Prvi limitator buke u Crnoj Gori ugrađen je u Herceg Novom, tačnije u kafiću Pub Got, koji je ranije imao problema zbog prijava građana na jačinu emitovane buke.

Herceg Novi je prvi grad u Crnoj Gori koji započinje ovu praksu, a u narednim danima će to uraditi i pojedini ugostiteljski objekti u Nikšiću i Baru.

Vlasnik Pub-a Got Vuksan Stamenković napomenuo je da je do sada bilo 285 prijava i da je svakog puta Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora izašla na teren, napravila zapisnik i konstatovala ispravno stanje.

“Nadam se da će limitatori pomoći u boljem i lakšem sprovođenju pravnih akata koji se tiču zaštite životne sredine, ali i u izbjegavanju situacija neosnovanih prijava”, dodao je on.

Uređaji za ograničavanje nivoa zvuka novitet su na našem tržištu, a sudeći po iskustvima drugih turističkih zemalja, neophodan su element u regulaciji i poštovanju propisa koji se tiču zvučnog zagađenja.

Kako je istakla načelnica Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora Marija Andrić, ta služba će vršiti konstantne kontrole i mjeriti nivo buke koja nastaje iz ugostiteljskih objekata u večernjim satima.

“Svaki ugostiteljski objekat u kome se izvodi muzički program će uz upotrebu elektroakustičnih i akustičnih uređaja, biti dužan da na uređaju sa kojeg se muzika emituje, instalira limitator jačine zvuka”, dodala je ona.

Andrić je napomenula da je za dobijanje Odobrenja za izvođenje muzičkog programa, uz zahtjev kao jedan od priloga neophodno dostaviti i Potvrdu o instaliranim limitatorima.

Kako je pojasnio stručni saradnik za mjerenje buke u životnoj sredini Instituta „Sigurnost“ Boško Perović, od 1. maja ove godine važi Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini i o limitatorima zvuka.

“Stupanjem na snagu ovog propisa stvorili su se uslovi za rješavanje problema sa bukom, koji su naročito izraženi u primorskim opštinama. Sada te probleme možemo koliko toliko sanirati i riješiti. Postoje i pozitivni podzakonski propisi koji regulišu dozvoljeni nivo buke, ovog puta i unutar zatvorenog objekta, kao i spolja”, kazao je Perović i dodao da spoljašnji zvuk, odnosno zvuk van objekta, ne bi trebalo da pređe 65 decibela, shodno Zakonu o zaštiti od buke. Prema pravilnicima o zaštiti na radu, granica za kafe-barove je 75 decibela.

On pojašnjava da se instaliranjem limitatora nivoa zvuka obezbijeđuje funkcionalnost – ukoliko dođe do prekoračenja nivoa zvuka, sam uređaj će vratiti nivo zvuka na onaj nivo na koji je uređaj baždaren.

“To znači da neće biti ukidanja muzike i struje. Smatram da je ovo najbolje rješenje, ugostiteljski objekat će moći nastaviti sa radom normalno, odnosno pod onim uslovima koje mu limitator dozvoljava”, kazao je Perović.

Limitacija zvuka se vrši na osnovu mjerenja akreditovane institucije za mjerenje buke, koja sačinjava izvještaj o ispunjenosti uslova za postavljanje limitatora. Ovlašćeni serviser-uvoznik limitatora montira uređaj na osnovu terenskih mjerenja, a Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora stavlja svoj službeni žig na limitator, koji ne smije biti fizički povrijeđen ni u jednom trenutku za vrijeme svog rada.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve