MJU – UNDP: Saradnja će biti nastavljena na planu reforme javne uprave

Ministarka javne uprave Suzana Pribilović posebno je istakla značaj saradnje u segmentu eUprave i optimizacije javne uprave na lokalnom nivou

Rezultati uštede i smanjivanja broja zaposlenih već su vidljivi na lokalnom nivou, kazala je ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, na sastanku sa stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori, Danielom Gašparikovom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU), Pribilović je navela da je uvjerena da će dobra i sadržajna saradnja sa UNDP-om biti nastavljena, posebno na planu reforme javne uprave kao trećeg stuba u procesu pridruživanja Evropskoj uniji (EU).

Ona je posebno istakla značaj saradnje u segmentu eUprave i optimizacije javne uprave na lokalnom nivou.

Ona je naglasila da se sve aktivnosti sprovode u skladu sa Strategijom reforme javne uprave do 2020. godine i pratećim akcionim planom, sa posebnim akcentom na implementaciju Plana optimizacije javne uprave.

Pribilović je zahvalila za podršku UNDP-a na uspostavljanju projekta jedinstvenog informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka, kojim su pojednostavljene procedure, povećana transparentnost procesa i unaprijeđena efikasnost javne uprave.

Gašparikova je posebno istakla značaj reforme javne uprave i izazove koje nosi taj proces, sa akcentnom na povećanje nadležnosti administracije, sa jedne strane, i potrebe za smanjivanjem administracije, sa druge.

U tom segmentu, ona je ukazala na značaj digitalizacije javne uprave.

Gašparikova je navela da je zadovoljna partnerskom saradnjom UNDP-a u oblasti reforme javne uprave, ističući da će ona biti nastavljena.

Komentari

avatar