Ponedjeljak, 6 Februara, 2023
Rubrika:

IPA fondom predviđena izgradnja zatvora, dvije nove klinike, otvaranje novih radnih mjesta…

Ukupna prvobitna vrijednost programa bila je definisana na iznos od 38.8 miiona eura. Dopunom Finansijskog sporazuma za program IPA 2018, koji je potpisan 30. novembra 2020. godine, opredijeljeno je dodatnih 9,5 miliona eura

Inicijalni Finansijski sporazum između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o realizaciji Godišnjeg akcionog programa 2018. je potpisan 2. decembra 2019. godine. Ukupna prvobitna vrijednost programa bila je definisana na iznos od 38.8 miiona eura. Dopunom Finansijskog sporazuma za program IPA 2018, koji je potpisan 30. novembra 2020. godine, opredijeljeno je dodatnih 9,5 miliona eura.

“U julu 2022. godine Vlada Crne Gore je pažljivo razmatrala i shodno odlučivala u vezi preuzetih izazova u implementaciji programa IPA 2018. Projekti iz vladavine prava i zdravstvenog sistema su obavezivali da se spovedu stroge procedure shodno EU pravilima, koje podrazumijevaju više faza i koraka, od kojih svaki korak prolazi obavezujuću kontrolu ispravnosti i odobravanja od strane DEU. Dodatni izazov je predstavljalo imenovanje članova-nica i rad evaluacionih komisija, sa adekvatnim iskustvom, uz poštovanje dinamike rada evaluacionih komisija, kao i uz motivisanost državnih službenika-ca, delegiranih za specifične zadatke sagledavanja i ocjenjivanja pristiglih ponuda”, saopšteno je iz Vlade.

Neophodni napredak u pogledu uvećanja broja zaposlenih unutar IPA operativne i implementacione strukture se graduelno realizuje, što je nakon regrutacije zahtijevalo i sprovođenje specifičnih obuka i edukacija, čime se u krajnjem doprinijelo ubrzanoj dinamici na aktivnostima pripreme i usaglašavanja tenderske dokumentacije.

Uz kontinuiranu saradnju sa timom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kojima se ovim putem duboko zahvaljujemo na preciznoj saradnji, resorna ministarstva su uz uporan rad Uprave za kapitalne projekte i punu podršku Ministarstva finansija i Ministarstva evropskih poslova uspjeli, da uz sredstva nacionalnog budžeta, na osnovu odlučivanja Vlade Crne Gore, a kojima su se značajne promjene cijena komplementirale sa bespovratnim sredstvima IPA fondova (pretpristupni fondovi Evropske unije), pravovremeno potpišu ugovore za sljedeće infrastrukturne projekte:

Ministarstvo zdravlja: Izgradnja nove dvije klinike, kao i centra i unaprjeđenje labaratorija, predstavljaju projekte uz koje će ojačani zdravstveni sistem Crne Gore doprinijeti razvoju zdravstva Crne Gore, otvaranju novih radnih mjesta i realizaciji kvalitetnijih uslova za rad zaposlenih.

“Izgradnja infektivne klinike i klinike za dermatovenerologiju – Predmet ugovora o radovima je izgradnja novog objekta za Infektivnu kliniku i Kliniku za dermatovenerologiju u Podgorici. Nova zgrada će se sastojati od donjeg nivoa, prizemlja i dva gornja sprata. Ukupna bruto površina iznosi 5.530,00 m2, dok je ukupna površina građevinskog zemljišta 4.264,00 m2. Ugovorena vrijednost radova iznosi 8.492.468,00 eura, a rok za izvođenje radova je 18 mjeseci od dana izdavanja naloga za početak istih”, navodi se u saopštenju.

Izgradnja Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa operativnim centrom za urgentne situacije – Predmet ugovora je izgradnja Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti sa operativnim centrom za urgentne situacije u okviru Kliničkog centra Crne Gore; bruto površina iznosi 1.500,00m2 sa pješačkom stazom između objekata. Planirana spratnost objekta je Po+Pr+2 sprata. Ugovorena vrijednost radova iznosi 2.144.491,25 eura, a rok za izvođenje radova je 12 mjeseci od dana izdavanja naloga za početak istih.

