Fond za zdravstveno osiguranje obustavio je nabavku medicinskih sredstva za biohemijske analize laboratorija u javnim zdravstvenim ustanovama čija je vrijednost oko 500.000 eura za četiri godine, ili 130.000 eura za prvu godinu okvirnog sporazuma.

U odluci Fonda navodi se da se obustavlja postupak javne nabavke za partiju jedan po tenderskoj dokumentaciji broj 09-2814 od 19.4.2019. godine za otvoreni postupak javne nabavke medicinskih sredstava (potrošnog medicinskog materijala i odgovarajuće opreme) iz oblasti laboratorije za potrebe javnih zdravstvenih ustanova Crne Gore, uz zaključivanje okvirnog sporazuma sa jednim (prvorangiranim) ponuđačem na period od četiri godine, broj postupka 16/19, iz razloga što za partiju nije dostavljena nijedna ponuda, piše Dan.

Direktor Fonda za zdrastveno osiguranje Sead Čirgić kazao je za Dan da će postupak javne nabavke za partiju 1-Biohemijska dijagnostika biti ponovljen u narednih deset dana, a u slučaju da neka zdravstvena ustanova istroši postojeće zalihe, Fond će dati saglasnost da ustanova samostalno izvrši nabavku do zaključenja ugovora, po ponovljenom postupku.

“Fond za zdravstveno osiguranje je 19. aprila ove godine objavio postupak javne nabavke medicinskih sredstava (potrošnog medicinskog materijala i odgovarajuće opreme) iz oblasti laboratorije za potrebe JZU Crne Gore. Postupak javne nabavke je bio podijeljen u četiri partije, i to: partija 1 – Biohemijska dijagnostika, partija 2 Hematološka dijagnostika 1, partija 3 – Hematološka dijagnostika dva i partija 4 Određivanje elektrolita. Za partije 2,3 i 4 donijeta je od luka o izboru najpovoljnije ponude, dok je za partiju jedan obustavljena nabavka jer nije dospjela nijedna ispravna ponuda. Nabavka medicinskih sredstava iz oblasti laboratorije koja su sadržana u partiji 1 Biohemijska dijagnostika, za koju je donijeta odluka o obustavljanju postupka nabavke, vršena je za potrebe domova zdravlja Budva, Danilovgrad, Herceg Novi, Rožaje, Tivat i Ulcinj, a ne za potrebe Kliničkog centra. Nabavku testova iz oblasti biohemijske dijagnostike Klinički centar vrši samostalno za svoje potrebe”, ističe Čirgić.

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je objavio tendersku dokumentaci ju za otvoreni postupak javne nabavke uz zaključivanje okvirnog sporazuma sa jednim (prvorangiranim) ponuđačem na period od četiri godine, broj postupka 16/19, za nabavku medicinskih sredstava (potrošnog medicinskog materijala i odgovarajuće opreme) iz oblasti laboratorije za potrebe javnih zdravstvenih ustanova Crne Gore, ukupne procijenjene vrijednosti od 341.288,49 eura za jednu godinu.

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke, za sve partije, za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma sauračunatim PDV-om je 1.365.153,96 eura navode iz Fonda.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve