Prije nekoliko dana Skala radio je objavio informaciju o prvoj biciklističkoj stazi koju je Kotor dobio.

foto Skala radio

Radi se o dionici puta od bivšeg auto kampa pa do Instituta za biologiju mora. Biciklistička staza je ofarbana crvenom bojom i oivičena s obje strane bijelom. Na njoj je označen smjer kretanja i na više mjesta ucrtan bicikl. Ta dionica puta je Odlukom o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Kotor, koju je kotorska SO usvojila krajem prethodnog mjeseca, proglašena jednosmjernom. Postavljena je vertikalna signalizacija koja jasno pokazuje vozačima dozvoljeni smjer kretanja.

Obišli smo trasu puta i tokom dana i večeri. Ono što smo primijetili nije nas ohrabrilo. Bar ne na početku sprovođenja u život pomenute Odluke. Naime, jedan broj vozača ne poštuje saobraćajne znake i kreće se u suprotnom pravcu od dozvoljenog. Drugi nastavljaju da se parkiraju upravo na biciklističkoj stazi koja je namijenjena našim sugrađanima koji koriste ovo prevozno sredstvo. Na dionici puta koja je promijenila režim saobraćaja nijesmo primijetili policiju, ali ni Komunalnu inspekciju ni Komunalnu policiju.

Možda je u pitanju navika vozača, ali ih postavljena signalizacija obavezuje na poštovanje saobraćajnih propisa. Na taj način se izbjegavaju moguće saobraćajne nesreće i udesi, koji mogu da imaju nesagledive posljedice po bezbijednost građana koji učestvuju u saobraćaju, ali i pješake i bicikliste.

Nadležni organi moraju da reaguju i da se potrude svojski kako bi se Odluka u punom kapacitetu sprovodila u djelo.

Ako to ne bude tako i ako vozači nastave da se kreću u suprotnom pravcu od dozvoljenog i parkiraju automobile na biciklističkoj stazi, onda će ovaj posao biti uzaludan, a radost biciklista i pješaka kratkotrajna.

Nadamo se i vjerujemo da tako ipak neće biti.

Komentari

avatar