Herceg Novi: Hotelu “Iberostar” naloženo da za tri dana otkloni havariju na kanalizacionom sistemu

Prema riječima načelnice hercegnovske Komunalne policije, Marije Andrić, utvrđeno je da je sistem kanalizacije hotela Iberostar sastavljen od bioprečišćivača, čija je funkcija da otpadne vode iz hotela preradi i kao takve ispušta u more

Služba Komunalne policije i inspekcijskog nadzora obavila je tokom jutra inspekcijski nadzor akvatorijuma hotela Iberostar u Njivicama, zbog  prijave mještana o izlijevanju fekalnih voda ispod hotelskog zdanja.

Foto: Arhiva

Prema riječima načelnice hercegnovske Komunalne policije, Marije Andrić, utvrđeno je da je sistem kanalizacije hotela Iberostar sastavljen od bioprečišćivača, čija je funkcija da otpadne vode iz hotela preradi i kao takve ispušta u more.

„Pomenuti sistem ne pripada gradskom kanalizacionom sistemu, već je riječ o individualnom sistemu za preradu otpadnih voda, pa lokalni Vodovod i kanalizacija nemaju obavezu održavanja, već sve obaveze snosi sam korisnik. Cijev pripada hotelu, tako da je dat rok od tri dana da se nepravilnost ispravi“, precizirala je Andrić.

Ona ističe da su u menadžmentu hotela inspekciji dali sertifikat za bioprečišćivač, ali ne i vodnu dozvolu u kojoj bi se mogli vidjeti svi parametri fekalnih voda koji se ispuštaju u more. Vodnu dozvolu izdaje opštinski Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i zaštitu životne sredine.

Andrić nije mogla reći da li je menadžment tražio ovu dozvolu, ali na uvid inspekciji je nijesu dostavili.

Foto: Arhiva

Radio Jadran i dalje čeka „reakciju“ menadžmenta hotela i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, poslije dostavljenih pitanja.

Komentari

avatar