Bogdanović: Regulatori moraju da budu nezavisni

– Zajednički rad relevantnih međunarodnih institucija, javnog i civilnog sektora i medija na konstantnom jačanju i unapređenju medijske scene, ključne su aktivnosti kojima se osnažuje proces evropskih integracija Crne Gore, poručio je juče ministar kulture Aleksandar Bogdanović.

On je na Međunarodnoj konferenciji o medijskoj održivosti i uspješnim modelima medijskog poslovanja, koju je organizovala Misija OEBS-a, rekao da se zaštita slobode medija u Crnoj Gori ogleda u konceptu nezavisne regulacije i samoregulacije medijske industrije.

– Obaveza svih državnih resora, u čijem su nadleštvu mediji, je da stvore uslove za reafirmaciju novinarskog autorstva i obezbjeđivanje slobodnog rada novinara – naglasio je on. Bogdanović je podsjetio da je Vlada pripremila nacrte dva medijska zakona, jedan je krovni zakon o medijima, a drugi se odnosi na izmjene i dopune Zakona o javnom emiteru Radio televizije Crne Gore (RTCG).

– Oni su usaglašeni sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, praksom Evropskog suda za ljudska prava, preporukama Savjeta Evrope iz konkretnih oblasti, ocjenama iz redovnih godišnjih izvještaja o napretku Crne Gore – rekao je on. Istakao je da su ubrzane promjene u oblasti medija donijele brojne izazove koji traže više od zakonsko-administrativnih rješenja. Na konferenciji je ocijenjeno da regulator ima obavezu da bude partner medijima, da im obezbijedi političku i finansijsku nezavisnost, kao i da ima ključnu ulogu u borbi protiv lažnih vijesti.

Učesnici panela saglasili su se da je uloga regulatora od izuzetne važnosti i da samo nezavisan regulator može da čuva slobodu izražavanja u demokratskom društvu. Predstavnik italijanske komunikacione regulatorne agencije Frančesko Šahitano kazao je da regulatorna tijela moraju postojati i da je njihov glavni cilj borba protiv lažnih vijesti.

– Moramo da jačamo regulatore kako bi mogli da uspostave nezavisno okruženje koje je imuno na razne pritiske. Regulatoru se mora obezbijediti prije svega nezavisnost – upozorio je on. Šahitano smatra da regulatori moraju da budu efikasniji, nezavisni od političke vlasti i tržišta i opremljeni sa dovoljno ljudskih i finansijskih sredstava.

– Direktiva o AVM servisima koja je u Evropskom parlamentu usvojena 2. oktobra je važna, jer se oslanja na prethodna iskustva, a unaprijeđena je i u njoj je apostrofirano da regulator mora da bude nezavisan – naglasio je on.

Predstavnik makedonske Agencije za audio i audiovizuelne medijske servise Zoran Fidanovski rekao je da previše regulacije dovodi do manje slobode medija, ali je saglasan da regulator treba da bude nezavisan.

– Treba nam kredibilitet regulatornih tijela, ljudi koji rade u njima moraju imati integritet. Ako to nemamo, onda ne možemo biti primjer medijima – ocijenio je Fidanovski.

Kada je riječ o profesionalizaciji medija, on je rekao da je prvi preduslov za to ekonomska nezavisnost novinara.

Sve je manje povjerenja u medije

Predstavnica Agencije za elektronske medije Jadranka Vojvodić, kazala je da u Crnoj Gori nema pluralizma medija i da povjerenje u medije bilježi negativan trend. Na pitanje šta države mogu da urade da poboljšaju samoregulatorne mehanizme, Vojvodić je rekla da treba propisati standard i dati određene podsticaje kako bi se uspostavila ravnoteža, tako da i mediji i regulatorna tijela budu odgovorniji. Navela je da su medijske reforme u Crnoj Gori bile potpuno novi eksperiment, čiji je cilj bio da se smanji uticaj politike.

– Koncept ekonomske i političke nezavisnosti je bio nepoznat. Još imamo problem sa razumijevanjem i poštovanjem određenih principa – dodala je Vojvodić.

izvor: Pobjeda

Komentari

avatar