Crna Gora i Bosna i Hercegovina će imati četiri zajedničke lokacije na graničnim prelazima na kojima će službena lica obje države moći da vrše zajedničke granične kontrole.

foto Arhiva

To je navedeno u Izvještaju o vođenju pregovora na pripremama za zaključivanje aneksa Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima s prijedlozima aneksa Sporazuma, koji je usvojila Vlada.

Usaglašena su i parafirana četiri aneksa Sporazuma o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za sljedeće zajedničke lokacije na teritoriji Crne Gore i Bosne i Hercegovine: zajednička lokacija na graničnom prelazu Vraćenovići – Deleuša, graničnom prelazu Šćepan Polje – Hum koje su na teritoriji Crne Gore i na graničnom prelazu Zupci – Sitnica i zajednička lokacija na graničnom prelazu Klobuk – Ilino Brdo koje su na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Zaključivanjem Sporazuma o graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj, Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj i izmjenama i dopunama ovog sporazuma, Sporazuma o sprovođenju graničnih provjera na ZGP i aneksa tog sporazuma, Crna Gora i Bosna i Hercegovina u potpunosti uređuju međunarodni i pogranični saobraćaj i obezbjeđuju jednostavnije prelaženje zajedničke državne granice.

U sporazumu se precizira da su službena lica ovlašćena da obavljaju zajedničke granične kontrole.

Objašnjava se da zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata dio saobraćajnice na crnogorskoj ili bosanskohercegovačkoj teritoriji, prostorije, pomoćne objekte kao i druge objekte neophodne za obavljanje zajedničkih graničnih kontrola.

”Tačan položaj i područje zajedničke lokacije graničnog prelaza biće prikazani u projektnoj dokumentaciji koju će ugovorne strane međusobno usaglasiti i razmijeniti. Zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata dio prilaznog puta od granične linije do mjesta obavljanja zajedničke granične kontrole, natkriveno mjesto za obavljanje zajedničke granične kontrole graničnih službi strana, kao i: jednu ulaznu i jednu izlaznu saobraćajnu traku za robni saobraćaj, sa parkingom za teretna motorna vozila i terminal; dvije ulazne i dvije izlazne saobraćajne trake za putnički saobraćaj”, navodi se u sporazumu.

Crnogorska strana će za potrebe graničnih službi Bosne i Hercegovine na zajedničkoj lokaciji graničnog prelaza obezbijediti: objekte za rad graničnih službi adekvatne površine, zajednički prostor, kontrolne kabine za obavljanje zajedničke granične kontrole ulaznog i izlaznog robnog saobraćaja; kontrolne kabine za obavljanje zajedničke granične kontrole ulaznog i izlaznog putničkog saobraćaja, kolske vage koje će se zajedno koristiti.

Podsjeća se da Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. februara 2020. godine, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, utvrdila je Osnove za vođenje pregovora o zaključivanju aneksa Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima (ZGP), prihvatila Nacrt aneksa Sporazuma i odredila članove Delegacije za vođenje pregovora.

Pregovori o zaključivanju aneksa Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima održani su u Sarajevu 11. i 12. marta 2020.

Na tom sastanku usaglašena su i parafirana četiri aneksa Sporazuma o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničke lokacije, na teritoriji Crne Gore.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve