Petak, 8 Decembra, 2023
Rubrika:

Kapetan Smolović: Pratimo savremene svjetske trendove u sajber ratovanju

Namjena elektronskog ratovanja je da prijateljskim snagama omogući nesmetan pristup elektromagnetnom spektru i da onemogući protivničke aktivnosti u istom. Tri glavne komponente elektronskog ratovanja su elektronski napad, elektronska zaštita i elektronska podrška, objašnjava kapetan Smolović.

Elektronsko ratovanje predstavlja upotrebu, analizu i zaštitu elektromagnetnog spektra i samim tim radi se o nevidljivoj borbi koja je nepoznanica široj javnosti. Zbog toga je obezbjeđivanje neprekidnog funkcionisanja stacionarnog telekomunikacionog i informatičkog sistema Vojske Crne Gore (VCG) od izuzetnog značaja za bezbjednost zemlje, kazao je za Dnevne novine v.d. komandira Čete za vezu i elektronsko ratovanje (ČVER), kapetan Milenko Smolović. Kako bi se taj složen zadatak ispunio, moraju se pratiti savremeni svjetski standardi, a prema riječima Smolovića, sva sredstva u sastavu ČVER-a zadovoljavaju kriterijume i u saglasju su sa standardima NATO-a.

Koja je uloga Čete za vezu i elektronsko ratovanje? Šta označava termin elektronsko ratovanje?

Smolović: Osnovna uloga Čete je obezbjeđenje neprekidnog funkcionisanja stacionarnog telekomunikacionog i informatičkog sistema Vojske Crne Gore kroz preusmjeravanje, prespajanje i prihvat veza komandi i jedinica iz sastava VCG i uvezivanje u stacionarni telekomunikacioni sistem VCG. Održavanje veza za potrebe Generalštaba VCG, podrška jedinicama VCG koje učestvuju u mirovnim misijama, realizacija novih veza (po potrebi), kao i elektronskog ratovanja za potrebe VCG.

Elektronsko ratovanje predstavlja upotrebu, analizu i zaštitu elektromagnetnog spektra i samim tim, može se konstatovati da se radi o nevidljivoj borbi koja je nepoznanica široj javnosti. Namjena elektronskog ratovanja je da prijateljskim snagama omogući nesmetan pristup elektromagnetnom spektru i da onemogući protivničke aktivnosti u istom. Tri glavne komponente elektronskog ratovanja su elektronski napad, elektronska zaštita i elektronska podrška.

Kako izgleda prosječan radni dan pripadnika ČVER?

Smolović: Radni dan pripadnika ČVER počinje u 07.00 časova predajom i prijemom izvještaja o stanju u jedinici (stanje veza, obuka, realizovane aktivnosti, angažovanja i slično) i izdavanjem zadataka potčinjenima. Imajući u vidu da je jedinica razmještena na šest različitih lokacija širom Crne Gore, organizacija rada dosta je složena.

Zbog specifičnosti same jedinice, te samog razmještaja na više lokacija različite su i aktivnosti pripadnika jedinice. Jedan dio ljudstva u komandi uključen je u proces operativnog planiranja i upotrebe jedinice kroz izradu naređenja i dokumentacije za pravilno i nesmetano funkcionisanje komande i potčinjenih sastava.

Rad u potčinjenim sastavima odvija se shodno samoj namjeni vodova, a to je obavljanje funkcionalnih dužnosti na postojećim informacionokomunikacionim sredstvima koja omogućavaju nesmetani rad komandi i jedinica Vojske i MO obezbjeđenjem neprekidnosti sistema veza i elektronskog ratovanja. Ukoliko nema zahtjeva komandi Čete od strane jedinica VCG, to znači da sve funkcioniše u najboljem redu u našoj jedinici i da su sve veze zadejstvovane i kvalitetne.

Koje vještine moraju da posjeduju pripadnici jedinice?

Smolović: Svaki pripadnik čete mora da je psihofizički zdrava osoba, da posjeduje znanje engleskog jezika, mora da bude u korak sa ICT tehnologijama iz oblasti vezane za svoje radno mjesto, te da se konstantno usavršava i unapređuje u tom pravcu. Imajući to u vidu, oficiri u našoj jedinici su diplomirali na tehničkim vojnim akademijama ili tehničkim fakultetima, dok je za ostale pripadnike neophodan uslov završena elektrotehnička škola ili fakultet (smjer telekomunikacije ili računari).

Kako su ICT tehnologije veoma kompleksne i zahtjevne, a to najbolje znaju osobe koje se njima bave, najbolje govori o zadacima i zahtjevima koji se pred nama postavljaju. Ovdje nikako ne možemo zaboraviti ni rad po pitanju sajbera, koji je sve prisutniji u svijetu, pa predstavlja nešto sa čime se svakodnevno hvatamo u koštac i gdje težimo da se unaprijedimo.

Cilj je stvaranje samouvjerenog, disciplinovanog i snalažljivog pojedinca koji je fizički sposoban, dobro motivisan, obučen u osnovnim vještinama, radnjama i postupcima, koji posjeduje neophodne kvalitete da uspješno izvršava zadatke kao član odjeljenja, posluge ili tima.

Koliko su važne razvijene sposobnosti za elektronsko ratovanje za moderne oružane snage?

Smolović: S obzirom da se u savremenom dobu sve više sukoba vodi u elektro-magnetnom spektru, razvijene sposobnosti za elektronsko ratovanje su jedan od najvažnijih aspekata budućnosti modernih oružanih snaga. Najveće svjetske vojne sile ulažu velike svote novca u razvijanje novih i poboljšanje postojećih tehnologija, što im je jedan od glavnih prioriteta. Nije isključeno da će se sledeći sukob većih razmjera umjesto oružjem voditi upravo putem elektronskog ratovanja, na šta uvijek moramo biti spremni, kako bismo mogli na vrijeme da uočimo potencijalne prijetnje i da blagovremeno odgovorimo na iste. Osim mogućih sukoba na kopnu, moru i u vazdušnom prostoru, sajber prostor predstavlja novi domen gdje će se u velikoj mjeri voditi novi sukobi u budućnosti.

Da li sarađujete sa jedinicama slične namjene partnerskih zemalja? Koliko je važna razmjena iskustva tokom takve saradnje?

Smolović: Zbog prirode posla, saradnja sa jedinicama slične namjene partnerskih zemalja nije toliko jednostavna i nije je lako ostvariti. U prethodnom periodu, predstavnici savezničkih oružanih snaga su dolazili u posjetu Vojske Crne Gore i naše jedinice i tom prilikom su razmjenjivana iskustva, dok su neki od naših pripadnika imali priliku da prisustvuju vježbama, kursevima, predavanjima i radionicama realizovanim od strane partnera iz NATO saveza.

Priliku za saradnju imamo najviše na vojnim vježbama poput ranije COMBINED ENDEAVOUR, a sad CWIX-a, a koje se uvijek održavaju u međunarodnom okruženju sa velikim brojem stručnih lica iz oblasti roda veze i službe informatike.

Razmjena iskustava je upravo jedan od benefita učešća u ovim i sličnim aktivnostima, jer u realnoj situaciji možemo uvidjeti kako pojedini NATO ili PFP partneri reaguju u određenim situacijama i u kolikoj mjeri se njihova reakcija razlikuje od naše. Trudimo se da naučene lekcije primjenjujemo svakodnevno u svom radu.

Koliko su važna moderna sredstva veze za uspješno koordinisanje i komuniciranje jedinica VCG? Da li ona koja VCG posjeduju zadovoljavaju neophodne kriterijume?

Smolović: Svaki pripadnik rodova ili službi u Vojsci će navesti da je upravo njihov rod možda esencijalan za neometan rad po dubini svih jedinica. Međutim, jedinice veze svakako zauzimaju mjesto u samom vrhu svih oružanih snaga širom svijeta, kao osnov za kvalitetnu C3 komponentu. S tim u vezi moderna sredstva veze su svakako nešto bez čega se ne može zamisliti uspješna koordinacija i komunikacija jedinica VCG.

Intenzivnom obukom i sa velikim brojem izvođača obuke, kako domaćih tako i inostranih, obučavamo se da odgovorimo svim zadacima po pitanju veze i elektronskog ratovanja koji se pred nas postave. Moramo pratiti savremene svjetske standarde i standarde naših koalicionih partnera u cilju postizanja i održavanja interoperabilnosti.

Sva sredstva u našem sastavu zadovoljavaju kriterijume i u saglasju su sa NATO standardima.

Nadamo se da ćemo u bliskoj budućnosti biti u mogućnosti da proširimo svoje kapacitete i otvorimo vrata novim perspektivnim kadrovima koji su zainteresovani za ovaj poziv.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

Subscribe
Notify of

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve