Nedjelja, 5 Februara, 2023
Rubrika:

DRI: Pojedini interni akti RTCG neusklađeni sa važećim zakonima

Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja RTCG.

Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Radio televizija Crne Gore za 2021. godinu, koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici www.dri.co.me.

Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja RTCG.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i g. Zoran Jelić (član Kolegijuma) izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Radio televizije Crne Gore za 2021. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Radio televizija Crne Gore za 2021. godinu, nadležni Kolegijum DRI je stekao razumno uvjerenje da je isti prezentovan na fer i objektivan način, osim za efekte pitanja navedenih u Osnovu za mišljenje.

Revizijom pravilnosti poslovanja Radio televizija Crne Gore utvrđene su neusklađenosti pojedinih internih akata sa važećim zakonima, nedostatak internih procedura i neprimjenjivanje postojećih i neusklađenosti poslovanja iste sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da karakter nalaza u predmetnoj revizije nalaže da subjekt revizije, do 16.12.2022. godine, izradi i dostavi Državnoj revizorskoj instituciji plan aktivnosti za realizaciju preporuka koji sadrži mjere, nosioce, aktivnosti i rokove kao i da u skladu sa čl. 15 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, do 16.05.2023. godine, izvijesti DRI o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenimpreporukama.

Na osnovu čl. 13 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji-primaoci izvještaja o reviziji, nadležni Kolegijum DRI odlučio je da se Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja RTCG za 2021. godinu dostavi: Generalnom direktoru RTCG; Savjetu RTCG; Skupštini Crne Gore i Ministarstvu finansija.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve