Srijeda, 7 Juna, 2023
Rubrika:

Milošević: Opština Kotor najavila rušenje legalno prijavljenog i postavljenog privremenog objekta

Milošević saopštio da je Opština Kotor pored 3000 nelegalnih, najavila rušenje legalno prijavljenog i postavljenog privremenog objekta na uzgajalištu školjki u tom gradu

Predsjednik NVO Marikultura Luka Milošević saopštio je da je Opština Kotor pored 3000 nelegalnih, najavila rušenje legalno prijavljenog i postavljenog privremenog objekta na uzgajalištu školjki u tom gradu.

Inicijativu predsjednika NVO Marikultura prenosimo u cjelosti.  

“Obraćam Vam se sa inicijativom za preduzimanje mjera i pomoći zbog najavljenog rušenja legalno prijavljenog i postavljenog privremenog objekta na uzgajalištu školjki u Opštini Kotor.

Već preko godinu dana sam predmet sistemskog iživljavanja Komunalne inspekcije Opštine Kotor, koja je od februara 2022. godine do marta 2023. godine izdala ukupno 7 Rješenja o rušenju operativnog dijela uzgajališta na obali.

Uprkos tome što posjedujem kompletnu dokumentaciju (Ugovor sa JP Morsko Dobro, Saglasnost glavnog gradskog arhitekte za postavljenje objekta, Saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara za postavljanje objekta, Saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine za postavljanje objekta, Dozvolu za marikulturu na 5 godina, Vodnu dozvolu na period od 10 godina), uprkos tome što sam uredno prijavio radove, Rušenje kompletnog operativnog dijela uzgajališta je najavljeno za 22.03.2023 godine u 10:00 h od strane Komunalne inspekcije Kotor.

Dana 12.09. 2022. godine sam dostavio Prijavu radova za postavljanje privremenog objekta za potrebe uzgajališta školjki Službi za inspekcijske poslove Opštine Kotor Broj: 17-333/22-15786 od 12. 09. 2022. godine. (uz detaljno Idejno rješenje izgleda ribarske kućice).

Prethodno sam, dana 12. 08. 2022. Godine, Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom u skladu sa Urbanističko-tehničkim uslovima, dostavio kompletnu dokumentaciju uz traženje saglasnosti na idejno rješenje (Dopis broj 0207-642/6 (prilog 4) od 12.08.2022. godine.

Nakon isteka zakonskog roka za izmjene i dopune idejnog rješenja, koji je sastavni dio prijave radova (a na koje nije bilo primjedbi), postavio sam ribarsku kućicu početkom decembra 2022. godine, u skladu sa Planom privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Kotor.

Komunalna inspekcija i Komunalna policija su dana 12.12.2022. godine izašli na teren i na licu mjesta zapisnicima konstatovali da se radovi izvode u skladu sa izdatim UT uslovima (Zapisnik komunalne inspekcije broj: 1704-281/22 od 12. 12. 2022. godine i Zapisnik Komunalne policije broj 32/22 od 12.12.2022. god).

Nakon pozitivnog zapisnika Komunalne inspekcije, postajem predmet političkih igara između lokalnih partija, posebno putem društvenih mreža, nakon čega Komunalna inspekcija mijenja mišljenje u odnosu na pozitivan zapisnik (četiri mjeseca nakon prijave radova!!).

Iako sam smatrao da je proces završen, u čudu primam Rješenje Službe za inspekcijske poslove UPIN 1704-714/22-1047 od 08.02.2023. godine kojim mi se naređuje da uklonim ribarsku kućicu u roku od 3 dana jer je postavljena suprotno tehničkoj dokumentaciji i UT uslovima???!!!

Na pomenuto Rješenje podnesena je žalba Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u zakonskom roku, a preko Službe za inspekcijske poslove Opštine Kotor. Do danas nisam dobio odgovor na žalbu.

Nakon toga 06.03.2023. godine Služba za inspekcijske poslove donosi ukupno 4 Rješenja o izvršenju – rušenju kompletnog operativnog dijela uzgajališta, što jasno upućuje na očiglednu namjeru nanošenja ogromne štete, umišljajan i nesavjesan rad Službe za inspekcijske poslove Opštine Kotor.

Da li je moguće da Država Crna Gora, preko Službe za inspekcijske poslove Opštine Kotor dozvoljava rušenje objekata za proizvodnju hrane sa urednom i kompletnom dokumentacijom, prijavljenim radovima i svim neophodnim dozvolama??

Da li je moguće da pored preko 3.000 nelegalnih objekata u Opštini Kotor, i preko 50.000 nelegalnih objekata u Crnoj Gori Opština Kotor ruši legalno prijavljene i postavljene objekte?

Da li je moguće da mi kao proizvođaču hrane (sa preko 30 tona proizvedenih školjaka u ovoj godini) država Crna Gora ruši sve na čemu sam godinama pošteno radio, i to nakon nekoliko veoma teških godina opstanka tokom i nakon pandemije Covid 19?

Da li je moguće da je Zakon drugačiji prema starosjediocima Kotora, koji se na ovaj način sistemski uništavaju, uprkos činjenici da je porodica Milošević, čiji sam član, dala značajan doprinos kako sportskom tako i kulturnom značaju Kotora?

Da li je moguće da država Crna Gora i Opština Kotor dozvoljavaju rušenje Prvog demonstrativnog centra za morsku akvakulturu u Crnoj Gori oformljenog na mom uzgajalištu u okviru dva projekta finansirana od strane Evropske Unije i Instituta za biologiju mora?

Nadam se da ćete shvatiti ozbiljnost situacije u kojoj se nalazim, jer se najavljenim rušenjem uništavaju ogromna sredstva koje sam uložio u obezbjeđivanje uslova za proizvodnju hrane, uništava se 30 tona proizvedenih školjki i onemogućava dalji rad uzgajališta.

Napominjem i da posjedujem dozvolu za marikulturu izdatu od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na period od 5 godina (do 2027.god), kao i Vodnu dozvolu za uzgajalište školjki na period od 10 godina (do 2032.god)”.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve