Crna Gora je rano pristupila izgradnji sistema suzbijanja trgovine ljudima i u tu svrhu ratifikovala najvažnija međunarodna dokumenta na ovom planu. No, i pored pune institucionalne spremnosti da se na odgovarajući način suočimo sa ovim izazovom, moramo priznati da je i dalje mali broj identifikovanih žrtava, kazao je predsjednik Skupštine Ivan Brajović na konferenciji “Borba protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu”.

Ivan Brajović

Brajović je kazao da je jedan od značajnijih globalnih izazova trgovina ljudima.

“Iako ovaj zločin najviše pogađa nestabilne regione i eskalira u vremenima kriza, trgovina ljudima, posebno ženama i djecom je problem svjetskih razmjera, koji pogađa sve zemlje, bez obzira na društvene, političke ili ekonomske prilike koje vladaju u njima. Žene, djeca i muškarci koji su žrtve trgovine ljudima bivaju podvrgnuti različitim oblicima zlostavljanja i iskorišćavanja kojima se povrjeđuju njihova osnovna ljudska prava”, kazao je Brajović.

Na globalnom nivou u posljednjih 13 godina identifikovano je oko 225.000 žrtava trgovine ljudima.

“Od toga 50 procenata su bile žene, 21 procenat muškarci, dok su 29 procenata bila djeca. Analizirajući ove podatke, evidentno je da su žene i djevojčice najčešće bile identifikovane kao žrtve seksualne eksploatacije. Kod muškaraca i dječaka situacija je obrnuta, radna eksploatacija je dominantna. Međutim, prisutni su i ostali oblici iskorišćavanja, poput eksploatacije djece u svrhu prosjačenja, vršenja kriminalne aktivnosti kao i korišćenje djece u oružanim sukobima”, navodi Brajović.

Ističe da ni Crna Gora nije pošteđena od trgovine ljudima.

“Žrtve seks trafikinga su primarno žene i djevojke iz Crne Gore i susjednih balkanskih država, dok su žrtve prisilnog prošenja uglavnom djeca iz manjinskih etničkih grupa, primarno tokom turističke sezone”, naglašava Brajović.

Crna Gora je, dodaje, rano pristupila izgradnji sistema suzbijanja trgovine ljudima i u tu svrhu ratifikovala najvažnija međunarodna dokumenta na ovom planu.

“No, i pored pune institucionalne spremnosti da se na odgovarajući način suočimo sa ovim izazovom, moramo priznati da je i dalje mali broj identifikovanih žrtava. Ne sumnjam da ćemo i danas, tokom tri radne sesije Konferencije, razmijeniti iskustva i ovaj problem cjelovitije sagledati, kako bi i naše postupanje u suočavanju sa ovim izazovom bilo što djelotvornije. S obzirom na posebnu ulogu koju je crnogorska majka, sestra, ćerka i supruga imala tokom slavne crnogorske istorije, Crna Gora ima posebnu senzitivnost za aktivnosti Kancelarije Specijalne predstavnice NATO-a za žene, mir i bezbjednost”, navodi Brajović.

Crna Gora, dodaje on, prepoznaje važnost obezbjeđivanja aktivnog i značajnog učešća žena u institucijama koje donose odluke i institucijama bezbijednosti i promoviše punu rodnu integraciju.

“Kada je o Skupštini riječ, podrška afirmaciji žena je kontinuitet vlasti i rezultirala je najvećim brojem poslanica u istoriji crnogorskog višepartijskog parlamentarizma, tako da danas od ukupno 81-og poslaničkog mjesta imamo 24 poslanice u 26. sazivu. I na taj način osnažujemo politički angažman žena, cijeneći njihov doprinos emancipaciji cijelog društva”, kazao je Brajović.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve