Uoči sezone kupanja Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i ove godine će obaviti nasipanje pijeskom tzv. prihranjivanje, skoro 50 plaža u tri bokeljske opštine, piše Radio Jadran.

Za taj posao biće neophodno 1.420 kubika sitnog, riječnog pijeska, koji će biti nasipan mašinski i ručno. Biće uloženo 50.000 eura za nasipanje čak 37 plaža u Herceg Novom, sedam u Tivtu i pet u Kotoru.

Za kupališta od Kumbora do Kamenara u Herceg Novom biće potrebno 935 kubika. Posipanje je planirano na 13 kupališta u Bijeloj, osam u Baošićima, šest u Kamenarima i po pet u Kumboru i Đenovićima.

U kotorskoj opštini biće zasuto pet plaža u Risnu, Dobroti, Muu i Stolivu, za što je predviđeno 115 kubika pijeska.

Kad je riječ o tivatskim kupalištima, njih sedam su u Lepetanima, Donjoj Lastvi, centru grada, Župi, Bjelilima i Krašićima. Biće prekrivene sa ukupno 270 kubika, a oko stotinu kubika pijeska biće naručeno kao rezerva.

Kako nasipanje pijeska ne bi imalo negativan uticaj na biodiverzitet u morskom dijelu (plićak), u Morskom dobru naglašavaju da će se nasipanje obavljati samo na kopnenom dijelu plaža i da se ovim programom ne predviđa nasipanje u more.

Javni poziv za izvođača radova otvoren je do 25. aprila, a ponude se predaju radnim danima od 9 do 15 sati. Komisija za otvaranje i vrijednovanje ponuda je saglasno Zakonu o javnim nabavkama skratila rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke od 22 dana zbog hitnosti.

Ponude se mogu predati: neposrednom predajom na arhivi Morskog dobra na adresi Popa Jola Zeca, 85310 Budva ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na istoj adresi.

Javno otvaranje ponuda biće održano 25. aprila u 10:30 sati, u Morskom dobru u Budvi.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve