Shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, na predlog Instituta za javno zdravlje, Ministarstvo zdravlja donijelo je naredbu za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog virusa, koja je stupila na snagu juče.

Član 1

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:

1) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije,
hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), uključujući i pružanje. ugostiteljskih usluga na kupalištima i plažama, da svoj rad organizuju na način da:

– na ulazu/izlazu u ugostiteljski objekat na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom, sa uputstvima za njihovu primjenu,

– za stolom sjede najviše četiri gosta, odnosno više gostiju ako su članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva,

– između stolova obezbijede udaljenost od najmanje dva metra, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Institut),

– obezbijede sredstva za dezinfeckciju ruku zaposlenih, u skladu sa preporukama Instituta, a zaposleni su u obavezi da nose zaštitne maske,

– obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku gostiju na ulazu/izlazu u ugostiteljski objekat dezinfekcionim sredstvima, u skladu sa preporukama Instituta,

– onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka,

– obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta,

-u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;

2) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji se bave pružanjem turističkih usluga na kupalištima i plažama, da svoj rad organizuju na način da:

– na ulazu/izlazu na kupalište/plažu na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom (raspored plažnog mobilijara, dezinfekcija i sl.), sa uputstvima za njihovu
primjenu,

– obezbijede rastojanje između kompleta plažnog mobilijara od najmanje dva metra, u skladu sa preporukama Instituta,

– na dijelu javnog kupališta na kojem se ne postavlja plažni mobilijar obezbijede fizičku distancu od najmanje dva metra, osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva, u skladu sa uputstvom Instituta,

– obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfilkuju plažni mobilijar i opremu (ležaljku, kabine za prosvlačenje, tul kabine, toalete, rekvizite za djecu i sl.), u skladu sa preporukama Instituta,

– kod tuševa, česmi i u toaletima na kupaliktu/plaži obavezno postave sredstva za dezinfekciju, u skladu sa preporukama Instituta,

– na kupalištu/plaži obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;

3) korisnici neuredenih kupališta obavezni su da poštuju distancu od najmanje dva metra, osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva, u skladu sa uputstvom Instituta;

4) obaveza vlasnika/korisnika i upravljača tržnog centra da svoj rad organizuju na način da:

– na ulazu/izlazu u tržni centar na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom, sa uputstvima za njihovu primjenu,

– obezbijede/označe rastojanje potrošača/posjetilaca koji se nalaze ispred tržnog centra,

– ograniče broj potrošača/posjetilaca koji se mogu istovremeno nalaziti u tržnom centru, odnosno u svakom pojedinačnom objektu u tržnom centru, tako da na deset kvadratnih metara površine objekta može da se nalazi jedan potrošač/posjetilac, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke distance od najmanje dva metra,

– obezbijede obaveznu kontrolu broja potrošača/posjetilaca u tržnom centru, odnosno u svakom pojedinačnom objektu u tržnom centru (instaliranje automatskih brojača ili angažovanje posebne službe za nadzor),

– na vidnom mjestu u tržnom centru jasno označe obavezan smjer kretanja potrošača/posjetilaca (određivanje posebnog ulaza i izlaza),

– obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača/posjetilaca na ulazu/izlazu u tržni centar, odnosno u svakom pojedinačnom objektu u tržnom centru, dezinfekcionim sredstvima, u skladu sa preporukama Instituta,

– obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih, u skladu sa preporukama Instituta,

– obezbijede da zaposleni i potrošači/posjetioci nose zaštitne maske,

– obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, u skladu sa preporukama Instituta,

– obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;

5) zabrana rada bioskopa i dječjih igraonica u tržnim centrima;

6) obaveza pravnih lica i preduzetnika koji se bave trgovinom u zatvorenom prostoru na štandovima/tezgama da svoj rad organizuju na način da:

– na ulazu/izlazu u prostor na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom, sa uputstvima za njihovu primjenu

– ograniče broj potrošača koji se mogu istovremeno nalaziti u prostoru, tako da na deset kvadratnih metara površine može da se nalazi jedan potrošač, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke distance od najmanje dva metra,

– obezbijede obaveznu kontrolu broja potrošača u prostoru (instaliranje automatskih brojača ili angažovanje posebne službe za nadzor), primjenu,

– na vidnom mjestu u prostoru jasno označe obavezan smjer kretanja potrošača (određivanje posebnog ulaza i izlaza),

– obezbijede srodstva za dezinfekciju ruku potrošača na ulazu/izlazu u prostor dezinfekcionim sredstvima, u skladu sa preporukama Instituta,

– obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih, u skladu sa preporukama Instituta,

– obezbijede da zaposleni i potrošači nose zaštitne maske,

– obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju prostora i zajedničkih prostorija, u skladu sa preporukama Instituta,

– obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada;

7) obaveza poslodavaca da za zaposlene, tokom rada u objektima i prostoru iz stava 1 ovog člana, osim za tač. 3 i 5 obezbijede korišćenje zaštitne maske i sredstava za dezinfekciju, kao i drugih mjera propisanih ovom naredbom;

8) odgovornost poslodavca da obezbijedi dosljedno poštovanje mjera od strane potrošača, korisnika usluga i posjetilaca, propisanih ovom naredbom.

Član 2

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Cne Gore.

Član 3

Danom početka primjene ove naredbe prestaju da važe:
– tač. 3, 5 i 6 stava 1i stav 2 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa (“Službeni list CG”, br. 15/20, 27/20, 33/20, 36/20 i 39/20),

– al. 1, 3 i 4 tačke 8 stava I člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa (“Službeni list CG”, br. 18/20 i 19/20),

– tačka 3 stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa (“Službeni list CG”, br. 19/20 i 20/20),

– tačka 3a stava 1 člana 1 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa (“Službeni list CG”, br. 22/20, 24/20, 31/20, 35/20, 39/20 i 43/20).

Član 4

Ova naredba stupila je na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”, a primjenjuje se od juče, 15. maja tekuće godine.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve