Bez vize u 100 zemalja

Crnogorski državljani mogu bez vize putovati u 100 zemalja svijeta, uključujući i zemlje u kojima je vizu moguće dobiti na graničnom prelazu, dok nosioci diplomatskih i službenih pasoša mogu putovati u 109 zemalja navodi se u Informaciji o viznoj politici koju je na današnjoj sjednici usvojila Vlada Crne Gore.

Iz Vlade je saopšteno da je na sjednicni istaknuto da Crna Gora, imajući u vidu potrebu usaglašavanja vizne politike sa EU regulativama, implementaciju Šengenskog akcionog plana i ispunjavanje privremenih mjerila u poglavlju 24, odgovorno realizuje obaveze koje proizilaze iz vizne liberalizacije.

“Uredba o viznom režimu kao i zaključivanje niza bilateralnih sporazuma između Crne Gore i drugih država, rezulturali su time da crnogorski državljani, nosioci običnih pasoša mogu bez vize putovati u 100 zemalja svijeta (uključujući i zemlje u kojima je vizu moguće dobiti na graničnom prelazu), dok nosioci diplomatskih i službenih pasoša mogu bez vize putovati u 109 zemalja svijeta”, saopšteno je nakon sjednice.

Državljani iz 104 države, nosioci običnih pasoša mogu bez vize ulaziti u Crnu Goru, dok nosioci diplomatskih i službenih pasoša iz 111 zemalja mogu bez vize ulaziti u Crnu Goru.

Radi pojednostavljivanja procesa zaprimanja zahtjeva za vize iz zemalja u kojima Crna Gore nema svoje diplomatsko-konzularno predstavništvo a čiji državljani su pokazali interesovanje za dolazak u Crnu Goru, kako je saopšteno, kreiran je „online“ portal posredstvom kojeg je predviđena mogućnost apliciranja za crnogorsku vizu.

“Online portal je, zaštićenom komunikacionom vezom, povezan sa Viznim informacionom sistemom – VIS, što obezbjeđuje sprovođenje zakonom definisanih procedura za izdavanje viza. Do sada je VIS instaliran u 24 predstavništva, dok će se u narednom periodu raditi na njegovoj instalaciji i u preostalim predstavništvima”, navode iz Vlade.

izvor: rtcg.me

Komentari

avatar