DOKUMENT: Ćalović-Marković za godinu sebi zaradu uvećala preko 19 puta – PLATA sa 140 eura porasla na 2.741,03 eura!

Portal Aktuelno će narednih sedmica kroz serijal objavljivati precizne činjenice i dokumenta koja se odnose na cijeli ovaj slučaj. Dokumenta su autentična. U tim dokumentima se nalazi objašnjenje ko je Vanja Ćalović Marković i kako je ona dok je bila javna funkcionerka paralelno radila u MANS zarađivala ozbiljne svote novca koje je sama sebi određivala! Određene odluke koje je donosila Ćalović Marković upravo su odlika bahatih javnih funkcionera

Krajem maja 2018. godine Agencija za sprečavanje korupcije donijela je Odluku kojom je utvrdila da je članica Savjeta te agencije Vanja Ćalović Marković kao javni funkcioner prekršila Zakona o sprječavanju korupcije. Od tada do danas, praktično, cijeli slučaj se uvijek kroz medije prenosio na nivou poluinformacija ili stavova pojedinih institucija, ocjena određenih eksperata i samozvanih stručnjaka.

Vanja Ćalović – Marković – Višedecenijski staž u skandalima

Portal Aktuelno će narednih sedmica kroz serijal objavljivati precizne činjenice i dokumenta koja se odnose na cijeli ovaj slučaj. Dokumenta su autentična. U tim dokumentima se nalazi objašnjenje ko je Vanja Ćalović Marković i kako je ona dok je bila javna funkcionerka paralelno radila u MANS zarađivala ozbiljne svote novca koje je sama sebi određivala! Određene odluke koje je donosila Ćalović Marković upravo su odlika bahatih javnih funkcionera.

U današnjem prvom tekstu donosimo detalje odluke o otvrđivanju konflikta interesa i obrazloženja Agencije za sprečavanje korupcije o slučaju Vanje Ćalović Marković.

Odluka ASK

Obrazloženje odluke

Kako se navodi u obrazloženju odluke Ćalović je ugovorom koji je zaključila 18. januara 2016. godine kao izvršna direktorica NVO MANS u tački 5. navela da će mjesečno prihodovati 140 eura! Aneksom ugovora, samo godinu kasnije, odnosno 13. januara 2017. godine bruto iznos je izmijenjen na 2741,03 eura! To znači da je Ćalović-Marković sebi za godinu uvećala zaradu preko 19 puta!

Odluka ASK

U Crnoj Gori nije zapamćen toliki enorman rast zarade za godinuIstovremeno, Ćalović-Marković je dobijala i naknadu kao državna funkcionerka odnosno članica Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije. Agencija je isplaćivala Ćalović-Marković u 2016. godini mjesečne neto iznose od 362,5 eura. U 2017. godini, kada je direktorica MANS sebi uvećala zaradu u toj organizaciji i u Agenciji su njena primanja porasla, pa je mjesečno od te državne institucije prihodovala 509,63 eura.

Sporan ugovor?

Poseban dio obrazloženja odluke ASK koji je sporan jeste podatak da je Ćalović Marković kao izvršni direktor MANS sklopila ugovor prema kojem je MANS ostvario prihod od 149.000 eura. U odluci se navodi da je “za vrijeme obavljanja javne funkcije članice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, kao izvršni direktor NVO MANS zaključila 4.decembra 2015. godine Ugovor broj NEAR-TS 2015/370-248 pod nazivom “Fair elections free of corruption”, po osnovu kog je NVO MANS ostvarila prihod u iznosu od 149.000 eura.

Ugovorna obaveza je bila podnošenja prijava Agenciji za sprječavanje korupcije, dakle organu vlasti u kojem obavlja javnu funkciju, a povodom parlamentarnih izbora održanih oktobra 2016. godine.

Odluka ASK

-Zbog čega je po prirodi stvari neposredno i lično bila zainteresovana za ishod podnešenih prijava Agenciji od strane NVO MANS, a čime je očigledno da kao javni funkcioner javni interes podredila svom privatnom interesu i time se našla u sukobu interesa – tvrdi Agencija.

Odluka ASK
Odluka ASK

Ostalo je nejasno da li je MANS sam projektom za koji je dobio grant od EU aplicirao sa jasnom namjerom da će podnositi krivične prijave za zloupotrebu, pa čak i da će se organizovati kontrolna saslušanja pred parlamentarnim Odborom zbog njihovih prijava. To znači, da se novcem od granta plaćaju “krivične prijave”, a sumnja se i da bi zakazivanje eventualnog saslušavanja moglo biti predmet određene trgovine, jer o tome odlučuju poslanici. Nije jasno iz svega da li se i to plaćalo grantom!? Nadležni organi odluku i obrazloženje imaju na sajtu i trebalo bi da riješe sve dileme, jer će ostati sumnja da se prijave i zloupotrebe prijavljuju za “novac”!

Prijavio je bivši kolega 

Prijavu Agenciji za sprječavanje korupcije podnio je Vuk Maraš, dugogodišnji saradnik Ćalović Marković u NVO MANS. Maraš je prijavu podnio još 2016 godine. Prema nezvaničnim saznanjima, postoje dvije verzije zbog kojih je prijava podnijeta.

Prva je, navodno da su Maraš i Čalović Marković sve dogovorili kako bi otvorili postupak protiv nekog od funkcionera koji je bio u sličnoj situaciji, pa su očekivali da ASK navodno različito postupi u dva ista slučaja. Druga verzija, je da su Maraš i Ćalović Marković u jako lošim odnosima izvjesno vrijeme. Portal borba.me prenio je u februaru prošle godine da su se navodno nekada najbliži saradnici posvađali i da su imali žestok “verbalni sukob”. Maraš je od aprila ove godine predstavljen kao izvršni direktor Medijske asocijacije Jugoistočne Evrope. Sjedište organizacije je u Podgorici, a među osnivačima su vlasnici “Vijesti”.

Nastavlja se…

Komentari

avatar