Nedjelja, 24 Januara, 2021
Rubrika:

Crkvena imovina već je trebalo da bude prenešena u državnu

U pitanju su temeljne, suštinske obaveze nadležnih organa u implementaciji važećeg Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Naime, Zakon je u Skupštini Crne Gore usvojen 27.l2.2019. godine i u završnim odredbama (član 66) navedeno je da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom Listu Crne Gore, a to je datum 8. januar 2020. godine.

Piše: Nikola Belada

Politički analitičar Ljubo Filipović objavio je na portalu CdM tekst pod naslovom “Do 8. januara Crna Gora treba da prenese crkvenu imovinu u državnu.

Navedeni tekst ostao je bez odjeka i sa jedne i sa druge strane. Pojedine navijačke i neutemeljene reakcije ne mogu popraviti opšti utisak o ravnodušnosti, neupućenosti, neznanju, strahu ili nečem drugom.

Međutim, u pitanju su temeljne, suštinske obaveze nadležnih organa u implementaciji važećeg Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Naime, Zakon je u Skupštini Crne Gore usvojen 27.l2.2019. godine i u završnim odredbama (član 66) navedeno je da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom Listu Crne Gore, a to je datum 8. januar 2020. godine.

ŠTA PREDVIĐA ZAKON?

U članu 63 važećeg Zakona stoji “da organ uprave nadležan za poslove imovine dužan je da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona utvrdi vjerske objekte i zemljište koji su u smislu člana 62. državna svojina, izvrši njihov popis i podnese zahtjev za upis prava državne svojine na tim nepokretnostima u katastar nepokretnosti”. U stavu 2 člana 63 stoji obaveza katastra da upis zahtjeva od Uprave za imovinu izvrši u roku od 15 dana o čemu bez odlaganja obavještava vjersku zajednicu koja koristi objekte i zemljište iz stava 1 ovog člana.

Što navedeno znači? Da pojasnim.

Područne jedinice Uprave za nekretnine opštinski katastri bili su dužni da Upravi za imovinu dostave sve hronologije upisa vjerskih objekata. Što sadrži hronologija upisa? U pitanju je tekstualni izvještaj sa zbirkom isprava o vlasnicima neke nepokretnosti objekta i zemljišta. Hronologija sadrži prvu evidenciju o nepokretnosti. Ono što je posebno značajno, po članu 85 (knjžni prethodnik) Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, upis se može dozvoliti samo u odnosu na lice koje je u momentu podnošenja zahtjeva za upis upisano kao imalac prava koje se upisom zahtijeva. Uz zahtjev podnosilac podnosi punovažne isprave za upis prava. Isprave mogu biti javne i privatne. Isprava koja predstavlja pravni osnov za upis, promjenu, ograničenj e ili prestanak prava na nepokretnostima mora sadržati jasan i nedvosmislen pravni osnov. Upis se, dakle, vrši na osnovu zakona, izvršne odluke nadležnog organa, pravosnažne odluke suda i isprave o pravnom poslu sačinjene u skladu sa zakonom.

Dakle, ovlašćeno lice Uprave za imovinu j e moralo imati sve hronologije upisa sa svim podacima počevši od zahtjeva pa do Rješenja o upisu prava sa poukom o pravnom lijeku. Nakon analize svih hronologija upisa, ovlašćeno lice Uprave za imovinu vrši popis svih vjerskih objekata koj i su vlasništvo države i podnosi zahtjev za upis prava državne svojine Upravi za nekretnine. Krajnji rok za izvršenje ove obaveze je istekao 8. januara 2021. godine.

RUŠENJE DRŽAVE CRNE GORE

Ne oglašavaju se ni Uprava za imovinu niti Katastar nepokretnosti. Zašto? To je njihova zakonska obaveza i obaveza barem prema stotinama hiljada građana Crne Gore koji ovu državu smatraju za svoju, a sve vjerske objekte kao državne. Javnim objavljivanjem hronologije upisa (a čemu se energično protivi SPC), javnost Crne Gore, a posebno litijaši i mantijaši, potpisnici, jastrebovi, bili bi javno demantovani, odnosno pokazalo bi se da krilatica koju su uporno ponavljali “Ne damo svetinje”, nije u funkciji zaštite svetinja, već samo izgovor za rušenje države Crne Gore.

Hronologija upisa daje odgovor na pitanje čije su svetinje da li države Crne Gore ili države Srbije. Ukoliko je Srpska crkva u Crnoj Gori sigurna da su svi vjerski objekti i zemljište (a koji su upisani u katastru kao njeno vlasništvo) upisani u skladu sa važećim Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, čega se plaši i zašto ne dozvoljava da se ovi podaci javno objave? Plaši li se istine da je ogromna većina vjerskih objekata i zemljišta upisana bez valjanog pravnog osnova i bez valjanih isprava p odobnih za upis na njih? Plaše li se reakcije istinskih vjernika kad se utvrdi da su izmanipulisani i da nijesu branili svetinje već učestvovali u stvaranju države apostola, božjih sluga, fundamentalista i fanatika? Zato apelujem na nadležne državne organe, na sve oblike građanskog organizovanja,

sve pojedince da istraju u zahtjevu da se podaci Uprave za imovinu o vjerskim objektima koji su državna svojina javno objave.

Potrebno je objasniti čemu žurba da se vrše izmjene i dopune Zakona o vjerskim slobodama?

Brisanjem članova 62, 63, 64, nema više obaveze da se izvrši popis imovine koja je državna i da se podnese zahtjev Katastru nepokretnosti za upis prava svojine na državu. Drugo, izmjenama se dodaje novi član 24 koji je diskriminatorski i suprotan međunarodnim standardima. Tim članom se SPC želi uvesti u pravni poredak Crne Gore, želi joj se priznati pravni subjektivitet i dati pravo da se evidentira, a ne registruje. Po važećem zakonu, istekao je rok u kom se bilo koja od četiri eparhije SPC u Crnoj Gori mogla evidentirati, pa zato pravnici administratora Mitropolije crnogorskoprimorske, stvaraju pretpostavke da se SPC proglasi “tradicionalnom crkvom”.

ZAMAGLJIVANJE ČINJENICA

Ko zna koji put želim da ponovim i ukažem javnosti na još neke nesporne činjenice na koje ne reaguje građanska Crna Gora, a koje vješto zamagljuje svojim izjavama SPC, ravnim izjavama barona Minhauzena.

Poznato je (a što su pokazale ozbiljne analize i istraživanja) da je broj vjernika u Evropi u ozbiljnom padu. To posebno važi za države sa liberalnim konceptom načina života i razvoja. U Crnoj Gori se dešava suprotno. U 21. vijeku, u srcu Evrope dobijamo teokratsku državu. Međutim, služeći se metodom “korisne nejasnoće” koji nam je jasno objasnio Aleksandar Radoman, vlast nas je ubijedila da je ovo prvo i pravo demokratsko društvo. Pitam, da li je ovim teolozima poznato, a jeste, da svi najvažniji predstavnici SPC demokratiju tretiraju kao “zlo u društvu” i “ozbiljan poremećaj poretka”?

Danas na svakom koraku teritorije Crne Gore prisutni su dokazi svetosavlja i jevanđeoskog naciionalizma, plasiranja neistina, propagandnog rata, krečenja Crne Gore tuđim zastavama, agresivnim postavljanjem bilborda i sl. Očigledno je da državne institucije ne obavljaju svoju ustavnu i zakonsku obavezu, niti vrše svoju djelatnost. Da je tako govori i podatak da je Vlada predložena u Manastiru Ostrog, da su izmjene Zakona o slobodi vjeroispovijesti radili pravnici SPC, da se procjena bezbjednosne situacije uz prisustvo predstavnika državnih organa vrši u podzemnim prostorijama Hrama Hristovog Vaskresenja u Podgorici. Da li je moguće očekivati da će se za drugačija mišljenja i izjašnjenja saslušanja obavljati u podzemnim prostorijama Hrama u jednoj blažoj varijanti inkvizicije ?

Poznato je da je SPC najveći divlji graditelj. Da li nadležni državni organi namjeravaju da objave na hiljade i hilj ade metara kvadratnih izgrađenog prostora i objekata bez građevinske dozvole ili suprotno datim konzervatorskim uslovima?

Poznato je da je SPC jedan od većih poreskih dužnika. To su za minimum hiljadu sveštenika, samo po osnovu poreza i doprinosa milioni i milioni eura duga.

Da zaključim, gotovo je sve poznato o jednoj najmoćnijoj organizaciji u Crnoj Gori koja je ostvarila prevlast duhovnog nad svjetovnim, koja nema pravni subjektivitet, niti postoji organ koji je evidentirao ili registrovao, o kojoj niko u Crnoj Gori ne zna koji su joj atributi i osnovna djelatnost, a što je sve ne sprečava da zaključi milionske ugovore, da milione eura (kako mnogi smatraju) iznosi iz Crne Gore mimo legalnih tokova novca.

