Četvrtak, 9 Februara, 2023
Rubrika:

Desetine zahtjeva i tužbi nijesu dali rezultate: “SPC zloupotrebom vršila nezakonite upise na preko 100 katastarskih parcela”

Mitropolija crnogorsko-primorska (MCP) Srpske pravoslavne crkve (SPC), prema navodima iz pritužbi, na sebe je ilegalno prepisala desetine vjerskih objekata i stotine hiljada kvadratnih metara livada, šuma pašnjaka i drugog državnog zemljišta

Iako je Zakon o slobodi vjeroispovijesti zvanično usvojen u Skupštini prije više od tri mjeseca, čini se da teži dio posla oko dokazivanja šta od imovine pripada državi, a šta crkvi, tek predstoji. Pregovori Vlade i Mitropolije crnogorsko primorske (MCP) Srpske pravoslavne crkve (SPC), trenutno su “na ledu” zbog vanredne situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa, ali jasno je da je ovo samo privremeno odlaganje i da će problem imovine SPC koja je jedan od najvećih zemljoposjednika u Crnoj Gori morati da bude riješen.

Da li je imovina oko Ostroga nezakonito upisana?

Da državu čeka težak posao i da će SPC i njihovi pokrovitelji iz političkih i obavještajno-medijskih krugova pritiskati sa svih strana znalo se na samom startu. Osim političkih okupljanja u vidu litija koje je do pojave koronavrisusa, četvrtkom i nedeljom organizovala Srpska crkva u Crnoj Gori, njeni čelnici su vršili pritisak na državne organe izjavama koje obiluju izmišljotinama.

Šef tima MCP koji pregovara sa Vladom oko primjene Zakona, protojerej stavrofor Velibor Džomić, održao je juče internet-litiju. Tom prilikom je, između ostalog, poručio da su on i njegov pravni tim u pregovorima sa Vladom, “pozvani da svjedoče istini Isusa Hrista”.

Pravnik, iscjelitelj, teoretičar mističnog pravoslavlja i zvijezda internet litija, Velibor Dzomić: “Vjernici ne treba da se plaše jer su molitvene litije najbolji lijek od svakog virusa, pa i od koronavirusa”

Džomić, međutim, nije objasnio da li je bio vođen proviđenjem Isusa Hrista kada je početkom prošlog mjeseca javno saopštio sasvim neutemeljenu (da ne upotebimo izraz “lažnu”) optužbu da “Mitropolija ima informacije da su u Upravi za nekretnine prethodnih godina uništena brojna rješenja i premjeri koji se tiču upisa prava svojine nad crkvenom imovinom MCP”.

Dokaz  Džomićevih manipulacija

Iako je javnost očekivala barem neki vid dokaza za ovako ozbiljne optužbe, Džomić ih nije predstavio. Čak i pravni laik zna da svaka stranka u postupku ima svoju kopiju rješenja o uknjižbi, pa treba postaviti pitanje gdje su Džomićeve kopije i zašto ih nije pokazao ako ih ima?

Odgovor na ovo pitanje je jasan – zloupotrebe o kojima Džomić govori se nijesu desile, jer niko u državi nije smio da dira imovinu SPC. Ta organizacija, sudeći po dokumentaciji koju je portalu Aktuelno dostavio potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve i koordinator Crnogorskog pokreta Stevo Vučinić, je bez ikakvog postavljanja pitanja od strane nadležnih organa upisivala imovinu na svoje ime kako je htjela.

Stevo Vučinić – godinama se obraćao nadležnim organima ali bez rezultata

O tome najbolje svjedoče desetine zahtjeva za ispravku greški u katastru i tužbi koje je godinama podnosio Vučinić, ali bez ikakvog rezultata. Vučinić je portalu Aktuelno dostavio preko 40 tužbi i zahtjeva koje je podnosio nadležnim organima od 2008. godine zbog zloupotreba, pogrešnih upisa, devastacije imovine, neizvršavanja sudskih odluka… On je u tužbama naglasio da je SPC uz pomoć pojedinih državnih službenika uspjela da zloupotrebom izvrši protivtpravne imovinske upise na preko 100 katastrskih parcela.

Državni organi na njegove zahtjeve i tužbe uvijek su imali isti odgovor – nema osnova za “postupanje po službenoj dužnosti u ovom slučaju”. Portal Aktuelno ovom prilikom objavljuje pritužbe i krivične prijave koje je Vučinić u ime CPC i Crnogorskog pokreta podnosio lokalnim Upravama za nekretnine za ispravku podataka u preko 100 listova nepokretnosti u kojima je MCP Srpske crkve, prema navodima iz pritužbi, na sebe ilegalno prepisala desetine vjerskih objekata i stotine hiljada kvadratnih metara livada, šuma pašnjaka i drugog državnog zemljišta.

Protivpravno upisano 1.634.664 m² na MCP u Danilovgradu

Vučinić je u februaru 2008. godine Upravi za nekretnine u Danilovgradu  podnio zahtjev Crnogorske Pravoslavne Crkve za ispravku grešaka u katastru nepokretnosti čl. 124 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti.

U zahtjevu je navedeno da su uvidom u katastar nepokretnosti za opštinu Danilovgrad utvrdili da su većina crkava, oba manastira i većina grobalja, suprotno zakonskim odredbama, upisani na mitropoliju crnogorsko – primorsku kao dio Srpske Pravoslavne Crkve. Tada su predložili da se izvrše ispravke grešaka u katastru nepokretnosti, u listovima nepokretnosti za 20 parcela i objekata: 1. KO Brijestovo  L.N. br. 18, 2. KO  Danilovgrad L.N. br. 126 i 218, 3. KO Doni Zagarač; L.N br. 360, 4. KO  Glavica L.N br. 103, 5. KO Gorica  L.N br. 20, 6. KO Grbe L.N br. 175, 7. KO Grlić L.N br. 190, 8. KO Gornji Zagarač L.N br.3, 9. KO Jastreb L.N 153, 10. KO Jelenak L.N br. 294, 11. KO Kosić L.N br. 414, 12. KO Kujava L.N br. 648, 13. KO Međeđe L.N br. 181, 14. KO Novo Selo L.N br. 510, 15. KO Slap  L.N. 542, 16. KO Slatina I L.N. 248, 17. KO Spuž L.N. 1123 i 124, 18. KO Vrela L.N. 53 i 492, 19. KO Zagorak L.N. 45, 20. KO Zagreda L.N. 88.

Ispravke nijesu nikad izvršene, pa je Vučinić 2015. godine podnio krivičnu prijavu protiv N.N. lica u Upravi za nekretnine Danilovgrad koje je, kako je navedeno, bez pravnog osnova, neutvrđenih datuma, ali nakon 2007. godine, suprotno Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti protivpravno upisalo na MCP, u više pojedovnih listova, ukupno 1.634.664 m²  livada, šuma i pašnjaka, manastire „Ostrog“ i „Ždrebaonik“ i 25 crkava i crkvenih objekata i na taj način istoj pribavila imovinsku korist neprocjenjive vrijednosti, ali svakako više od 30.000 eura! Ni ova krivična prijava nije dobila epilog.

Nikšić – ista meta isto odstojanje

Sličnu sudbinu doživio je i zahtjev koji je Vučinić u ime CPC podnio za ispravku grešaka u katastru nepokretnosti u opštini Nikšić. Uvidom u katastar nepokretnosti za opštinu Nikšić, kako su naveli u zahtjevu, utvrdili su da su sve crkve, manastiri i groblja sem crkve svetoga Jovana u Stubici, suprotno zakonskim odredbama, upisani na MCP kao dio Srpske pravoslavne crkve.

Zato su predložili da se izvrše ispravke grešaka u katastru nepokretnosti, i to u 34 lista nepokretnosti: 1. KO Brezovik I  L.N. br. 6, 2. KO  Broćanac L.N. br. 188 i 225, 3. KO Broćanac Grahovski L.N br. 74, 4. KO  Čarađe L.N br. 149, 5. KO Drenoštica  L.N br. 86 i 204, 6. KO Glibavac L.N br. 411, 7. KO Grahovac L.N br. 82, 8. KO Grahovo L.N br. 283, 284 i 285, 9. KO Kamensko L.N 81, 10. KO Klenak L.N br. 137, 11. KO Kočani L.N br. 85,12. KO Liverovići L.N br. 320, 13. KO Lukovo L.N br. 84, 14. KO Milojevići L.N br. 3, 15. KO Morakovo L.N. 19, 16. KO Nikšić L.N. 687, 733, 1720, 2755 i poduložak 2687 i 2844, 17. KO Nudo L.N. 133 i 134, 18. KO Orah L.N. 97, 19. KO Ozrinići L.N. 137, 138 i 1108, 20. KO Petrovići L.N. 180, 21. KO Pilatovci L.N. 9. 80, 82 i 159, 22. KO Počekovići L.N. 75, 23. KO Povoja L.N. 96 i 143, 24. KO Praga L.N. 135, 25. KO Presjeka L.N. 229, 26. KO Rastovac L.N. 83, 27. KO Rubeža   L.N. 264, 265 i 1079, 28. KO Somina  L.N. 70 i 176, 29. KO Straševina L.N. 154, 155 i 156, 30. KO Stubički kraj L.N. 45, 31. KO Vilusi L.N. 277, 32. KO Vraćenovići L.N. 109, 33. KO Zagrad II L.N.  220, 34. KO Zaljutnica L.N. 42.

Vučinić je VDT-u podnio i krivičnu prijavu protiv N.N. službenih lica u Upravi za nekretnine – Područne jednica Nikšić,  zbog krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja. Ovaj slučaj je kao i svi ostali, zaboravljen od nadležnih.

U Budvi pola crkava i manastira nezakonito upisano na MCP

Isti slučaj desio se i u Budvi kada je  15. februara 2008. godine Vučinić u ime Crnogorske Pravoslavne Crkve podnio zahtjev za ispravku grešaka u katastru nepokretnosti. U zahtjevu je navedeno da su uvidom u katastar nepokretnosti za opštinu Budva utvrdili da je skoro polovina svih crkava, manastira i grobalja, suprotno zakonskim odredbama, upisano na Mitropoliju crnogorsko- primorsku kao dio Srpske Pravoslavne Crkve.

Predložili su da se izvrše ispravke grešaka u katastru nepokretnosti, a u 10 listova nepokretnosti: 1. KO Bečići   L.N. br. 438, 439, 440 i 911, 2. KO  Kruševica L.N. br. 1, 3. KO Budva L.N br. 266, 291, 314, 408, 845, 1506, 1531 i 2717, 4. KO  Kuljače L.N br. 341, 5. KO Maine  L.N br. 405, 406, 408, 834 i 836, 6. KO Petrovac L.N br. 357, 7. KO Pobori L.N br. 66, 8. KO Prijevor L.N br.162, 679 i 644, 9. KO Reževići L.N 388, 10. KO Sveti Stefan L.N br. 115, 185 i 468. Suvišno je govoriti da od katastarskih izmjena nije bilo ništa.

Vučinić je Vrhovnom državnom tužilaštvu 29. mart 2019. podnio krivičnu prijavu Protiv Srpske pravoslavne crkve, Mitropolije crnogorsko- primorske, i opštine Budva zbog za krivično djelo zloupotrebe položaja u privrednome poslovanju, zbog namjere MCP da u Budvi, na dobru crkve Svete Petke, na gradskoj zaobilaznici, izgradi sabornu crkvu posvećenu Svetome Marku. Vučinić je naveo u prijavi da je crkva Svete Petke pravno lice u vlasništvu države Crne Gore, matični broj 9992002602661, što je razvidno iz posjedovnoga lista broj 290, KO Budva, od 17. 12. 2007 godine. A matični broj cetinjske filijale Srpske pravoslavne crkve je 6917000000089. I ova krivična prijava je odbijena.

