Utorak, 7 Decembra, 2021
Rubrika:

Djelovi više opština bez struje naredna tri dana

Zbog planiranih radova na mreži, u nedelju 8. decembra, bez napajanja električnom energijom biće više opština u Crnoj Gori

Zbog planiranih radova na mreži, u nedelju 8. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Ilustracija

Petnjica

– u terminu od 08 do 15 sati – kompletno područje opštine Petnjica.

Berane

– u terminu od 08 do 15 sati: Babino, Zagrađe, Dragosava, dio sela Goražde i fabrika Polieks.

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 9. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 03 do 3:45 sati: centar grada, brdo Gorica, Zagorič, dio Zlatice, dio Momišića i Malo Brdo;

– u terminu od 3:45 do 4:30 sati: dio Zlatice, Mosor, Peuta, Smokovac, Gornja i Donja Vrbica, repetitor – Sjenica, dio Meduna, Gornji i Donji Rogami, Miletine Njive, Vranjske Njive, dio Veljeg Brda, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vukovići, Gola Strana i dio naselja oko TS 220/110 kV “Zagorič“;

– u terminu od 04:30 do 5:15 sati: područje Lješanske nahije (Beri, dio oko Aluminijskog kombinata i Cijevne, Balijače, Srpska, Ljajkovići, Mitrovići, dio Mahale, Grbavci, Lekići i Donji Kokoti);

– u terminu od 11 do 14 sati: Beri, Gornji Kokoti, dio Farmaka i Šteke;

– u terminu od 08:30 do 15 sati- dio Zagoriča oko škole, dio Gornjih Vranića i Klopot;

– u terminu od 08:30 do 15 sati – dio Vranića.

Tuzi

– u terminu od 05:15 do 06 sati: Tuzi, Kuće Rakića, Kakaricka Gora, Kuči, Zatrijebač, Koći, Bioči i Lutovo.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Valeta, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Ostrog i motel „Sokolina“ (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 17 sati: Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Rova, Sretnja i Brijestovo;

– u terminu od 07:30 do 16:30 sati – Ržišta i Do Pješivački.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela i Obzovica (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 17 sati: repetitor – Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 17 sati – Zaslap, Nudo, Prisoja i Spila.

– u terminu od 08 do 15:30 sati – Lipova Ravan;

– u terminu od 09 do 16 sati – Trepča.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati – Štodra;

– u terminu od 08 do 16:30 sati: Donji i Gornji Kravari i Podstegvaš;

– u terminu od 08 do 12:30 sati: Totoši, Igmanske zgrade, dio Nove Mahale i naselje kod crpne stanice u Bijeloj Gori (povremeni prekidi u napajanju u navedenom terminu).

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubli.

Kotor

– u terminu od 09 do 15 sati: Svrčak, Gornji Morinj, Bakoči, Bunovići i Repaje;

– u terminu od 09 do 13 sati – Markov Rt i Stoliv;

– u terminu od 09 do 12 sati – Ljuta i dio korisnika prema Orahovcu.

Plužine

– u terminu od 10 do 15:30 sati – Crkvičko Polje.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati – katun Jelovica;

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Kruščica;

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Božići.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Vusanje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Bandžov.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 16 do 17 sati: dalekovod 10 kV „Gubavač“ (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir);

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 16 do 17 sati: dalekovod 10 kV „Tomaševo“ (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje i Džukeljska Jama);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Barice – škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje, Šljemena, Pisana Jela, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– u terminu od 10 do 12 sati: Klanac, Nikoljac, Obrov, Brena, Boro, 3×12 stanova i zgrada Opštine;

– u terminu od 09 do 14 sati: Nikoljac, Dobrakovo, Malo Polje, Nedakusi, Željeznička stanica, Rakonje i Rasatoka.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 13 sati – povremeni prekidi kompletnog područja opštine Mojkovac;

– u terminu od 09 do 14 sati – Žari.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: dalekovod 10 kV „Rovca“ (Jasenova, Ocka Gora, Cerovica, Liješnje, Duboko, Međuriječje I Gornja Rovca);

– u terminu od 09 do 15 sati – Šljivovice.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 16 sati: Pliješevina, Kutuša i Pušonjski Do;

Šavnik

– u terminu od 08 do 16 sati: Timar, Mljetičak, Dobra Sela i Slatina;

