Tokom prošle godine na liječenje u inostranstvo upućeno je 639 osoba, od čega, više od polovine, 345, u tursku bolnicu Acibadem sa kojom Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvenih usluga.

To, između ostalog, piše u Izvještaju o radu za 2018. Fonda za zdravstveno osiguranje koji je usvojila Vlada, pišu Dnevne novine.

“U službi Centrale Fonda koja sprovodi postupke upućivanja osiguranih lica u zdravstvene ustanove inostranih država sa kojima Fond nema zaključen ugovor o pružanju zdravstvenih usluga ili u inostranim ustanovama sa kojima je Fond zaključio ugovor, ali se upućivanje vrši na osnovu nalaza i mišljenja Komisije za liječenje u inostranstvu i na osnovu rješenja Fonda, izvršeno je upućivanje 639 osiguranih lica, od čega u bolnici Acibadem: na PET CT dijagnostiku – 283 lica, na Gama nož proceduru šest, na IMRT zračenja 13, Syber knife tri osobe, na razna liječenja 40, što je ukupno 345 osiguranih lica” navodi se u Izvještaju Fonda.

U druge države (Belgija, Francuska, Njemačka, Holandija, Republika Srpska, SAD, Slovenija, Velika Britanije i dr.) upućeno je 294 osiguranih lica.

“Po osnovu tih upućivanja odrađeno je ukupno 554 predmeta na ime obračuna troškova liječenja i putovanja osiguranih lica i njihovih pratilaca”, kaže se u Izvještaju.

Tokom 2018. nastavljena je realizacija recepata u 167 privatnih apoteka, na osnovu zaključenih ugovora od 1. oktobra 2017. Takođe, Fond je zaključio ugovore anekse ugovora o pružanju specijalističko konsultativne, dijagnostičke i bolničke zdravstvene zaštite sa davaocima usluga obuhvaćenih odlukom o mreži zdravstvenih ustanova, kao i sa 175 stomatoloških ambulanti, od čega 163 izabranih stomatologa, osam ambulanti za pružanje usluga ortodoncije i četiri ambulante koje su pružale i usluge izabranog stomatologa i ortodoncije.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve