno je prepoznati da postoje mnogi pozitivni uticaji ovih zakonskih mjera, kao što je taj da se subjektima podataka pruža veća kontrola nad njihovim ličnim podacima.

„Primjena odredbi GDPR-a ne treba da se posmatra kao još jedna zakonska obaveza, već kao novi standard poslovanja, odnosno prilika da se dodatno unaprijedi korisničko iskustvo koje će dovesti do većeg povjerenja u institucije koje prikupljaju informacije o njima“, kazao je Nuhodžić.

Ministar je ukazao na značaj podizanja kolektivne svijesti državne administracije, menadžmenta kompanija i zaposlenih o značaju nove regulative za održivost poslovanja, što će doprinijeti ukupnom poboljšanju sigurnosti podataka i poslovnih procesa u organizacijama.

„Nakon donošenja novog zakona, Ministarstvo unutrašnjih poslova će prioritet dati informisanju i edukaciji širokog kruga društvenih aktera. Takođe, Ministarstvo će organizovati obuke državnih službenika i namještenika koji vrše obradu ličnih podataka, sa ciljem da ona bude zakonita i transparentna. Učešće svih relevantnih subjekata – garancija je da će poruke ove konferencije doprinijeti da se svijest o značaju zaštite ličnih podataka podigne na još viši nivo“, zaključio jeNuhodžić.

U uvodnom dijelu konferencije govorili su, pored ministra Nuhodžića, dekanka Pravnog fakulteta UCG prof. dr Aneta Spaić, ministarka javne uprave Suzana Pribilović i izvršni direktor Sky Express d.o.o Majo Mićović.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve