Petak, 2 Juna, 2023
Rubrika:

Borba protiv trgovine ljudima: Crna Gora treba da pojača napore

U novom izveštaju o Crnoj Gori, koji je danas objavljen, grupa eksperata Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) poziva vlasti da unaprijede pristup pravdi i obezbijede naknadu štete žrtvama, kao i da osiguraju kažnjavanje počinilaca, saopšteno je iz Savjeta Evrope

U novom izveštaju o Crnoj Gori, koji je danas objavljen, grupa eksperata Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) poziva vlasti da unaprijede pristup pravdi i obezbijede naknadu štete žrtvama, kao i da osiguraju kažnjavanje počinilaca, saopšteno je iz Savjeta Evrope.

Kako su naveli, GRETA eksperti su ocijenili da je od objavljivanja drugog Izvještaja o implementaciji Konvencije Savjeta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori u septembru 2016. godine, postignut napredak u nekim oblastima, poput usvajanja standardnih operativnih procedura i uspostavljanja multidisciplinarnog tima za identifikaciju žrtava trgovine ljudima.

Dalje, navode, u cilju jačanja istrage i krivičnog gonjenja slučajeva trgovine ljudima, vlasti su uspostavile operativni tim za borbu protiv trgovine ljudima.

“U isto vrijeme, GRETA podstiče vlasti da preduzmu dalje korake ka unaprjeđenju pristupa pravdi žrtvama trgovine ljudima, obezbjeđujući da advokati, koji pružaju pravnu pomoć žrtvama, trgovine prođu neophodnu obuku i specijalizaciju. Crnogorske vlasti treba da preduzmu korake da uspostave posebne procedure postupanja sa djecom prilikom istrage, krivičnog gonjenja i presuđivanja u slučajevima trgovine ljudima, uključujući mjere kao što su obezbijeđivanje dovoljnog broja posebnih prostorija za ispitivanja prilagođene djeci”, poručuju u saopštenju.

Dodatno ističu da je u Izveštaju primijećeno da nijednoj žrtvi trgovine ljudima koja je podnijela imovinsko-pravni zahtjev u krivičnom postupku nije dosuđena naknada od počinilaca, a nije bilo slučajeva trgovine ljudima u kojima je oduzeta ili zaplijenjena imovina optuženog.

“GRETA poziva vlasti da ulože konkretne napore kako bi se obezbijedio sistem naknade štete za žrtve trgovine ljudima, uključujući i stupanje na snagu, bez daljeg odlaganja, Zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja, koji bi žrtvama trgovine omogućio da traže naknadu od države”, naglašavaju u saopštenju.

Iz ove institucije napominju da pravosnažne kazne izrečene su u dva slučaja trgovine ljudima od 2014. godine.

“GRETA eksperti ističu da prekvalifikacija krivičnog djela trgovine ljudima u druga krivična djela s blažim kaznama, kao i nedovoljno uspješno sankcionisanje trgovaca ljudima, stvaraju osjećaj nekažnjivosti i podrivaju napore uložene u ohrabrivanje žrtava da svjedoče. GRETA eksperti podstiču državne organe da preduzmu mjere za jačanje krivično-pravnog odgovora na trgovinu ljudima i podstaknu specijalizaciju tužilaca i sudija za rad na slučajevima trgovine ljudima”, dodaju u saopštenju.

Kako su naglasili iz ove institucije, uprkos naporima na podizanju svijesti, inspektori rada nisu otkrili slučajeve sa indicijama trgovine ljudima.

“GRETA eksperti podstiču vlasti da preduzmu mjere za unapređenje kapaciteta Inspekcije rada za otkrivanje i sprječavanje slučajeva trgovine ljudima u svrhu eksploatacije radne snage. Takođe, vlasti su pozvane da ojačaju saradnju sa privatnim sektorom i usvoje zakone kojima se integriše oblast sprječavanja trgovine ljudima i eksploatacija radne snage u javnim nabavkama i promoviše transparentnost u procesu nabavke”, sugerišu.

Pored toga, ukazuju da  crnogorske vlasti treba da obezbijede održivije finansiranje pomoći žrtvama trgovine ljudima, kako bi obezbijedili dovoljan broj mjesta za sve žrtve kojima je potreban siguran smještaj, uključujući muškarce. Takođe bi trebalo obezbijediti efikasan pristup tržištu rada za žrtve trgovine ljudima i njihovo ekonomsko i socijalno uključivanje, navodi se u Izvještaju.

“Crna Gora je zemlja porijekla, odredišta i tranzita žrtava trgovine ljudima. Do kraja 2019. godine broj identifikovanih žrtava, uglavnom žena i djece iz Crne Gore, bio je nizak. Od novembra 2019. godine, nakon otkrivanja velikog slučaja u kojem su učestvovale žrtve sa Tajvana, pa do kraja 2020.godine broj identifikovanih žrtava povećao se na 52. Podaci za 2020. godinu ukazuju ne samo na važan porast broja identifikovanih žrtava , nego i na porast broja muških žrtava i prvenstveno radnu eksploataciju”, opominju u saopštenju.

Grupa eksperata Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) je nezavisno tijelo koje nadgleda sprovođenje Konvencije Savjeta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima od strane država koje su je ratifikovale. Do sada, 46 od ukupšno 47 zemalja članica Savjeta Evrope se obavezalo na Konvenciju uključujući I Bjelorusiju, koja nije država članica.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve