Ministarstvo rada i socijalnog staranja obilježilo je početak realizacije projekata iz Poziva za bespovratna sredstva „Aktivnosti osposobljavanja za deficitarna zanimanja i za jačanje zapošljivosti romske i egipćanske populacije“. Među podržanim projektima je projekat Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore i Monitora.

foto Ministarstvo rada

Sredstva su opredijeljena organizaciji HELP u partnerstvu sa Opštinom Berane, Multidisciplinarnom obrazovnom centru „Pamark“ iz Podgorice u partnerstvu sa d.o.o.Beton group Popović – Hotel “Berane”, hotelsko edukativnom centru „Vuko Mitrović“, Miločer u partnerstvu sa Seven Stairs Hospitality Center.

Novac je dobio i Centar za istrazivačko novinarstvo Crne Gore u partnerstvu sa Monitorovim centrom za medije i demokratiju, Crveni krst Crne Gore u partnerstvu sa Organizacijom Crvenog krsta Italije, Glavni grad Podgorica u partnerstvu sa Centrom za obrazovanje odraslih „Montenesoft“.

Novac je dobila i Organizacija HELP u partnerstvu sa Opštinom Bijelo Polje, Centar za zapošljavanje i obrazovanje odraslih, organizovanje i izvođenje psihosocijalne profesionalne rehabilitacije „ZOPT“ iz Podgorice u partnerstvu sa Organizatorom obrazovanja odraslih „Backstage“ iz Podgorice.

Zanimljivo, u saopštenju Ministarstva rada se ne navodi koje su organizacije dobile grantove već je to medijima proslijeđeno u najavi događaja.

Tim povodom ministar Kemal Purišić kazao je da je riječ o novim projektima koji se realizuju u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji se finansira iz sredstava pretpristupne podrške (IPA).

„Naime, tokom novembra i decembra potpisano je osam novih ugovora o bespovratnim sredstvima. Ovih osam projekata i ukupan iznos od približno 900 hiljada eura koji je obezbjeđen za njihovu realizaciju, predstavlja samo jedan dio aktivnosti koje Vlada Crne Gore realizuje kroz pomenuti Program Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, vrijedan 18 miliona eura“, rekao je Purišić.

On je dodao da će se projekti sprovoditi do kraja 2020. godine i svojim aktivnostima i očekivanim rezultatima doprinijeće ublažavanju izazova koji postoji na crnogorskom tržištu rada, a odnosi se na posjedovanje nedovoljno razvijenih ili neadekvatnih kvalifikacija i vještina tražilaca posla.

„Aktivnosti osposobljavanja u okviru projekata će se organizovati u skladu sa potrebama tržišta rada, sa posebnim naglaskom na obuke za sticanje kvalifikacija, vještina i kompetencija koje su identifikovane kao deficitarne na tržištu rada u Crnoj Gori“, istakao je Purišić.

Imajući u vidu višestruke barijere i predrasude sa kojima se susrijeću u društvu i prilikom pronalaženja zaposlenja, aktivnosti osposobljavanja za romsku i egipćansku populaciju će uključivati dodatnu podršku, savjetovanje i podizanje svijesti poslodavaca i društva uopšte kako bi se ublažile barijere i predrasude u njihovom zapošljavanju.

„Svih osam inicijativa imaju zajednički cilj, a to je povećanje mogućnosti zapošljavanja lica koja su u riziku od isključenja sa tržišta rada, socijalne marginalizacije i siromaštva. Međutim, ono što smatram za najvrijedniju karakteristiku koju posjeduju jeste to da se svi projekti zasnivaju na prednostima saradnje različitih aktera crnogorskog društva koji rade u partnerstvu“, rekao je ministar Purišić.

Ministar je najavio da sljedeće godine MRSS u saradnji sa Ministarstvom finansija i Delegacijom EU u Crnoj Gori kroz pomenuti Program EU i Crne Gore planira da objavi još jedan Poziv za bespovratna sredstva u cilju daljih aktivnosti na povećanju zapošljavanja, sa fokusom na manje razvijene opštine, prevashodno one na sjeveru.

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Herman Špic otvorio je konferenciju zajedno sa ministrom Purišićem i istakao značaj zapošljavanja romske i egipćanske populacije i njihove pune intgaracije u društvo.

Komentari

avatar