Podrška Komande za transformaciju ACT, čije je sjedište u Norfolku, veoma je značajna za proces integracije Crne Gore u NATO, posebno kroz aktivnosti Radne grupe za pridruživanje i integraciju, ocijenio je ministar odbrane, Predrag Bošković, na sastanku sa komandantom te savezničke komande, generalom Andreom Lanatom.

Predrag Bošković, na sastanku sa komandantom te savezničke komande, generalom Andreom Lanatom

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Bošković je naglasio njen značaj i za cjelokupnu bezbjednost evroatlantske zajednice, pogotovu u dijelu koordinisanja adaptacije vojne strukture, snaga, kapaciteta i doktrina Alijanse u ispunjenju ključnih misija Sjevernoatlantskog saveza.

“Bošković je kazao da je značaj ove Komande utoliko veći imajući u vidu bezbjednosne izazove sa kojima se suočava evroatlantska zajednica”, navodi se u saopštenju.

Crna Gora, istakao je ministar, savjesno prati i implementira NATO politike i ujedno promoviše ideju evroatlantske budućnosti cijelog regiona Zapadnog Balkana.

Sa dočeka Lanate

“On je dodao da će Ministarstvo odbrane i Vojska Crna Gora nastaviti da usavršavaju kadar u NATO školi u njemačkom gradu Oberamergau, kao i drugim centrima za obuku koji se nalaze pod komandom ACT-a”, ističu u Ministarstvu.

Lanata je čestitao Boškoviću na okončanju procesa integracije Crne Gore u NATO.

“On je upoznao sagovornika sa najznačajnijim aktivnostima Komande, ističući da je krajnji cilj stvoriti osnov za spremnost Alijanse da adekvatno odgovori na sve bezbjednosne prijetnje. Komandant ACT-a je zaključio da je Crna Gora odgovorno pristupila izvršavanju obaveza i prilagođavanju nacionalnog odbrambenog sistema NATO standardima, ističući je kao primjer koji bi trebalo da slijede ostale države regiona”, dodaje se u saopštenju.

Lanata boravi u Crnoj Gori povodom okončanja crnogorskog procesa integracije.

Komentari

avatar