Marković se založio za rasvjetljavanje slučaja zločina u Štrpcima

Premijer Duško Marković upoznao je dans Vladu o svom nedavnom sastanku sa predstavnicima porodica građana Crne Gore koji su oteti 27. februara 1993. iz voza br. 671 kod mjesta Štrpci

Premijer Duško Marković upoznao je danas Vladu o svom nedavnom sastanku sa predstavnicima porodica građana Crne Gore koji su oteti 27. februara 1993. iz voza br. 671 kod mjesta Štrpci.

“Vlada je zadužila Ministarstvo vanjskih poslova da diplomatskim putem inicira preduzimanje konkretnih aktivnosti u cilju traganja i pronalaženja posmrtnih ostataka putnika, te da se posredstvom diplomatsko-konzularnih predstavništava uključi u proces praćenja sudskih postupaka koji se vode pred nadležnim organima Srbije i Bosne i Hercegovine kao i da iskaže zainteresovanost da članovima porodica žrtava bude omogućeno da prate sudske procese te da o aktivnostima i rezultatima redovno informiše Kabinet predsjednika Vlade”, navode u Vladi.

Komisija za nestala lica zadužena je da, u roku od 15 dana, informiše Vladu o aktivnostima koje je do sada preduzimala.

Ministarstvo pravde je zaduženo da u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Ministarstvom finansija, razmotri u roku od 90 dana mogućnost donošenja propisa kojim će se urediti prava civilnih žrtava čija su ljudska prava povrijeđena u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima u periodu 1991-2001. godina, sa procjenom finansijskog uticaja tog propisa.

Vlada je zadužila Generalni sekretarijat Vlade da, u saradnji sa generalnim sekretarom Skupštine Crne Gore, pribavi informaciju o realizaciji Odluke Skupštine Republike Crne Gore broj 02-2552/10 od 19.oktobra 1993. godine, u vezi sa formiranjem Istraživačko-dokumentacionog centra, koji bi se detaljnije bavio prikupljanjem svih relevantnih činjenica u vezi sa ovim slučajem.

“Članovi Vlade su pozdravili inicijativu i aktivnosti premijera Markovića na ovom važnom pitanju ocijenivši da je pokazan ljudski i odgovoran politički odnos koji je za svako poštovanje i pohvalu”, ističu u Vladi.

 

Komentari

avatar