Vijeće bjelopoljskog Višeg suda, u sastavu Sanja Konatar, predsjednik, i Šefkija Đešević i Radoslav Konatar, članovi, odbilo je kao neosnovanu žalbu branioca optuženog Š.R. na presudu Osnovnog suda u Beranama u krivičnom predmetu zbog krivičnog djela krađa.

Ilustracija

Š.R. je prvostepenom presudom oglašen krivim za krivično djelo krađa i sud ga je osudio na kaznu rad u javnom interesu u trajanju od 120 časova, piše Dan.

Taj rad će se obaviti u vremenskom periodu od tri mjeseca po pravosnažnosti presude, s tim što rad ne može biti duži od 60 časova u toku jednog mjeseca. Ukoliko okrivljeni Š.R. ne bude obavljao rad u javnom interesu, ova kazna će biti zamijenjena kaznom zatvora, i to tako što će se svakih započetih 60 časova rada u javnom interesu zamijeniti kaznom zatvora u trajanju od jednog mjeseca.

Istom presudom optuženi je obavezan da plati troškove krivičnog postupka, dok je oštećeni CEDIS upućen na parnicu radi ostvarivanja imovinskopravnog zahtjeva.

Sud nalazi da je izrečena kazna u navedenom iznosu adekvatna i da će se njome moći postići svrha njenog izricanja u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija, odnosno moći će da se spriječi učinilac da ubuduće ne čini krivična djela, uticaće se na druge da ne čine krivična djela, moći će se izraziti društvena osuda za učinjeno djelo uz obavezu poštovanja zakona, a samim tim jačaće se moral i uticaj na razvijanje društvene odgovornosti, navodi se u odluci suda.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve