Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore planira da, u studijskoj 2019/20. godini, upiše 120 studenata na akademske specijalističke studije studijskog programa Građevinarstvo i 50 studenata na primijenjene specijalističke studije studijskog programa Menadžment u građevinarstvu, saopšteno je danas iz UCG.

foto:Univerzitet CG

Prodekan za nastavu Biljana Šćepanović saopštila da je na četiri od pet smjerova Građevinarstva planirano po 10 budžetskih i 10 samofinansirajućih studenata, i to na smjerovima Hidrotehnički, Saobraćajni, Smjer za geotehniku i Smjer za menadžment i tehnologiju građenja.

Konsruktivni smjer će moći upisati 20 budžetskih i 20 samofinansirajućih studenata.

Šćepanović navodi da je za studijski program Menadžment u građevinarstvu ove godine planiran upis većeg broja studenata u odnosu na prethodne studijske godine.

“Posljednja generacija studenata je upisala primijenjene osnovne studije studijskog programa Menadžment u građevinarstvu 2016/17. godine. Oni ove godine, nakon završenih trogodišnjih osnovnih studija, upisuju specijalističke studije takođe kao posljednja generacija ovog studijskog programa. Budući da, zbog ograničenja broja studenata licencom, još nisu svi bečelori menadžmenta u građevinarstvu, koji su svoje osnovne studije započeli prije 2016/17. godine, uspjeli da upišu specijalističke studije, Građevinski fakultet je inicirao promjenu licence sa ciljem povećanja broja studenata sa 20 na 50, kako bi svi bečelori menadžmenta u građevinarstvu imali mogućnost da kompletiraju svoje obrazovanje specijalističkim studijama. Postupak proširenja licence je još u toku. Nadamo se pozitivnom ishodu. Svi studenti na ovom studijskom programu su samofinansirajući”, kazala je Šćepanović.

S obzirom na atraktivnost profesije, Šćepanović očekuje veliko interesovanje za upis na specijalističke studije. Mjesta ima dovoljno, navodi ona, ne samo za bečelore koji su to zvanje stekli na Građevinskom fakultetu UCG, već i za one koji su se prethodno školovali u drugim državama, prevashodno iz regiona.

U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama Univerziteta Crne Gore, pravo prijave na konkurs za upis na postdiplomske specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita iz oblasti građevinarstva.

Akademske specijalističke studije Građevinarstva mogu upisati bečelori građevinarstva (BSc), sa završenim akademskim osnovnim studijama, dok primijenjene specijalističke studije Menadžmenta u građevinarstvu mogu upisati bečelori menadžmenta u građevinarstvu (BApp), sa završenim primijenjenim osnovnim studijama.

Licenca građevinskog inženjera zahtijeva najmanje 240 ECTS kredita.

Za specijalističke studije Građevinskog fakulteta, prodekanica Šćepanović navodi da nude kompletiranje znanja i vještina u oblasti projektovanja i građenja objekata u pravcu osposobljavanja za samostalni rad u toj izuzetno odgovornoj profesiji.

„Za bavljenje građevinskom praksom, osim univerzitetskog obrazovanja, je neophodna i licenca, odnosno ovlašćenje. Osnovni uslov za sticanje odgovarajućeg ovlašćenja je diploma univerzitetskog obrazovanja u trajanju od najmanje 240 ECTS kredita, t.j. završene specijalističke studije”, dodaje ona.

Svi predmeti na specijalističkim studijama Građevinskog fakulteta su usko stručni, sa velikim procentom praktične nastave, a specijalistički radovi su realni primjeri iz građevinske prakse.

„Vjerujemo da na ovaj način osposobljavamo kvalitetne građevinske inženjere, koji će uspješno odgovoriti svim izazovima veličanstvene profesije graditelja”, zaključuje Šćepanović.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve