U Podgorici je danas, u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija, održana konferencija “Civilno društvo u Crnoj Gori – kako do povoljnog okruženja za civilno društvo”.

U sklopu konferencije, upriličen je i panel na kojem su učestvovali ministar kulture Aleksandar Bogdanović, ministarka javne uprave Suzana Pribilović, predsjednik Upravnog odbora “Instituta alternativa” Stevo Muk, predsjednik Skupštine “Media centra” Duško Vuković i izvršni direktor Centra za informisanje, saradnju i razvoj nevladinih organizacija iz Slovenije Goran Forbici.

Tokom skupa, prisutnima se obratio ministar Aleksandar Bogdanović, čije se obraćanje dominantno ticalo medijske djelatnosti u Crnoj Gori.

“Znajući da se sloboda medija kao živa materija ne normira samo medijskim zakonodavstvom, već I sistemskim rješenjima različitih nivoa institucija i javnih politika, važno je istaći značaj snaženja sveukupne javne i društvene svijesti o slobodi medija kao demokratskom mehanizmu u sučeljavanju pluralnih mišljenja o razvoju društva. U cilju garancija nesmetanog rada medija Vlada Crne Gore preduzima sve mjere i institucionalne mehanizme na planu razrješenja napada na novinare i imovinu medija sa snažnom podrškom skupštinskoj komisiji koja se bavi ovim pitanjima.

Na državi je da stvori ambijent slobode i bezbjednosti rada novinara, da stvori pravni ambijent shodan evropskom pravu, a na medijima je da svoj integritet i odgovornost čuvaju profesionalizmom i etičkim samoregulatornim kodeksima, jer samo kredibilni mediji afirmisaće kredibilnu javnost, prepoznajući javni interes kao svrhu demokratskog društva. U kontekstu kazanog, a imajući u vidu da sloboda izražavanja i sloboda medija znatno određuje djelovanje civilnog društva, napomenuo bih da shodno fazi EU integracija i preuzetim obavezama iz pregovaračkih poglavlja i strateških dokumenata pristupanja, Crna Gora pravno baštini i implementira visoke međunarodne standarde slobode izražavanja i slobode medija, te da kao takve iste, slobodan sam kazati, predstavljaju i racionalan osnov za kreiranje povoljnog ambijenta za djelovanje civilnog društva u Crnoj Gori”, naglasio je Bogdanović.

Ministar Bogdanović na konferenciji

On je detaljnije govorio i o aktivnostima Vlade Crne Gore u cilju podrške medijskoj sceni.

“Aktuelnu reviziju Zakona o medijima, Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG i Zakona o elektronskim medijima, u cilju definisanja najviših međunarodnih standarda i uz ekspertsku podršku najreferentnijih međunarodnih adresa za ovu oblast (Evropska komisija, Savjet Evrope, OSCE), prati široki društveni dijalog svih zainteresovanih strana. Revizijom, koju obilježavaju i dvije monitoring ekspertize, čime podstičemo zahtjevnost u ispunjavanju najviših standarda i najboljih međunarodnih praksi, nastojimo da na već dosegnutom nivou garancija slobode medija normiramo nove prostore slobode i uslove za bezbjedan rad novinara, rješenjima koja garantuju slobodne i nezavisne medije, zaštitu pluralizma i raznovrsnosti medija, transparentnost državnog oglašavanja u medijima, finansijsku podršku samoregulaciji, snaženje političke, institucionalne i finansijske nezavisnosti regulatora za elektronske medije, te sveukupne nezavisnosti nacionalnog javnog emitera.

Naravno, svjesmo smo da nije dovoljno donijeti zakone, njih treba primijeniti sa svim pravima i obavezama, u cilju javnog interesa i unaprjeđenja medijskih sloboda i demokratskog društva. No, pitanje regulacije i visokih standarda jedno je i izuzetno bitno lice okvira za rad medija. Drugo, podjednako važno, jeste svijest i nužna praksa visokih samoregulatornih profesionalnih standarda. Svakako da napore države na uspostavljanju povoljnog ambijenta za slobodan rad medija, odnosno jake regulatorne normativne mehanizme moraju pratiti jaki samoregulatorni mehanizmi poštovanja medijskih profesionalnih standarda”, zaključio je on.

Vlada Crne Gore, kako je istakla ministarka Suzana Pribilović, posvećena je saradnji sa civilnim sektorom.

“U prethodnom periodu, u dijalogu sa predstavnicima nevladinog sektora, uspostavljen institucionalni i normativni okvir za djelovanje NVO i međusektorsku saradnju. U 2017. godini izmijenjen je i dopunjen Zakon o nevladinim organizacijama, kojim je definisan novi način finansiranja nevladinih organizacija iz budžeta Crne Gore. Donijeta je i Strategija unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018-2020, čiju realizaciju pratimo kroz novoformirani Savjeta za saradnju sa NVO koji predstavlja ključno mjesto za rješavanja otvorenih pitanja i u okviru kojeg vodimo konstruktivan dijalog o strateškim i drugim pitanjima važnim za održivost nevladinih organizacija, što je prepoznato u poslednjem izvještaju EK. Uspostavili smo i Direktorat za dobru javnu upravu i djelovanje nevladinih organizacija u okviru Ministarstva javne uprave”, rekla je ona.

Inače, panel diskusiji prethodilo je otvaranje konferencije, na kojem su govorili predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav i izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković.

Današnja konferencija organizovana je povodom 20 godina od osnivanja Centra za razvoj nevladinih organizacija, a u okviru projekta “Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori”.

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments