NATO: Članarina od 450.000 eura jedini finansijski izdatak

Jedina finansijska obaveza Crne Gore prema NATO-u će biti isključivo članarina koja će na godišnjem nivou iznositi oko 450 hiljada eura.

Često se plasiraju pogrešne informacije da NATO traži 2% od Bruto Društvenog Proizvoda (BDP) za članstvo. To je potpuno netačno, jer postoje dvije vrste troškova – jedna je članarina i nju svi plaćaju i ona će za Crnu Goru iznositi oko 450 hiljada eura ili 0,027 % od ukupnog zajedničkog godišnjeg NATO budžeta, saopšteno je iz Komunikacionog tima za NATO.

– Druga grupa troškova su troškovi domaćeg sistema odbrane koje Crna Gora svakako mora da ima, a sadašnji kompletan budžet za odbranu Crne Gore, za 2017., je oko 50 miliona eura, od čega je oko 5 miliona eura iz sopstvenih prihoda, što znači da je ta članarina od 450 hiljda eura apsolutno prihvatljiva i ostvariva, navedeno je iz KT.

Kako kažu, kod nas često pominjana u pogrešnom kontekstu, inicijativa da se zahtjeva od članica NATO-a da izdvajaju 2% od BDP-a za članstvo se ustvari odnosi isključivo na izdvajanja za sopstvenu odbranu svake zemlje ponaosob.

Riječ je o 2% izdvajanja za odbranu i ta sredstva se usmjeravaju na nacionalni sistem, dakle to su izdvajanja za odbranu u Crnoj Gori. Plan je da se dostigne 2% od BDP-a izdvajanja za ukupnu odbranu do 2024. godine i to je u agendi dugoročnog planiranja i usvojeno je na nivou Vlade.

Na samitu u Velsu, prije tri godine, je dogovreno, a sve države članice su se usaglasile, da u desetogodinjem periodu, dakle do 2024. godine sa čime se Crna Gora i uskladila, se dostigne i tih predloženih 2% od BDP-a odvajanja za sopstveni sistem odbrane. Najveći dio članica NATO-a izdvaja manje od 2% od BDP-a za sopstvenu odbranu, a novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je zahtjevao od evropskih partnera da izdvajaju više za svoju odbranu, a ne za članarinu u Alijansi.

– Izdvajanje za NATO nije neka zadata cifra i formira se u skladu sa mogućnostima zemlje. Članarina se računa u odnosu na veličinu zemlje, na veličinu njene vojske, na snagu njene ekonomije i s obzirom na to da Crna Gora postaje dio kolektivnog sistema odbrane, da razvija samo dio sistema odbrane, da ulaže u sopstvene sisteme kako bi bili kompatibilni sa sistemima NATO-a, onda je to izdvajanje nešto što je prilično malo za ono što se dobija – kvalitetan sistem odbrane i garancija bezbjednosti svojih građana, poručeno je iz Komunikacionog tima.

Komentari

avatar