Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, oglasio se saopštenjem povodom teksta objavljenog u dnevnom listu Vijesti ,,Jeste li pod pritiskom Ćoća Bećirovića objavili tender za Ploče?”

Ploče

Saopštenje prenosimo integralno

Radi objektivnog informisanja javnosti saopštavamo sljedeće:

Carević Nebojša je 2016. godine pokrenuo pred Osnovnim sudom u Kotoru parnični postupak protiv Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za produženje ugovora po osnovu ulaganja. Pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Kotoru (koja je potvrđena Presudom Višeg suda u Podgorici od 12.05.2020. godine) je okončan sudski postupak na način da je u cjelosti odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev tužioca Carević Nebojše. Cijeneći okončanje sudskog postupka, stekle su se pravne pretpostavke i uslovi za objavljivanje javnog poziva za davanje u zakup predmetnog lokaliteta, saglasno opštoj odluci za davanje u zakup djelova morskog dobra prema Programu privremenih objekata i Atlasu crnogorskih plaža i kupališta, a sve u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini.

Upravni odbor je u prethodnom periodu ispoštovao sve odluke nadležnih sudova i privremene mjere, pa je saglasno Rješenju o određivanju privremene mjere iz 2017. godine usvojio Odluku od 28.06.2017. godine o zaključivanju privremenog aneksa II Ugovora o korišćenju morskog dobra do pravosnažnog okončanja parničnog postupka P.br.977/16/16 i zastao sa usvajanjem odluke o objavljivanju javnog poziva do pravosnažnog okončanja sudskog postupka, a koji je sudski postupak pravosnažno okončan Presudom Višeg suda u Podgorici od 12.05.2020. godine.

Napominjemo da je Osnovni sud u Kotoru, odlučujući po zahtjevu Nebojše Carevića za izdavanje mjere obezbjeđenja zabrane davanja u zakup spornog lokaliteta do pravosnažnog okončanja sudskog postupka donio Rješenje kojim se obustavlja postupak obezbjeđenja i ukidaju se sve sprovedene radnje, upravo pozivom na pravosnažno okončani sudski postupak po tužbi Nebojše Carevića.

Stoga, u pogledu izvršavanja prenijetih nadležnosti na upravljanju predmetnim lokalitetom od strane Vlade Crne Gore na Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Upravni odbor je postupio saglasno odredbama Zakona o morskom dobru, Zakona o državnoj imovini i Uredbi Vlade Crne Gore o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini i u svemu saglasno odlukama, uslovima i kriterijumuma koji su primijenjeni u postupcima davanja u zakup i svih ostalih izgrađenih i uređenih kupališta.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve