Bliži se najvreliji i najbučniji dio godine, često praćen borbom između vlasnika lokala, mještana, inspekcija da se za koji decibel utiša preglasna muzika. Ali, već od 1. maja, problem bi mogao da bude ublažen primjenom novog Pravilnika, iako mnogi još neće tada otvoriti plažne barove i početi sa dnevnim i noćnim žurkama i dovođenjem raznih manje-više poznatih lica estrade.

U okviru nastojanja Ministarstva održivog razvoja i turizma da se zakonskim i podzakonskim propisima obezbijede preduslovi za prevazilaženje dugogodišnjeg problema crnogorskog turizma, koji je prouzrokovan bukom od preglasne muzike iz ugostiteljskih objekata, izrađen je poseban Pravilnik. Njime se regulišu granične vrijednosti buke, način mjerenja buke unutar i van ugostiteljskih objekata i način upotrebe i uslovi koje mora da ispunjava limitator jačine zvuka-elektronski regulator.

Limitator će biti instaliran na uređaju preko koje se emituje muzika radi ograničavanja jačine zvuka u/iz ugostiteljskog objekta do nivoa propisane granične vrijednosti, („Sl. list CG“, br. 20/19). U Ministarstvu održivog razvoja i turizma su se tim povodom sastali sa predstavnicima komunalnih inspekcija i komunalnih policija svih opština u Crnoj Gori.

Prezentovana je regulativa koja se odnosi na postupak mjerenja buke, kao i mogući način instaliranja i rada limitatora buke.

Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu (“Sl. list CG”, br. 2/18 i 13/18), pored ostalog, propisane su i odredbe koje se odnose na zaštitu od buke od elektroakustičkih i/ili akustičkih uređaja (član 80), kojim je definisana i uloga ovlašćenih organizacija akreditovanih za mjerenje buke (u Crnoj Gori ima ih četiri).

Zaštita od buke je u isključivoj nadležnosti lokalne samouprave i u postupku sprovođenja inspekcijskog nadzora. Kod zaštite od buke posebnu ulogu imaju ovlašćeni organi lokalne uprave – komunalna inspekcija ili lokalna turistička inspekcija, zavisno od sistematizacije i organizacije rada, kao i komunalna policija koja obavlja mjerenje nivoa buke u i van ugostiteljskih objekata.

Radi efikasnijeg eliminisanja, odnosno minimiziranja problema buke u i iz ugostiteljskih objekata, Ministarstvo je izradilo Uputstvo za provođenje zakonskih mjera i radnji za zaštitu od buke od elektrokustičkih i/ill akustičkih uređaja koje će biti objavljeno na sajtu Ministarstva i upućeno lokalnim samoupravama (komunalnoj inspekciji, lokalnoj turističkoj inspekciji i komunalnoj policiji).

 

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve