Arhitektonski fakultet proslavio 17 godina postojanja

Sedamnaest godina postojanja nacionalna škola arhitekture u Podgorici postepeno prerasta u evropsku školu koja ima i slijedi načela velikih svjetskih škola

Juče je Arhitektonski fakultet Univrziteta Crne Gore proslavio 17 godina postojanja. Dekan ovog fakulteta prof. dr Svetislav Popović tom prilikom je kazao da je Arhitektonski fakultet pokazao i opravdao povjerenje za obrazovanje visokostručnog kadra na temelju najkvalitetnijih znanja iz oblasti teorije i prakse u svijetu i njenih primjena na izradi i realizaciji planova i projekata u prostoru.

Svetislav Popović

“Sedamnaest godina postojanja nacionalna škola arhitekture u Podgorici postepeno prerasta u evropsku školu koja ima i slijedi načela velikih svjetskih škola. Nadamo se da ćemo kroz već realizovanu izradu glavnog projekat budućeg zdanja arhitektonskog fakulteta naići na razumijevanje šire društvene zajednice za realizaciju nadgradnje i dogradnje našeg domai u tom novom prostoru postizati još veće rezultate”,  kazao je Popović.

On je podsjetio na aktivnosti tokom proteklog perioda kao i na to da je Arhitektonski fakultet prošle godine ustanovio godišnju nagradu prof.dr Božidara Milića i da je u toku konkurs koji će trajati do novembra.

“Duboko smo uvjereni da će budući dobitnici ove nagrade biti podstaknuti, kako izuzetnim stvaralaštvom i neumornim profesionalnim radom prof. dr Božidara Milića, tako i djelom njegovih uzora kako u domenu realizovanih arhitektonskih dijela, tako i u sferi pisane riječi”, kazao je Popović.

Arhitektonski fakultet, kako je dodao, njeguje različite vidove međunarodne saradnje, kako na regionalnom tako i na širem, međunarodnom planu.

“Saradnja se odvija kroz raznovrsne oblike aktivnosti, prije svega kroz razmjenu akademskog kadra i studentsku mobilnost u okviru Erasmus plus programa za međunarodnu kreditnu moblinost, a zatim i kroz međunarodne projekte bilateralnog karaktera, zatim IPA i KOST projekte, saradnju sa ambasadama, gostujuća predavanja, organizacije izložbi i sl.”,  podsjetio je Popović.

Danas se na fakultetu u sklopu međunarodne saradnje obavljaju vrlo ozbiljna istraživanja u oblastima, energetske efikasnosti, revitalizacije i zaštite, u toku je realizacija istraživačkih IPA projekat.

“Značajan broj studenata je već koristio međunarodnu razmjenu, a tokom protekle školske 2018/19 godine, šest studenata magistarskih studija, u okviru erasmus + programa, boravilo je na departamentu za arhitekturu poltehnike u Bariju. Takođe, i Arhitektonski fakultet je imao prilike da, kroz studentsku kreditnu mobilnost, bude domaćin studentima sa Univerziteta Opole, Poljska kao i sa Aristotel univerzitet iz Soluna”, istakao je Popović.

Arhitektonski fakultetje, kako je naglasio, pokazao i opravdao povjerenje za obrazovanje visokostručnog kadra na temelju najkvalitetnijih znanja iz oblasti teorije i prakse u svijetu i njenih primjena na izradi i realizaciji planova i projekata u prostoru.

Dodijeljene su diplome za 29 specijalista arhitekture na poslijediplomskim specijalističkim akademskim studijima i na kraju je prorektorka za nastavu Svetlana Perović otvorila Centar za energetsku efikasnost.

Komentari

avatar