“Rekonstrukcija/adaptacija 9 mikrolaboratorija – Predmet ugovora je rekonstrukcija/dogradnja (adaptacija) odabranih mikrobioloških laboratorija u sljedećim gradovima Crne Gore: Specijalna bolnica Brezovik; PZK Kotor; PZK Nikšić; PHCC Bar; PZK Berane; PZK Bijelo Polje; PZK Budva; PZK Cetinje; PZK Ulcinj. Radovi se odnose na arhitektonsko/ konstrukcijske radove, vodovodne/ kanalizacijske instalacije, montažu mehaničke (HVAC) opreme, elektroinstalacije itd. Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.191.479,82 eura, a rok za izvođenje radova je 9 mjeseci od dana izdavanja naloga za početak istih. Takođe, ugovor će biti zaključen za nabavku opreme za potrebe 9 mikrolaboratorija. Predmet ugovora je nabavka, transport, istovar, montaža, puštanje u rad, ispitivanje opreme za mikrobiološke laboratorije. Snabdijevanje će uključivati sve rezervne dijelove koje preporuči proizvođač opreme, kao i obuku osoblja nadležnih institucija i garanciju. Ugovorena vrijednost opreme iznosi 839.864,00 eura”, navode iz Vlade.

Ministarstvo pravde: novim projektima Crna Gora će obezbijediti da kapaciteti državnih organa, koji se bave aktivnostima i postupanjima u vezi vladavine prava, dostignu mjerila iz Poglavlja 23.

“Izgradnja objekata za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Danilovgradu – Predmet ugovora je izgradnja 4 zasebna objekta: specijalna bolnica, multifunkcionalni objekat, otvoreni zatvor i prijavnica. Ugovorena vrijednost radova iznosi 18.809.971,09 eura, a rok za izvođenje radova je 24 mjeseca od dana izdavanja naloga za početak istih”, saopšteno je iz Vlade.

Rekonstrukcija i prilagođavanje pravosuđa sudova za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i osoba sa invaliditetom, poboljšanje energetske efikasnosti objekata i formiranje sistema na jednom mjestu – Predmet ugovora je poboljšanje pristupa i kretanja osoba sa smanjenom pokretljivošću i osobama sa invaliditetom, poboljšanje energetske efikasnosti objekata i formiranje sistema na jednom mestu. Ukupno šest objekata (dva u Podgorici, po jedan u Bijelom Polju, Kotoru, Beranama i Nikšiću) biće poboljšano u periodu izgradnje od 6 meseci. Ugovorena vrijednost radova iznosi 3.434.408,01 eura, a rok za izvođenje radova je 6 mjeseci od dana izdavanja naloga za početak istih.

“Do početka naredne godine, Ministarstvo poljoprivede, šumarstva i vodoprivrede u intenzivnoj saradnji sa EK – Generalnim direktoratom za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI) unaprjeđuje kapacitete (ljudske, IT, tehničke, organizacione) da se nivo potencijalnih neiskorišćenih sredstava za IPARD program svede na minimum, uz dopunsko jačanje implementacione IPA strukture za punu akreditaciju za Mjeru 7 (Diversifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja, sa posebnim osvrtom na Podršku investicijama za razvoj ruralnog turizma), pored Mjere 1 (Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava) i Mjere 3 (Investicije u fizički kapital vezano na preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva). Ministarstvo finansija, u podršci resornom ministarstvu, ciljano je ostvarilo kvalitetnu saradnju sa Centralnom bankom Crne Gore, s ciljem da se ukupni finansijski potencijali iz vlasništva države, kao i iz komercijalnih fondova stave u službu crnogorskih poljoprivrednih razvojnih inicijativa, shodno uslovima konkurencije i daljeg razvoja poljoprivede u zemlji”, zaključuje se u saopštenju.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve