U spuškom zatvoru do sada nije bilo slučajeva u kojim je kod neke od uhapšenih osoba konstatovano da ima simptome virusa korona, iz kog razloga nije ni bilo potrebe za njihovim testiranjem, rečeno je za Dan iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

“Lica lišena slobode su, i pored uvođenja zabrana posjeta, pogodnosti i slično, iskazala visok stepen odgovornosti i discipline u odnosu na mjere usmjerene na sprečavanje širenja ovog virusa, kao uostalom i službena lica”, rekli su iz UIKS-a.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija svakodnevno je u komunikaciji sa Institutom za javno zdravlje i Ministarstvom zdravlja, preduzimajući sve mjere i radnje u skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela u cilju sprečavanja širenja virusa korona i njegovog unošenja u zatvor.

“S obzirom na to da se radi o ustanovi zatvorenog tipa, gdje boravi više lica na jednom mjestu, a uvažavajući činjenicu da je očuvanje bezbjednosne funkcije jedan od osnovnih zadataka zatvorskog sistema, nadležni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija donijeli su i Krizni plan rada i obezbjeđenja u slučaju pojave obolijevanja od Kovida-19 unutar zatvora, kojim su definisane i mjere zaštite lica, i to: držanje socijalne distance, dezinfekcija prostorija UIKS-a, smanjenje fekventnosti zaposlenih, kao i drugih lica u UIKS-u, zabrana posjeta i pogodnosti licima lišenim slobode, izuzev posjeta advokata i sudskih vještaka po odobrenju suda (prilikom posjeta moraju da koriste zaštitnu opremu u vidu maski i rukavica), uplata novca na depozit licima lišenim s lobode vrši se isključivo putem pošte, kao i mnoge druge mjere, uz obavezu zaposlenih da se mimo radnog vremena poštuju sve preporuke i naredbe koje se daju od strane Nacionalnog koordinacionog tijela”, rečeno je za Dan iz UIKS-a.

Kada je u pitanju mjera zabrane posjeta licima lišenim slobode, nadležni u UIKS-u razmatraju modele kroz koje ovu privremenu mjeru mogu da ublaže, a kako je kontakt sa porodicom, kako sa aspekta poštovanja ljudskih prava zatvorenika, tako i sa tretmanskog aspekta, jako važan za lica lišena slobode.

“Zbog navedenog, najvjerovatnije u što kraćem roku, ustanoviće se mogućnost ostvarivanja češćeg korišćenja telefonskih govornica za lica lišena slobode, a razmatra se mogućnost i uvođenja video-poziva za zatvorenike sa članovima njihovih porodica. Uprkos izazovima i rizicima koje nosi trenutna situaci ja izazvana virusom korona i koji otežava ra d službenih lica u UIKS-u, u prvom redu službenika Sektora za zdravstvenu zaštitu, očekujemo da će svaki pojedinac iskazati odgovornost poštovanjem svih preporuka”, istakli su iz UIKS-a.

Spremne odvojene prostorije

“Sektor za zdravstvenu zaštitu UIKS-a prilikom zdravstvenih pregleda zatvorenika kao i novoprimljenih lica poklanjaće dodatnu pažnju u cilju prepoznavanja navedenog oboljenja i upoznavanja ovih lica sa potrebom za povećanom pažnjom kada je u pitanju higijena. Lica za koja se posumnja da imaju simptome gripa boraviće u odvojenim prostorijama, gdje će zatvorski ljekari i medicinsko osoblje pratiti njihovo zdravstveno stanje”, rekli su za Dan iz UIKS-a.

Predviđene su procedure postupanja zaposlenih u slučaju prepoznavanja simptoma koji karakterišu virus, kako kod zaposlenih, tako i kod lica lišenih slobode, te mjere koje je neophodno preduzeti u međusobnoj svakodnevnoj komunikaciji između zaposlenih i zatvorenika/pritvorenika.

Iz zatvora su kazali za Dan da je izvršena dezinfekcija prostorija, kriznim planom prepoznata je potreba za mjerama koje se preduzimaju u cilju očuvanja zdravlja.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve