NATO će pomagati razvoj podoficirskog kadra

Glavni podoficir NATO Savezničke komande za operacije (NATO ACO) čije je sjedište u belgijskom gradu Monsu Davor Petek tokom razgovora sa zamjenikom načelnika Generalštaba VCG, pukovnikom Svetozarom Brajkovićem izrazio je spremnost NATO Komande za operacije da podrži razvoj podoficirskog kadra Vojske Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Peteka je u kasarni “Milovan Šaranović” u Danilovgradu primio i komandant Centra za obuku, potpukovnik Igor Knežević. Gost iz Komande ACO susreo se i sa glavnim glavnim podoficirom VCG, zastavnikom i klase Stevanom Krgovićem i prvim podoficirima jedinica VCG. Tom prilikom, razgovarano je o razvoju podoficirskog kadra u VCG, kao i o oblicima buduće saradnje.

U sastavu delegacije glavnog podoficira NATO ACO bio je i glavni podoficir NATO Komande združenih snaga u Napulju, Hans Stark.

“Inače, uloga glavnog podoficira u Komandi ACO je, između ostalog, savjetovanje vrhovnog komandanta Savezničkih snaga u Europi (SACEUR) o razvoju, obuci i osposobljavanju vojnika i podoficira zemalja članica NATO-a, ali i profesionalni razvoj vojnika i podoficira, kao i standardizacija savezničkih procedura”, zaključuje se u saopštenju.

Komentari

avatar