Ista stvar u Baru i Kotoru

Vučinić je u martu 2008. uputio  zahtjev u ime Crnogorske Pravoslavne Crkve za ispravku grešaka u katastru nepokretnosti o državnom premjeru i katastru nepokretnosti u Baru. Isto kao u prethodnim slučajevima uvidom u katastar nepokretnosti za opštinu Bar utvrdili su da je većina crkava, manastira i groblja, suprotno zakonskim odredbama, upisano na mitropoliju crnogorsko- primorsku kao dio SPC.

Zato su predložili da se izvrše ispravke grešaka u katastru nepokretnosti, a u 37 listova nepokretnosti: 1. KO  BartulaL.N. br. 242 i 293, 2. KO  Bobovište L.N. br. 164, 3. KO Boljevići L.N br. 197, 4. KO  Bracani L.N br. 96, 5. KO Brčeli  L.N br. 267, 6. KO Brijege L.N br. 91, 7. KO Bukovik L.N br. 167, 8. KO Donji Murići L.N br. 3, 9. KO Dupilo L.N 143, 10. KO Gluhi Do L.N br. 327,11. KO Godinje L.N br. 193,12. KO Komarno L.N br. 83, 13. KO Krnjice L.N br. 193, 14. KO Limljani L.N br. 388 i 395, 15. KO Mikulići  L.N. 103, 173 i 177, 16. KO Mišići I L.N. 1553, 17. KO Novi Bar L.N. 2621, 18. KO Orahovo L.N. 135, 19. KO Ostros L.N. 49 i 326, 20. KO Ovtočići L.N. 195, 21. KO Pečurice L.N. 757, 1263 i 1940, 22. KO Polje L.N. 702, 23. KO  Bobovište L.N. br. 164, 24. KO Popratnica L.N br. 62, 25. KO  Seoce L.N br. 174, 26. KO Sotonići  L.N br. 238, 27. KO Sozina L.N br. 139, 28. KO Stari Bar L.N br. 984, 29. KO Sutomore L.N br. 96, 438,1299 i 1534,  30. KO Tomići L.N 157,  31. KO Trnovo L.N br. 57, 32. KO Tuđemili L.N br. 133, 33. KO Utrg L.N br. 229, 34. KO Velje Selo L.N br. 290, 35. KO Virpazar L.N br. 231, 36. KO Zankovići  L.N. 1966, 3068 i 3159, 37. KO Zupci L.N. 163.

Kada je u pitanju Opština Kotor, po istom principu Vučinić je zatražio da se izvrše ispravke grešaka u katastru nepokretnosti u 10 listovima nepokretnosti: 1. KO Škaljari L.N. br. 180s, 2. KO Glavati L.N. br. 87, 3. KO Ledenice Donje L.N br. 33, 4. KO Dobrota I L.N br. 248, 5. KO  Morinj L.N br. 348, 6. KO Zagora L.N br. 38 i 40, 7. KO  Pelinovo L.N br. 121, 8. KO Zalazi L.N br. 154, 9. KO Risan I L.N br 121 i 119, 10. KO Risan II L.N br. 47. Katastarske izmjene nikad nijesu sprovedene ni u ove dvije opštine.

Vučinić je takođe podnosio brojne tužbe zbog devastacija koje je SPC u Crnoj Gori vršila nad zaštićenim objektima, a o toj temi ćemo pisati u jednom od narednih tekstova.

B.Knežević

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

1 Komentar
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
Pregedaj sve
Nikola
11.04.2020-02:26 02:26

Popovi lopovi…..a srbistanski posebno