Žabljak

– u terminu od 08 do 16 sati: Razvršje, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kojundžić, Provalija, Milović, Leković i restoran – Izvor.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 10. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 11 sati: dio Dahne, Dajbabe i Botun;

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Oraovo, Građen, Prisoje i Cvilin;

– u terminu od 09 do 12 sati: dio Lješkopoljske ulice, ul. Bora Tamindžića, ul. Desanke Maksimović, ul. Dušana Duće Mugoše i Dom zdravlja – Donja Gorica;

– u terminu od 08:30 do 15 sati – Klopot;

– u terminu od 08 do 15 sati: pet solitera u ul. Serdara Jola Piletića, dio područja iza njih, kao i Plavska, Vardarska i Kosovska ulica;

– u terminu od 08 do 09 sati – staro postrojenje Vodovoda;

– u terminu od 09 do 10 sati – novo postrojenje Vodovoda;

– u terminu od 13 do 14 sati – krug Elastika;

– u terminu od 14:30 do 15:30 – krug Radoja Dakića;

– u terminu od 14 do 15 sati – Vranjina.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Bogićevići, Frutak, repetitor – Kurilo, Valeta, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Vinići, Mosori, Sretnja , Brijestova , Rova i Donji i Gornj Rsojevići (više kratkotrajnih isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, motel „Sokoline“ i Ostrog;

– u terminu od 07:30 do 16:30 – Ržišta i Do Pješivački.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela i Obzovica (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 17 sati: repetitor – Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do;

– u terminu od 08 do 16 sati – Rijeka Crnojevića i sela Riječke nahije;

– u terminu od 09 do 14 sati – Ljubotinj.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, repetitor – Krotinja, Rokoči i Trešnjevo;

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje i Lipova Ravan;

– u terminu od 10 do 14 sati: Studenca, Brlja i Aerodrom, veći dio Kočana, NTC Logistik, Taložnik, VP Kapino Polje, Pilana – Milić (Kočani), Poklonci i vodovod u Pokloncima, Hidrotehna, Mrkošnica, dio iza Meandera i PP Bast Plastik;

– u terminu od 09 do 16 sati – Prigradina.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati – Štodra;

– u terminu od 08 do 16:30 sati: Donji i Gornji Kravari, Podstegvaš, Štodra, Lisna Bori i Ambula;

– u terminu od 12 do 15:30 sati – kompletan Štoj i Ada Bojana;

– u terminu od 08:30 do 13 sati: okolina repetitora – Pinješ, Bratica, Krute, Kruče, Valdanos, Kodre, Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza i Sveti Đorđe;

– u terminu od 08 do 12:30 sati: Meterizi i Stari grad (povremeni prekidi u napajanju u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja od Opštine do kružnog toka (povremeni prekidi u napajanju u navedenom terminu).

Bar (Virpazar)

– u terminu od 11:30 do 13:30 sati: Mikovići, Popratnice, Braćeni, Dabovići, Komarno, Gađi, Šiševići, Dupilo i bunari (4, 5r, 6, 7, 8 i 9);

– u terminu od 10 do 11 sati: Bujići, Gluhi Do, Litine, Limljani, Karuči, Pozanje i bunari (Malo Oko i Velje Oko).

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubli.

Kotor

– u terminu od 09 do 15 sati: Svrčak, Gornji Morinj, Bakoči, Bunovići i Repaje;

– u terminu od 09 do 13 sati – Markov Rt i Stoliv;

– u terminu od 09 do 12 sati – Prčanj i Šarena Gomila.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zorići i dio sela Seoce;

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Trešnjevo i Cecune.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Rovca i Kaludra.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Ćosovići.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Vusanje.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 16 do 17 sati: dalekovod 10 kV „Gubavač“ (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 16 do 17 sati: dalekovod 10 kV „Tomaševo“ (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, Reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Barice – škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje, Šljemena, Pisana Jela i Orahovica;

– u terminu od 09 do 14 sati: dalekovod 10 kV „Pavino Polje“ (Pavino Polje, Krstače, Mahala, Grubješići, Kičava, Čokrlije, Rajkovići, Bijeli Potok, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer).

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati – Polja.

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati: Rečine, Plana, Migalovica, Lancer, Bistrica i Lipovo.

Pljevlja

– u terminu od 10 do 16 sati: Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Krupice, Babe Visibabe, Potpare, Gusino Brdo, Rzav, Đurđevića Tara, Lever Tara, Kutuša – repetitor, Bitine, Palež, Zaglavak, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Brenta Petrović, Kosanica, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski-lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina i Vodno.

– u terminu od 08 do 16 sati – Otilovići;

Žabljak

– u terminu od 08 do 16 sati: Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Jelina Gora, Stolac, Palež, Gradina, Brajkovača i Rudanca.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 09. do 14. decembra)

– Šekular, Lukin Vir, Trepča, Rijeka Marsenića, Jugovine, Vinicka, Navotina, Gradina, Buče,Lužac, Praćevac,Bastahe, Kurikuće, Vuča, Jelovica,Glavaca,Crni Vrh, Veliđe i Dolac;

Bijelo Polje (od 09. do 14. decembra)

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– Barice.

Nikšić (od 09. do 13. decembra)

Ponedjeljak i srijeda : Zaslap i Nudo;

Utorak, četvrtak i petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;

Cetinje (od 09. do 14. decembra)

– Gluhi Do i Prekornica.

Danilovgrad (od 09. do 14. decembra)

– Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori , Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Nova elektronska brojila od ponedeljka 09. decembra do petka 13. decembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Ponedeljak i četvrtak (09. i 12. decembar)

– dio Donjih Kokota;

Utorak (10. decembar)

– dio Donjih Kokota;

– Kujava;

Srijeda i petak (11. i 13. decembar)

– Kujava.

Najnovije

U utorak oblačno sa slabim padavinama

Sjutra pretežno oblačno, u sjevernim predjelima sa slabim snijegom i mećavom, a u južnim tokom jutra ponegdje sa slabom kišom. Poslijepodne u južnim predjelima postepeno...

Alegri poručio Morati: Začepi

Masimilijano Alegri i Alvaro Morata imali su raspravu tokom meča 16. kola Serije A. Juventus je pobijedio Đenovu 2:0 i na -7 je od četvrtog...

Spriječeno krijumčarenje marihuane

U priobalnom području Skadarskog jezera u selu Podhum policija je spriječila krijumčarenje 88 kilograma marihuane. “Policijski službenici su sredstvima za noćno osmatranje registrovali manje plovilo...

Nikšić: Osumničeni da su pljačkali trgovinske objekte i kladionice

Službenici Uprave policije rasvijetlili su osam krivičnih djela izvršenih tokom novembra na teritoriji opštine Nikšić. Zbog teške krađe krivično će odgovarati B.M. iz Nikšića. Njega...

As tvrdi: Simeone ima još kredita u Atletiku

Dijego Simeone i dalje ima puno povjerenje uprave uprkos lošem startu sezone Atletika. AS tvrdi da njegova pozicija prvog trenera nije ugrožena. Stefan Savić i drugovi...

Najčitanije

Povezano

Eraković: DPS je pobjednik lokalnih izbora, otvoreni smo za formiranje vlasti u sve tri opštine

Demokratska partija socijalista je pobjednik lokalnih izbora u tri opštine - kazao je potpredsjednik ove partije Jevto Eraković na konferenciji za medije. - Navikli smo...

Predstavnici CEDIS-a posjetili Elektrodistribuciju Srbije: Dogovorena kontinuirana saradnja i razmjena iskustava

Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović sa saradnicima boravio je u radnoj posjeti Elektrodistribuciji Srbije. Kako je saopšteno iz CEDIS-a, domaćin posjete u ime EDS-a bio...

CEDIS: U oktobru privedeni kraju projekti milionske vrijednosti

Korisnici elektrodistributivnog sistema su u oktobru preuzeli ukupno 202.392.527 kWh električne energije, što je na nivou ostvarene potrošnje tokom istog perioda prethodne godine. Najviše...

Čelanović o situaciji u CEDIS-u i EPCG: Mora da je ovo dio ”Maršalovog plana”

Tako se bori protiv partijskog zapošljavanja! Bravo za eksperte, bravo za parlamentarnu većinu! Baš se radi “po dubini”!, poručio je predsjednik kotorskih Socijaldemokrata Miloš...

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve