Petak, 24 Marta, 2023
Rubrika:

Državni tužioci se nagodili sa 559 okrivljenih, naplatili 7,3 miliona eura

Shodno presudama izrečenim na osnovu ovih nagodbi, okrivljenima su naplaćene i novčane kazne u ukupnom iznosu od 668.650 eura, dok je u humanitarne svrhe uplaćeno 95.000

Institut sporazumnog priznanja krivice svake godine sve je zastupljeniji u rješavanjima krivičnih predmeta u Crnoj Gori. Od početka njegove primjene, svake godine znatno raste broj predmeta koji se završe bez suđenja, u kancelarijama tužilaštva, a rastu i iznosi koji se naplate od okrivljenih. Državni tužioci su prošle godine zaključili ukupno 559 sporazuma o priznanju krivice čijim odredbama su od okrivljenih, po različitim osnovama, naplatili 7,3 miliona eura, piše Dan.

Od ukupno 559 sporazuma, tužioci su 555 sklopili sa fizičkim licima, a po dva sporazuma su sklopljena sa pravnim licima i sa odgovornim licima. Godinu ranije, sklopljen je 371 sporazum, a u 2018. godini 298. U osnovnim državnim tužilaštvima potpisano je 289 priznanja, u višim državnim tužilaštvima 158, dok su specijalni tužioci zaključili 112 sporazuma o priznanju krivice sa fizičkim licima. Godinu ranije, SDT je imalo znatno manje sporazuma 49. Presudom nadležnog suda riješeni su predmeti protiv 497 fizičkih lica, protiv jednog pravnog lica i protiv jednog odgovornog lica.

Primjenom ovog instituta prethodne godine od okrivljenih je naplaćeno ukupno 7.360.100 eura. Novac je naplaćivan na osnovu izrečenih novčanih kazni, naloga za uplatu u humanitarne svrhe i na osnovu isp lata zbog protivpravno stečene imovine. Upravo na osnovu tog posljednjeg osnova, okrivljeni su isplatili najviše novca, i to na račun budžeta Crne Gore, 6.596.450,72 eura. Sporazume na osnovu kojih su okrivljeni koji su priznal i izvršenje krivičnog djela za koje su se teretili isplatili taj novac sklopljeni su, shodno nadležnostima, u Specijalnom državnom tužilaštvu.

“Shodno presudama izrečenim na osnovu ovih nagodbi, okrivljenima su naplaćene i novčane kazne u ukupnom iznosu od 668.650 eura, dok je u humanitarne svrhe uplaćeno 95.000”, pokazuju podaci Državnog tužilaštva.

Najviše sporazuma o priznanju krivice sa optuženima potpisali su tužioci u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, čak 247, skoro polovinu od ukupnog broja, a sud je usvojio 230. Shodno tim odlukama, 50.000 eura uplaćeno je u humanitarne svrhe, a 4.800 eura na ime izrečenih novčanih kazni. Više državno tužilaštvo u Podgorici sklopilo je 151 sporazum, naplativši od okrivljenih u humanitarne svrhe ukupno 8.000 eura, a izrečene su novčane kazne u iznosu od 335.659 eura. Sva ostala tužilaštva sklopila su znatno manje nagodbi sa okrivljenima.

Na osnovu sporazuma o priznanju krivice, presudom nadležnog suda riješeni su predmeti protiv 499 lica, od čega protiv 497 fizičkih lica, protiv jednog pravnog i protiv jednog odgovornog lica u pravnom licu. Kod osnovnih i viših državnih tužilaštava sklop ljeno je 419 sporazuma, a kod Specijalnog državnog tužilaštva 80 sporazuma sa fizičkim licima zbog teških i najtežih krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala. Uz osudu na kaznu, učinioci krivičnih djela obavezani su da uplate 95.000 eura u humanitarne svrhe, a 634,60 eura na ime uplate oštećenom pokazuju podaci Državnog tužilaštva. .

Odloženo krivično gonjenje u 1.179 predmeta

Primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja, državni tužioci su riješili predmete protiv 1.179 fizičkih lica, protiv 33 prava lica i protiv devet odgovornih lica u pravnim licima, sprovodeći postupak poravnanja sa osumnjičenim.

Primjenom ovog instituta, državni tužioci su od osumnjičenih naplatili 510.050 eura i uplatili ih u korist humanitarnih organizacija i javnih ustanova i 1.760.460,24 eura na ime naknade štete oštećenim.

IzvorDan

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve