Na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore se izučavaju nauke koje predstavljaju fundament jednog društva, tako da imamo veoma odgovornu ulogu da te nauke razvijamo u pravcu poboljšanja crnogorskog društva, smatra dekan tog fakulteta Goran Barović.

„Psihologija, sociologija, filozofija, istorija, geografiju, ali i crnogorski jezik koji se do skoro izučavao na Filozofskom fakultetu, predstavljaju osnov nacionalnih nauka na koje se mora obratiti posebna pažnja“, objašnjava Barović.

Dodatna obaveza, uz razvoj nauka koje se izučavaju na Filozofskom fakultetu, jeste, kaže za sajt UCG, da su oni jedina institucija u zemlji koja se bavi školovanjem budućih nastavnika za sve nivoe školovanja, od predškolskog, preko osnovnog, srednjeg do visokoškolskog.

“Na našem fakultetu se više od 70 godina školuju kadrovi koji obrazuju, na već pomenitim nivoima, mlade naraštaje koji predstavljaju budućnost ove zemlje, zbog čega se maksimalno odgovorno moramo odnositi prema obavezama koje su nam povjerene. U cilju kvaltetnijeg obavljanja pomenutih aktivnosti, uspostavljamo saradnju na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou, kako bi sve naše aktivnosti bile usmjerene na unapređenju postupaka i procesa koje sprovodimo, sagledavanju stanja, uočavanja eventualnih problema i njihovih rješavanja”, istakao je Barović.

Osim nastave, naglašava, u obavezi su i da se bave naukom.

“Kao što sam već istakao, fundamnetalne naučne discipline za razvoj neke države su upravo one koje se izučavaju na Filozofskom fakultetu. Naravno, nijesu jedine, ali jesu jedne od najvažnijih nauka koje treba da daju smjernice u tumačenju i razvoju crnogorskog društva. Instituti i centri su mjesta gdje se definišu naučne teme koje unapređuju nauku uopšte, ali i uz maksimalno moguće veze sa Crnom Gorom, tj. njenim prirodnim i društvenim osobenostima”, naveo je dekan.

Kao svaka odgovorna država i Crna Gora je, naglasio je, formiranjem Učiteljskog studija na albanskom jeziku, pružila šansu da se pripadnici albanske nacionalne zajednice školuju na svom jeziku.

“Ustvari, to je isti program koji se u Nikšiću realizuje na crnogorskom jeziku, s tim što se na pomenutom programu ona realizuje na albanskom jeziku. Djelimično je pokrivena kadrom iz Crne Gore, a veći dio disciplina povjeren je kolegama sa Univerziteta u Skadru sa kojima Univerzitet Crne Gore ima potpisan protokol o saradnji. Prethodnih godina na ovom programu je upisivano između 15 i 20 kandidata”, dodao je Barović.

Fakultet ima razvijenu saradnju sa međunarodnim institucijama iz regiona i Evrope.

“Tokom ove akademske godine na našem fakultetu boravilo je pet gostujućih predavača iz Ljubljane, Kopra i Zagreba. Imali smo predavače iz Francuske, Rumunije, Srbije, dok su naši profesori gostovali na Univerzitetima u Sloveniji, Hrvatskoj, Azerbejdžanu, Iranu, Turskoj. Takođe, imamo najave od velikog broja fakulteta iz regiona, Evrope, ali i zemalja sa drugih kontinenata o uspostavljanju raznih vidova saradnje. Posebno je važno istaći mobilnost studenata Filozofskog fakulteta, koji borave na brojnim univerzitetima u regionu, ali i Evropi, a studenti sa tih fakulteta pohađaju nastavu na fakultetu u Nikšiću”, rekao je dekan, ističući da treba raditi na još većoj mobilnosti nastavnika, saradnika i studenata.

Ministarstvo nauke je, kaže, ove godine za finansiranje od 15 prihvaćenih projekata, prijavljenih na Konkurs za dodjelu grantova za naučno-istraživačke projekte, Filozofskom fakultetu iz Nikšića odobrilo dva projekta.

“Prvi projekat, Socio-kulturni identiteti djece na predškolskom uzrastu u Crnoj Gori, vodi profesor Studijskog programa za pedagogiju Saša Milić, dok su partneri Univerzitet u Zagrebu, Filozofski fakultet, Institut za društvena istraživanja i JPU »Bambi«. U drugom projektu, Jačanje akademskog integriteta-interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju, rukovodioci su Sanja Peković (Fakultet za turizam u Kotoru) i Dijana Vučković (Filozofski fakultet). Partneri su Međunarodni instituta za istraživanje i djelovanje protiv akademske prevare i plagijarizma (IRAFPA) Univerziteta u Ženevi, i Ecole Polytechniqu (Pariz)”, naglasio je Barović.

Taj fakultet trenutno realizuje i dva Ersamus + projekta, BESTSDI – kojim u Crnoj Gori rukovodi Barović, profesor Studijskog programa za geografiju Goran Barović i KEY kojim rukovodi Veselin Mićanović profesor Studijkog programa za predškolsko vaspitanje. Takođe, fakultet realizuje i više bilateralnih projekata sa zemljema regiona, a uključen je u više CEPUS i COST programa.

Dekan Filozofskog fakulteta ističe i da se ta ustanova uključila u savremene procese koji se odnose na sprovođenje nastavnih postupaka sa djecom sa smetnjama u razvoju.

“Na ovaj veoma važan segment obrazovnog procesa mora se obratiti posebna pažnja jer ciljna grupa kojoj je namijenjena zaslužuje posebnu pažnju cijele zajednice, a posebno mjesto pripada njihovom obrazovanju. Nastavnici, saradnici i studenti ovog studijskog programa koriste svaku priliku da promovišu svoj rad, a neki važni datumi, kao što su Dan inkluzije u obrazovanju, su samo dio te promocije”, poručio je Barović.

guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve