„Crna Gora i Njemačka dijele iste principe u pogledu razvoja kulture, na šta ukazuju rezultati brojnih projekata koje smo zajedno realizovali u prethodnom periodu“, kazao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović u Berlinu, na sastanku sa državnom ministarkom za kulturu i medije Monikom Griters, tokom zvanične posjete Saveznoj Republici Njemačkoj.

Aleksandar Bogdanović

Ministarka Griters poručila je da će skorašnje potpisivanje Sporazuma o kulturnoj, naučnoj i prosvetnoj saradnji između Crne Gore i Njemačke biti snažan podsticaj za još sadržajniju i dinamičniju komunikaciju između naših država.

Tokom razgovora sa ministarkom Griters ocijenjeno je i da kulturne i kreativne industrije predstavljaju snažan generator ekonomskog razvoja svakog društva. Kako je naglasio Bogdanović, rezultati u ovoj oblasti u Crnoj Gori su ohrabrujući, o čemu najbolje svjedoči više nego uspješan program „Kreativna Crna Gora“.

Tim povodom, Bogdanović je uputio i poziv ministarki Griters da selektuje tri umjetnika iz Njemačke za rezidencijalni boravak u prvom kreativnom habu u Crnoj Gori, koji će uskoro biti otvoren u Baru.

“Vjerujem da ćemo na taj način dodatno afirmisati i ojačati kulturnu, ali i sveukupnu saradnju između naših prijateljskih država”, kazao je Bogdanović.

Izražavajući zadovoljstvo zbog poziva upućenog njemačkim umjetnicima, ministarka Griters napomenula je da su kulturne i kreativne industrije izuzetno važan segment ekonomije i da ovaj sektor danas upošljava veliki broj mladih.

Susret sa ministarkom Griters pokazao je da na istim temeljima treba definisati modalitete buduće saradnje kada je oblast medija u pitanju.

Bogdanović je upoznao ministarku Griters sa reformskim procesima koje u ovoj oblasti realizujemo u našoj zemlji, a koje za cilj imaju osnaživanje medijskih sloboda i podsticanje medijskog pluralizma. Ukazao je na to da je aktuelna reforma medijskog zakonodavstva u skladu sa najvišim evropskim standardima, te da će stupanje na snagu novog Zakona o medijima u svakom pogledu osnažiti i medijsku scenu u našoj zemlji.

Tokom posjete Saveznoj Republici Njemačkoj, Bogdanović je imao i izuzetno sadržajne razgovore sa državnom ministarkom za međunarodnu kulturnu politiku u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Mišel Mintefering i portparolkom za kulturnu i medijsku politiku poslaničke frakcije CDU/CSU Elizabet Močman.

U fokusu ovih susreta bile su smjernice buduće saradnje u oblasti kinematografije i kreativnih industrija. Ministarka Mintefering takođe je naglasila da su kreativne industrije pravi mostovi između ekonomije i kulture i ohrabrila umjetničke razmjene između Crne Gore i Njemačke u ovoj oblasti.

Poslanica Močman ukazala je na značaj i potrebu razmjene kreativnih umjetničkih ideja i poručila da Njemačka i Crna Gora združenim snagama u oblasti kulture mogu postići mnogo. Zamajac tome, kako je naglasila, na najbolji način daće potpisivanje sporazuma o saradnji.

Tokom sastanaka bilo je riječi i o podršci Njemačke u valorizaciji naše kulturne baštine. Kao posebno važan u tom kontekstu istakao se projekat turističke prezentacije arheološkog lokaliteta Brskovo u Mojkovcu, gdje su rudnik osnovali njemački rudari Sasi, uvodeći nove tehnike u rudarstvu XII vijeka.

-Imajući u vidu snagu velike njemačke kulture, cijenim da će projekti čije smo trase danas ucrtali dati dobre rezultate. Stoga, vjerujem da ćemo na ovaj način intenzivirati i dodatno osnažiti već dobro uhodane mehanizme saradnje dvije države – kazao je ministar Bogdanović nakon posjete Saveznoj Republici Njemačkoj.

U delegaciji ministra Bogdanovića u Berlinu bila je i ambasadorka Crne Gore u Saveznoj Republici Njemačkoj Vera Kuliš.

Komentari

avatar