Podaci sa automatskih stanica za praćenje kvaliteta vazduha u okviru Državne mreže, pokazuju da je u južnom regionu (primorska oblast – stanice se nalaze u Baru i Kotoru), kvalitet vazduha bio veoma dobar i da nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti ni jednog polutanta.

Nikšić (arhiva)

 

U centralnom i sjevernom regionu koncentracije PM10 čestica su varirale tokom dana.

Prema poslednjim podacima sa mjernih stanica, od 17 časova, koncentracija PM10 čestica iznosi:

U Pljevljima 39.9 µg/m3

U Podgorici 17.5 µg/m3

U Bijelom Polju 46.9 µg/m3 i

U Nikšiću 29.6 µg/m3.

Najveće, maksimalne koncentracije izmjerene tokom jučerašnjeg dana su:

u 01 čas u Pljevljima 262 µg/m3

u 01 čas u Podgorici 235.9 µg/m3

u 01 čas u Bijelom Polju 271 µg/m3 i

u 01 čas u Nikšiću 168 µg/m3.

Minimalne, najmanje izmjerene koncentracije tokom jučerašnjeg dana su:

u 23 časa u Pljevljima 11.9µg/m3
u 24 časa u Podgorici 24.2 µg/m3
u 24 časa u BijelomPolju 25.3 µg/m3 i
u 24 časa u Nikšiću 22.1 µg/m3.

Komentari

avatar