Petak, 2 Juna, 2023
Rubrika:

Besudna zemlja

Postupanje Vlade u 'slučaju Cetinjski manastir' ima najmanje tri sporne situacije koje ozbilno dovode u pitanje pravnu sigurnost i ustavom zagarantovanu vladavinu prava

Piše: dr Branislav Radulović

Postupanje Vlade u “slučaju Cetinjski manastir” ima najmanje tri sporne situacije koje ozbilno dovode u pitanje pravnu sigurnost i ustavom zagarantovanu vladavinu prava (čl. 1 stav 2 Ustava).

Prvo, Vlada je krajnje netransparentno, bez održavanja sjednice (telefonski) donijela zaključak da naloži ograničenje prava vlasništva (uredno upisanog u katastarskoj evidenciji) jednom pravnom licu u korist drugog i to na bazi samo jedne informacije. Na osnovu ovog “zaključka” Uprava za katastar i državnu imovinu je “ekspresno” izvršila “ispravke i zabilježbe” kojima se mijenjaju vlasnička prava, bez znanja nosioca prava vlasništva, suprotno Zakonu o premjeru i katastru i time povrijedila ustavno pravo titulara svojine (Opštine Cetinje) na zaštitu svojih prava (čl. 19 Ustava).

Na ovaj način, primjenom svojevrsnog “blic kriga” (njem. “munjeviti rat”) Vlada je netransparentno i bez nadležnosti za postupanje u predmetnoj stvari preuzela radnje za koje nema ustavnu ni zakonsku nadležnost, što za posljedicu ima da su pojedina lica moguće počinila radnje i sa obilježjima krivičnog dijela – zloupotreba službene dužnosti.

Drugo, neupitno je da Vlada nema nadležnost da postupa, a još manje da “arbitrira” u ovom i svim sličnim (svojinsko-pravnim) slučajevima. To se vidi iz same preambule “zaključka” Vlade gdje se ista poziva samo na član 10 Uredbe o Vladi, bez pozivanja na sistemske zakone koji uređuju pravo vlasništva i njihovo evidentiranje. Vlada se nije pozvala niti na jedan član Zakona o državnoj svojini, Zakona o svojinsko-pravnim odnosima ili Zakona o premjeru i katastru. Vlada se u svom zaključknu nije pozvala ni na odredbe Zakonona o slobodi vjeroispovjesti (usvojen na njen prijedlog i to “na brzinu” i bez mišljenja Venecijanske komisije). Ćinjenica da se Vlada za svoje postupanje nije pozvala (pravni osnov) niti na jedan sistemski zakon je “razumljivo” jer niti jedan od ovih zakona ne daje pravo (nadležnost) Vladi na navedeno (nezakonito) postupanje.

Cetinjski manastir

Pritom niti se u jednom od “zvaničnih” akata Vlade ne vidi stav Ministarstva pravde i ljudskih i manjinskih prava ili Sekretarijata za zakonodavstvo, za koje je jasno da ne mogu (zvanično) odobriti da se bez vođenja odgovarajućeg postupka može mijenjati pravo vlasništva.

Treće, sudska praksa i odluke Upravnog i Vrhovnog suda dodatno ukazuju da se “ispravkom”, kako je to naložila Vlada spornim zaključkom, ne može mijenjati nosilac prava svojine u listu nepokretnosti ili uređivati drugi svojinsko pravni statusi, bez legalne procedure, precizno utvrđene zakonom. Time je jasno da je Vlada izašla iz svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti i tako narušila ustavnu podjelu vlasti (čl. 11 Ustava), ulazeći i u nadležnost sudske vlasti.

Sve navedeno ozbiljno otvara pitanje pravne sigurnosti i vlasničkih prava u državi, nezavisno od konteksta političke dimenzije predmetnog pitanja. Treba samo “zamisliti” reakciju donosioca ovog akta da je “stara” Vlada “zaključkom” u formi “ispravki” u katastru crkvenu imovinu prevela u državnu ili ograničila joj neka od svojinskih ovlašćenja. Očito da u predmetnom slučaju “pravni” standardi i procedure zavisili su isključivo od političke moći donosioca “odluke”, što ozbiljno urušava ustavni princip da je “vlast ograničena Ustavom i zakonom” (čl. 11 stav 4.).

Na kraju, podsjećanje na crnogorskog kapetana i mudraca, čuvenog Katunjanina i Crnogorca Sulu Radova, koji je upozoravao ondašnju vlast da „čini ne po zagonu, već po zakonu“. Stoga vrijedi postaviti pitanje i javno upozoriti: da li je uvođenjem navedene “prakse” postojeći sastav Vlade dao za “pravo” svakoj budućoj Vladi da shodno svom osjećaju “pravice” zaključcima uređuje ova pitanja ?!

Prije odgovora na ovo pitanje i stari i sadašnji i budući nosioci moći trebali bi pročitati “Besudnu zemlju” Milovana Đilasa, kao opomenu prije nego što „ruka pravde zakuca na svaka vrata“.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

1 Komentar
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
Pregedaj sve
Naroz
15.09.2021-15:07 15:07

Bravo Raduloviću, sve si im rekao…