U svom licemjerju idu dotle da jednu crkvu (CPC) koja je registrovana po Zakonu iz 1977. godine i evidentirana po važećem Zakonu o vjerskim slobodama iz 2019. godine naziva “NVO i sektom”, a sami sebe, kao organizaciju koja nema utemeljenje u pravnom poretku Crne Gore, proglašavaju tradicionalnom crkvom i vodećim svjetovnim i duhovnim akterom jedne suverene države.

Ovakve pojave demokratska Amerika naziva pravim imenom, a građanska Crna Gora nejedinstvena i vođena emocijama, još ne može shvatiti što je zadesilo.

OBAVEZE SPC PREMA “SRPSKOM SVETU”

Neophodno je ukazati i na preuzete obaveze SPC u Crnoj Gori, a posebno u okviru programa “srpski svet”. Kad je u pitanju Crna Gora, ostvaren je upliv na čitavoj teritoriji. To je urađeno na način što u Crnoj Gori djeluju četiri eparhije SPC. U odnosu na broj stanovnika i vjernika, to je izuzetak u odnosu na postupanje u drugim državama. Primjera radi, SPC ima jednu eparhiju kanadsku sa sjedištem u Torontu, jednu eparhiju frankfurtsku i sve Njemačke sa središtem u Frankfurtu, jednu eparhiju britansko-skandinavsku sa sjedištem u Stokholmu, jednu eparhiju austrijsko-švajcarsku sa sjedištem u Beču itd.

 

(Autor je advokat i predsjednik NVU Crnogorski zbor)

 

Najnovije

U BiH preminulo još pet osoba, 203 nova slučaja zaraze

U Bosni i Hercegovini je danas 203 novozaraženih koronavirusom od 594 testiranih. Preminulo je pet osoba što je znatno manji broj u odnosu na mjesec...

Ugroženo mentalno zdravlje ljekara u kovid bolnicama u Španiji

Porast infekcija kovid-19 u Španiji nakon praznika ponovo stvara probleme bolnicama, prijeteći mentalnom zdravlju ljekara i medicinskog osoblja koji su u prvom planu pandemije...

Preuzima Seltik: Benitez na klupi velikana sa Ostrva

Španski stručnjak Rafael Benitez je ozbiljan kandidat da dođe na klupu Seltika, javljaju engleski mediji. Nekadašnji trener Liverpula završio je misiju u kineskom Dalijanu, ali...

U Iraku odobreno pogubljenje 340 osoba

Kancelarija predsjednika Iraka odobrila je nalog za pogubljenje 340 osoba osuđenih na smrt zbog terorizma i ubistava. U razgovoru za iračku državnu novinsku agenciju,...

ABA: Mornar poražen od Zvezde u Baru i izgubio Pulena

Košarkaši Mornara poraženi su od Crvene zvezde u derbiju 16. kola ABA lige - 86:78. Zvezda je trijumfom u Baru preuzela vođstvo na tabeli, jedina...

Najčitanije

Povezano

U vremenu horoskopa

Za aktuelno.me Piše: Jakov Daković Januar je. Mjesec kojim počinju godine. Dan je već odužao ali daleko smo od proljećnog ekvinocija. Tama i dalje ima prevlast....

SRPSKA CRKVA DOBRO NAPLATILA IZBORNU POBJEDU Sačuvali stotine objekata, milione eura, planiraju gradnju hotela…

Nova skupštinska većina odužila se u srijedu usvajanjem izmjena Zakona o slobodi vjeroispovijesti Svetosavskoj crkvi koja je zajedno sa obavještajnim službama stranih država omogućila...

Nova.rs: Crkva ostala sigurna kuća za siledžije i pedofile

Gotovo nedjelju dana u javnosti se govori o slučaju silovanja i seksualnog zlostavljanja polaznica privatne glumačke škole Miroslava Mike Aleksića. Naime, njega je nekoliko...

KONVERTITSTVO BEZ GRANICA Kako je Branko Radulović od istaknutog vjernika CPC postao izvršilac naloga Srpske crkve

Skupština Crne Gore ponosno je juče izglasala sramne izmjene Zakona o slobodi vjeroispovijesti kojim se ispunjava amanet pokojnog Amfilohija Radovića o nedodirljivosti SPC u...

Komentari

2 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
Pregedaj sve
Pravnik
12.01.2021-07:27 07:27

Pokrenuti krivicninpostupak protiv drzavnih sluzbenika i namjetenika koji nisu postupili u skladu sa vazecim zakonom. To krivicno djelo ne zastarjeva ni promjenom zakona. Pa neka se cesu odgovorni kad vec ljube lance.

Jocko
12.01.2021-10:30 10:30

Zato su i uhapsili dir. katastra, Saranovica dir.uprave za imovinu upozorili, a Milu priprijetili da ce ga maci sa polozaja predsjednika.