Ne može im biti krivi dio: Bemaksu 883.000 eura po kilometru

Direkcija za saobraćaj Ministarstva sabraćaja i pomorstva povjerila je rekonstrukciju magistralnog puta Barski Most-Ribarevine, dionica obilaznice Bijelo Polje, kontroverznoj podgoričkoj kompaniji „Bemaks”, kojoj će za taj posao biti isplaćeno 2.799.988 eura, piše Dan.

Zašto kontraverzna kompanija Bemax ne traži smjenu Parače? Savo Parača, direktor Direkcije za saobraćaj

U tenderskoj dokumentaciji se navodi da će se raditi 3,17 kilometara puta, pa će radovi koštati 883.000 eura po kilometru. Rekonstrukcija, između ostalog, podrazumijeva odstranjivanje grmlja, sječu svih stabala na trasi, geodetske radove, rušenje i uklanjanje postojećeg asfalta, ali i uklanjanje montažnih objekata koji se nalaze na dionici.

Na deponiji će završiti i postojeće ograde kod puta, uključujući i one zelene, kao i bilborde, nakon čega će se pristupiti izgradnji savremene saobraćajnice sa svim propratnim elementima. Garantni rok za izvedene radove je dvije godine od završene primopredaje puta.

Izvođač je odgovoran za nedostatke u izradi građevine koji se tiču njene solidnosti, ukoliko bi se ti nedostaci pokazali u roku od deset godina od predaje i prijema radova kao i za nedostatke zemljišta na kome je podignuta građevina, koji bi se pokazali za vrijeme od deset godina od predaje i prijema radova, a u svemu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Radovi se sprovode po tehničkoj dokumentaciji-projektnoj dokumentaciji koju su izradili „ING-invest”, „Geoprojekt”, „Geoengineering”, „Pop projekt” i „Alfa Project”. – Stručni nadzor nad izvođenjem radova će vršiti „Projectman”, sa podugovaračima. Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ili metode građenja vršiće se u skladu sa: tehničkom dokumentacijom, Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima, Zakonom o putevima i Ugovorom o građenju. Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica piše u tenderskoj dokumenaciji.

Prema ugovoru, „Bemaks” ima rok od 180 dana od uvođenja u posao da završi sve radove i preda put Direkciji za saobraćaj. „Bemaks” je inače jedna od kompanija koja često dobija posao od Direkcije za saobraćaj.

Izvršni direktor kontraverzne kompanije „Bemaks“ je Veselin Kovačević, a kao neformalni vlasnik pominje se Ranko Ubović. Ta građevinska firma se neformalno dovodila i u vezu sa bivšim ministrom i aktuelnim savjetnikom predsjednika Crne Gore, Milanom Roćenom koji je to negirao.

Milan Roćen
Ranko Ubović, foto DAN
Veselin Kovačević

Samo protekle godine ova Direkcija im je isplatila 14.282.812 eura, što je prikazano i u njihovom izvještaju o javnim nabavkama. U tom dokumentu se navodi da je sa „Bemaksom” sklopljeno šest ugovora.

Najvredniji posao ugovoren je u januaru 2016, a odnosi se na rekonstrukciju magistralnog puta M-2 Petrovac-Podgorica, čija je vrijednost 4.696.396 eura.

U septembru je „Bemaksu” povjerena rekonstrukcija regionalnog puta R-20 Berane-Trpezi-Kalače, dionica BeranePetnjica, vrijedna 3.442.593 eura.

Podgorička kompanija je iz državne kase dobila još 2.926.617 eura za gradnju kružnog toka na magistralnom putu Podgorica-Cetinje-Budva, lokalitet Ulići.

Iz državnog budžeta izdvojeno je i 1.346.296 eura za rekonstrukciju magistralnog puta Cetinje-Budva, dionica Ugnji-Obzovica, a te radove je izvodio „Bemaks”. Ostali ugovori su bili ispod miliona.

„Dan” je ranije objavio da je ukupna imovina podgoričkih firmi „Bemaks” i njenog glavnog partnera „Geneks” vrijedna 123.374.379 eura. M.S. Grade i rentiraju za državu Osim što su česti izvođači radova na račun poreskih obveznika, „Bemaks” sa državom posluje i kroz izdavanje poslovnih prostora.

Uprava za inspekcijske poslove u naredne dvije godine biće smještena u poslovnom prostoru te kompanije, za čiji će zakup poreski obveznici dati 261.360 eura. Godišnji zakup poslovnih prostorija, za potrebe više inspekcija, koštaće 127.357 eura.

izvor: Dan

Komentari

avatar